Gehuurde aandelen met tranches van bulk-aandelenopties met een nominale waarde van zo'n 250 miljoen Gulden/Euro. Verbintenisrechtelijke aandelenopties om te speculeren op de aandelenkoersen (speculeren = duur woord voor gokken) in het casino van de grote Investmentbanken, de optiepremie van zo'n 4% per jaar door Dexia Bank JP Morgan Labouchere betaald met een klein deel van uw vooruitbetaalde rente van 14% per jaar. In plaats van met de fictieve lening goederenrechtelijk aankopen en juridisch geldig goederenrechtelijk overdragen van aandeel en obligatie zoals afgesproken. Geheel fictieve, bedrieglijke leningen, geheel fictieve, bedrieglijke aflossingen en geheel fictieve, bedrieglijke restschulden. Begin 2001 stonden er 700.000 contracten uit met een nominale contractwaarde van € 6,5 miljard. Aandelenlease blijkt naar verhouding veel te zijn aangeschaft door mensen met een laag inkomen en geen of heel weinig vermogen, waarvan de meeste via direct marketing en zonder tussenpersoon hebben afgesloten. Maatschappelijke schade zo'n 6,5 miljard Euro (jaren-90 koopkracht) vanwege een serie uitzonderlijk kwaadaardige misdrijven tegen de Nederlandse bevolking. Gepleegd door een criminele bende van volstrekt talentloze lieden die de Nederlandse Staat en zijn instituties (bij voortduring) misbruiken voor hun criminele streken en zaakjes: de hardnekkige wittenboorden-maffia uit de (directe) omgeving van een specifieke liberale partij met clubhuis vol Tafels aan het Plein te 's-Gravenhage (gang wear/colors: jasje-dasje/oranje-bleu). Met als uitschieter de extreem bedrieglijke algemeen verbindend verklaring van de Duisenbergregeling / WCAM-overeenkomst als resultaat van criminele collusie van- en door gelegenheidscoalities van medewerkers van 's-lands gecorrumpeerde autoriteiten en instituties. Mede door opzetten van bedrieglijke 'frontstore'-stichtingen-nep-belangenorganisaties die deze 'extreme giga-schade uit corporate-crime onrechtmatige daden' netjes -met list en bedrog- aan de geschiedenis hebben laten weten te ontsnappen. 'Frontstores' van- en/of gecontroleerd en/of gecoördineerd door/vanuit de AIVD, de onrechtmatige daders en hun hulppersonen (ex-) advocaten van o.m. Loeff Claeys Verbeke (LCV) (Cornegoor c.s. ex-LCV/SpigtHoff, Cortenraad c.s. ex-LCV/GerechtsHof), deels opgegaan in Allen & Overy, vol ex-LCV. Mede door introduceren en opnemen in processtukken en uitspraken van civiele rechtszaken, van het geïnstitutionaliseerde oplichtingsmiddel samenweven van verdichtsel 'de feitelijke verwerving van de aandelen', ter bedrieglijke verhulling van het gegeven dat het bij Legio Lease en Dexia Bank (Morgan) Labouchere om zo'n 300 miljoen gehuurde, girale aandelen gaat die 'feitelijk zijn verworven'. Girale, gedematerialiseerde of geïmmobiliseerde gehuurde aandelen, die later zijn teruggegeven aan de verhuurders van die aandelen. Gecombineerd met tranches van bulk-aandelenopties van rond 250 miljoen Gulden nominale waarde per stuk met een grote Investmentbank als tegenpartij. Met de geldstromen via de balansen van Bank (JP Morgan) Labouchere N.V., Kempen & Co. (oud) en (fusieproduct van Labouchere N.V. en Kempen & Co. N.V.) Dexia Bank Nederland N.V.. Zie hieronder de extracten en de volledige jaarrekeningen van Dexia Bank (Morgan) Labouchere N.V. Bedrieglijke criminele overkreditering: aan zo'n 650.000 Nederlandse gezinnen zo'n 1.000.000 fictieve, valse en bedrieglijke leningen aansmeren, en daarop tot 14% fictieve, valse en bedrieglijke "rente" met benadelen van de IB-fiscus, en fictieve, verzonnen, valse "aflossingen" en fictieve, verzonnen, valse "restschulden" laten betalen, in beginsel zo'n € 1,2 miljard. De feitelijk verworven aandelen zijn gehuurd en niet aangekocht met de geheel fictieve, valse en bedrieglijke lening. De huurpenningen voor de gehuurde aandelen, en de premies voor de gekochte bulk-aandelen-call-opties, die zijn betaald met: A. periode 1991-1997 met een op een verkochte/geschreven putopties ontvangen optiepremie, B. periode 1998-2010 met een klein deel van uw vooraf in één keer-, of in 12 maandelijkse termijnen vooruitbetaalde "rente"-inleg (en bij een deel der consumenten met de door hen betaalde "aflossingen" op de geheel fictieve, valse en bedrieglijke lening). De (economische) eigendom met koersverlies van de feitelijk verworven (feitelijk verworven = geleverde) ge-de-materialiseerde / geïmmobiliseerde, girale AEX- aandelen is nooit juridisch geldig goederenrechtelijk overgedragen aan de afnemers/consumenten: artikelen 3:84 lid 1 Burgerlijk Wetboek in verbinding met artikel 17 Wet Giraal effectenverkeer. Rechtsherstel graag op meer neutrale gronden, uiterlijk 31/12/2023!  ===  De Over-Gefinancialiseerde Niet-Reële Economie moet tot een spoedig einde komen, want die is niet evolutief stabiel op langere termijn. === Een fundamentele en grondige renovatie bij wet (artikel 106 Grondwet) van het onhoudbare, op eindeloze girale schuld-toename gebaseerd financieel stelsel (thans zonder koppeling aan een niet-bij-te-drukken schaars goed zoals b.v. platina, goud of zilver), gebaseerde op eindeloze illegale en wederrechtelijke toename van Centrale Banken-QE-schuld en op eindeloze illegale en wederrechtelijke toename van Particuliere Banken-FRL-schuld, mede waardoor de illegale en wederrechtelijke girale geldschepping door Particuliere Banken binnen het Publieke Girale Geldstelsel met extreme, illegale en wederrechtelijke Particuliere Geldscheppingswinsten van zo'n € 20-30 miljard per jaar tot het verleden behoren, moet ook niet al te lang meer op zich laten wachten. === Net zo min het sinds december 2019 roven / illegaal en wederechtelijk onteigenen van € / $ 12.000 miljard aan koopkracht vanwege door de Centrale Banken illegaal en wederrechtelijk giraal bijdrukken en giraal valsmunten van (omgerekend) totaal € / $ 12.000 miljard aan euro's/ponden/dollars/yen/roebel etc. met veroorzaken van extreme geldontwaarding (inflatie) nog lang moet doorgaan. Talentloos, Lui, Parasitair, Corrupt en Crimineel Wittenboorden-Gespuis, ga eens een echt ambacht leren tot maken van stoffelijke zaken, met uit den mouwen steken van den handen. We zijn jullie gelieg, bedrieg en geroof zat!


Documenten Sprintplan van aanbieder Aegon Bank N.V., met daaraan