De allerlaagste soort der mensheid zijn zij, die in georganiseerd verband staatsmacht misbruiken met plegen van zeer ernstige en extreme rechtsdelicten, met willens en wetens schade en ontbering toebrengen aan Het Volk.  Staatsmacht als resultaat van een 'sociaal contract', die behoort enkel toe te komen aan mensen van karakter en fatsoen die een grondige opvoeding en vorming hebben doorlopen, met een adequaat functionerende zelfcorrigerende empathische- en gewetensstructuur: de morele elite. De (politieke) werkelijkheid is anders: een autocratische kleptocratie vermomd als democratische rechtsstaat, gerund door een psychisch defecte pseudo-elite aan de macht, met de (neo-) liberale stromingen als dominante factor: Neoliberalen veinzen dat ze Staatsmacht willen terugdringen uit het leven der bevolking met privatiseren van alle nutsbedrijven, maar stiekem willen ze die Staatsmacht juist misbruiken tot faciliteren en operationaliseren van hun criminele en andere streken, met steeds of meestal als motief zelf- of groepsverrijking. Een voorbeeld uit de praktijk, met extreme maatschappelijke schade en ellende tot gevolg. Wouter Cortenraad (1966) uit Borgharen - hij was vast en zeker op de lagere school al het slimste jongetje van de klas- was vanaf 1995 advocaat bij Loeff Claeys Verbeke en promovendus te Maastricht met zijn proefschrift 'The corporate Paradox', verdedigd op 08/12/99: Stelling 1: 'Een slechte politieagent is een grotere bedreiging voor de rechtsstaat dan een goede crimineel'. Daarna werd hij rechter met een smet (soort van "slechte politieagent') in het gerechtshof Amsterdam. Aldaar is Wouter C. actief en in bewuste en nauwe samenwerking met anderen (o.a. Docters van Leeuwen c.s., Ben Knüppe c.s., Jacob Cornegoor c.s., Edgar du Perron c.s.), betrokken geweest bij een van de extremere -State-Corporate-Crime- misdrijven, sinds WO II gepleegd tegen een aanzienlijk deel - zo'n 650.000 gezinnen - van de Nederlandse bevolking. Als raadsheer/rechter en intellectuele dader zette Wouter C. zijn handtekening onder de beschikking van 25 januari 2007 met kenmerk 'HOF AMSTERDAM VERKLAART DUISENBERG-REGELING VERBINDEND'. In die beschikking wordt in rechtsoverweging 6.13 subtiel maar arglistig gewisseld van het werkwoord kopen (van aandelen) naar het werkwoord verwerven (van aandelen), om bedrieglijk en arglistig te verhullen dat de daadwerkelijk feitelijk verworven 350 miljoen girale aandelen verbintenisrechtelijk zijn gehuurd tegen betaling van huurpenningen, en dus niet goederenrechtelijk gekocht met een 14% rente per jaar lening, en dus de (economische) eigendom van de girale aandelen goederenrechtelijk niet juridisch geldig is geleverd en daarmee goederenrechtelijk niet juridisch geldig is overgedragen aan de afnemers, en dus de aldaar door Ben Knüppe als CEO van Dexia Bank Nederland N.V. (oude Kempen & Co. N.V.) opgevoerde € 1,2 miljard aan restschulden op € 4,3 miljard aan girale leningen om meerdere redenen onbestaanbaar, bedrieglijk en vals. Criminelen - dat zijn mensen die misdrijven plegen- met de witte boord en bef, die lichten de boel meestal op door een combinatie van *misbruik van kennisachterstand bij het argeloze volk, en *zeer arglistig en bedrieglijk samenwevend, misleidend gebruik van 'gewichtige' taal. De extreme fraude der effectenlease: Kopen in bulk, van Aandelen-Call-Opties die speculeren op stijgen van aandelenkoersen, met gehuurde feitelijk verworven aandelen en obligaties, en op de achtergrond via de 'certificaten-zwendel' grootschalige en systematische, illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij door misbruik van het illegale en wederrechtelijke fenomeen van 'Fractional Reserve Lending'. Zo'n € 5 miljard maatschappelijke schade bij het volk als resultaat van oplichting 'Knollen voor citroenen' in het groot. Bedacht, uitgevoerd en verborgen gehouden door het kwaadaardige, talentloze wittenboorden-ongedierte uit de bovenwereld: Een belegging in aankoop van verbintenisrechtelijke aandelen-call-opties tot eventuele maar nog toekomstige aankoop van girale aandelen/obligaties met kostprijs 4% per jaar, die werd zo'n 1 miljoen keer bedrieglijk verkocht als een belegging in goederenrechtelijke aankoop van aandelen/obligaties, te betalen met een 14% lening, aldus met kostprijs 14% per jaar. Voor goederenrechtelijke kopen aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin € 100 als koopsom nodig, voor verbintenisrechtelijke aanschaf of aankoop van een call-optie tot eventuele maar toekomstige aankoop van dat aandeel / obligatie, daarvoor heb je aan het begin maar € 4 als optiepremie nodig. Die € 4 optiepremie kon je makkelijk betalen met je eigen € 14 waarmee de 'rente' werd betaald, zonder gebruik van de girale lening. Aldus met besparen van € 10 van je eigen geld, en zonder risico van koersverlies. Waarom €100 lenen met jaarlijks betalen €14 rente, als je kunt volstaan met jaarlijks betalen van €4 optiepremie met je eigen € 14 aan geld? En met aanschaf / kopen van aandelen-Call-opties zijn koersverliezen onmogelijk, juist omdat geen aandelen/obligaties zijn gekocht. De Kempen & Co./Aegon-Dexia/Fortis-zwendel is heel simpel: de feitelijk verworven girale aandelen/obligaties zijn niet aangekocht, maar gehuurd, aldus zonder koopsom en dus zonder gebruik van de geheel fictieve lening. Gehuurde aandelen/obligaties, gecombineerd met kopen van 'look-back' callopties op de aandelen/obligaties, welke opties speculeren op stijgen van de koersen van de aandelen. De consument betaalde in 12 maandelijkse termijnen vooruit aan de bank € 14 'rente'. De banken betaalden met die van de consument bij vooruitbetaling ontvangen € 14 achter de schermen in twaalf termijnen € 4 'optiepremie + huurpenningen' aan een Investmentbank. Verschil van zo'n 10% kostprijs per jaar criminele buit door oplichting, en aansluitend zeer, zeer ernstig en extreem systeem-falen op meerdere niveaus. Zo'n 650.000 Nederlandse gezinnen het slachtoffer. De bijbehorende +/- 350 miljoen (feitelijk verworven, geleverde en bijgeschreven) girale aandelen waren gehuurd - dus niet gekocht en later met verlies verkocht - en lagen al in de (girale) kluis van de bank. De banken hadden die 350 miljoen girale aandelen in bewaring genomen voor JP Morgan en enige andere grote beleggers zoals pensioenfondsen: u huurde dus uw eigen pensioen-aandelen. De fictieve leningen en restschulden bedrieglijk verzonnen en vals, maar toch geïnd. Dat laatste is wel de overtreffende trap van kwaadaardig, en goede grond voor actief en intensief norm-overdragend beleid! 31 december 2023 is een geschikte deadline voor voltooid rechtsherstel na zulke extreme, perverse misdrijven tegen de mensheid. Precies 20 jaren na verkopen van de laatste meuk. Te veel Fout Volk in de coulissen van onze beschaving. De zelfbenoemde 'elites' van Nederland zijn niet langer (of nooit geweest) de morele elites, met hun leger aan hulptroepen bestaande uit hoogbegaafde, hoogopgeleide psychopaten binnen o.m. de accountancy, de advocatuur en - erger - geïnfiltreerd in de instituties der Staat der Nederlanden. De hordenmensch heeft binnen onze open samenleving inmiddels de maatschappelijke macht, en de hoog-ambitieuze, hoog-intelligente psychopaten onder hen doen het (meeste) vuile werk. Niets is zo gevaarlijk en schadelijk voor mens en samenleving, als een ambitieuze psychopaat. En de exemplaren uit de meer volkse milieus zijn dan weer de overtreffende trap. De redactie heeft er een hoop voorbij zien komen. De VN zouden eens beleid moeten opstellen, hoe de genetische lijn der psychopathie te doen verdwijnen uit de allesomvattende menselijke genenpool, te beginnen binnen de instituties van diezelfde VN.

Sprintplan van Aegon

Het beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds, gekoppeld aan het met-geleend-geld-beleggen-product Sprintplan van Aegon Bank N.V. (tegenwoordig genaamd Knab)

Het Aanbod van Aegon: U leent van Aegon Bank N.V. € 10.000 tegen 8%, wij Aegon Bank N.V. storten de € 10.000 in ons Aegon  Bank-beleggingsfonds Aegon Garantiefonds, en wij Aegon beleggen vanuit dat Aegon-beleggingsfonds van die € 10.000 zo'n € 9.700 door dit weer uit lenen met opbrengst van zo'n 4% rente per jaar (aanschaf obligaties), en jaarlijks zo'n € 300 in aanschaf van Indexopties. 8% rente betalen, 4% ontvangen? Huh? € 800 aan rente betalen per jaar, terwijl ik met die € 800 ook de optiepremie van € 300 per jaar kan betalen, en dan € 500 per jaar minder uitgeef en bespaar? Zou dat achter de schermen ook zijn gebeurd? Laten we eens op onderzoek uitgaan.

Wat zeggen de aanbiedingsdocumenten?

De tekst in de Sprintplan / Garantiefonds Prospectus en Bijsluiter.pdf is helder:

Prospectus p. 4 van de pdf:

"Beleggingen door het fonds in nulcoupon obligaties vormen een bron van inkomsten voor Particuliere Deelnemers. De daarin begrepen rente wordt aan het einde van de looptijd, of bij eerdere tussentijdse vervreemding, in aanmerking genomen.";

Financiële Bijsluiter p. 6 van de pdf:

"Het AEGON Garantiefonds belegt in vastrentende waarden en opties. Het fonds is zo geconstrueerd dat op de einddatum de vastrentende waarden zorgen voor een garantie van de inleg. Deze vastrentende waarden vertonen in de contractperiode een fluctuatie die afhankelijk is van de ontwikkelingen op de rentemarkt. Er is dus geen garantie van de inleg in de contractperiode. Naast vastrentende waarden wordt ook belegd in opties. Deze opties zijn zo gestructureerd dat ze op de einddatum exact de stijging van de Samengestelde Index weerspiegelen. Indien er sprake is van een daling van de Samengestelde Index, dan zullen de opties geen waarde hebben. De enige waarde in het fonds is dan de garantie op de inleg. In de contractperiode zal de relatie tussen vastrentende waarden, opties en de Samengestelde Index niet 1:1 zijn."


De Structuur van een Garantiebelegging: obligaties & Indexopties

Obligaties die gegarandeerd 4% rente opleveren:

Bij een garantiebelegging wordt gemiddeld zo'n 97% van het geld belegd door het uit te lenen tegen ontvangst van zo'n 4% rente per jaar.

97% van het beleggingsgeld wordt overhandigd aan de lener van het geld, die het gehele leenbedrag aan het eind moet terugbetalen, met rente.

Indexopties die eventueel koerswinst opleveren:

Gemiddeld zo'n 3% van het geld wordt jaarlijks uitgegeven als te betalen optiepremie op een Indexoptie met een looptijd van 1 jaar.

3% van het beleggingsgeld wordt overhandigd aan de tegenpartij van de Indexoptie.

Stand na 1 jaar:

Aan het eind van ieder jaar is de betaalde optiepremie voor de Indexoptie terugverdiend met de ontvangen 4% rente op het uitgeleende geld (de obligaties). Als de Index stijgt wordt ook winst gemaakt op de Indexoptie: de tegenpartij van de Indexoptie moet de koerswinst uitkeren aan het beleggingsfonds.

Terzijde: 'Opties' is gewoon een duur woord voor 'gokken op aandelenkoersen'.


De structuur van het Sprintplan als Garantiebelegging:

Per jaar 8% rente betalen, 4% ontvangen

4 - 8 = - 4 (verlies dus)

8% rente per jaar betalen op een lening, om vervolgens 97% van de lening weer uit te lenen met ontvangen van slechts 4% rente per jaar: dat is absurd en irrationeel.

Aanschaf van de obligaties met geleend geld is dus onnodig en overbodig. Je kunt ze dan beter weglaten.

Dat deel € 9.700 van de Aegon-lening van € 10.000 kan men dus gewoon achterwege laten.

Heeft Aegon met dat inzicht vooropgezet de aanschaf van de beloofde obligaties achterwege gelaten, met dan ongebruikt laten van 97% van totaal € 1,69 miljard die beweerdelijk in het Garantiefonds zou zijn gestort?

Als je geen talent hebt, dan ga je de boel belaz........

Wat zeggen de jaarrekeningen van het Garantiefonds?

OTC opties gerelateerd aan een of meer indices.pdf

Wat zeggen de jaarrekeningen van Aegon Bank?

De garantieverplichting is te beschouwen als een geschreven putoptie-positie.pdf

Ver-kopen put-optie op obligaties, en tegelijk aan-kopen Indexopties die speculeren op stijgen index/indices

Door de obligaties niet echt aan te kopen, en te vervangen door ver-kopen van een put-optie op obligaties, werd door Aegon Bank een optiepremie ontvangen, en de € 9.700 van € 10.000 niet gebruikt.

Met die ontvangen optiepremie werd een ondeelbaar moment later de optiepremie betaald op de gekochte Indexoptie die speculeert op de index/indices.

Door beide optieovereenkomsten met dezelfde tegenpartij te sluiten, konden de verplichtingen over en weer met gesloten beurzen worden afgewikkeld, en werd de lening van € 10.000 helemaal niet gebruikt.

€ 1,69 miljard gebakken lucht

De 1,69 miljard EURO die zogenaamd in het Garantiefonds was gestort, was geheel fictief en op papier bedrieglijk giraal verzonnen. Valsmunterij, maar dan giraal en virtueel.

De "Garantie" bij het Sprintplan was - blijkens de inhoud van de jaarrekeningen van Sprintplan-aanbieder Aegon Bank N.V. een 'afgesplitste' in het Sprintplan besloten liggende verkochte putoptie.pdf op obligaties.

Verkopen van een putoptie kost Aegon Bank N.V. geen geld, maar levert Aegon Bank juist geld op, doordat de koper van de putoptie een optiepremie betaalt aan Aegon Bank.

Met die ontvangen optiepremie vervolgens, betaalt Aegon Bank een optiepremie op de aangekochte Indexopties die speculeren op stijgen van de Indices.

Beide optieovereenkomsten waren met dezelfde tegenpartij, afgesproken in hetzelfde contract. De geldstromen over en weer waren ongeveer gelijk en werd een swap van kasstromen, af te rekenen met gesloten beurzen.

Welkom in sprookjesland van Fractional Reserve Lending, het Walhalla voor de Talentlozen onder ons!


Documentatie:

Zo werkt een Garantiefonds, zo werkt een klikfonds.pdf

Sprintplan: Prospectus 1999 en Financiele Bijsluiter 2002 .pdf - Indexopties en Obligaties

Sprintplan:  Aegon Garantiefonds extractenjaarrekeningen.pdf - Enkel Indexopties, geen Obligaties

Rechtszaak VC&G tegen Aegon Bank, Processtuk van Aegon Bank ingediend door Allen & Overy.pdf

Assistent-professor dr. G.J.M. Braam, registeraccountant: Rapportage Aegon Garantiefonds.pdf

waarin het bedrieglijk misleiden van de rechter door Aegon Bank en door de advocaten van Allen & Overy nader wordt uitgelegd op pagina 7 en 8 van het rapport, paragraaf 3 met voetnoot 3:

"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden.".

Prof. dr. Derksen: Rapportage Sprintplan.pdf


Blijkens de jaarrekeningen van Aegon Bank, is de Sprintplan / Garantiefonds - Garantiebelegging een geschreven/verkochte put-optie op Obligaties. Die kost geen geld, maar levert geld op.... Met die opbrengst / dat geld werd een Indexoptie aangeschaft, zodat de Sprintplan-lening geheel ongebruikt bleef, geheel fictief was, en bedrieglijk. Immers, dit was vanaf aanvang de bedoeling van types als Jos S. uit Raalte, geboren 1949.

Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008.pdfEn wat deed de Fortis-groep met Groeivermogen N.V.?

Fortis Prospectussen certificaten: Opties, en Vastrentende waarden die niet in de jaarrekeningen staan.pdf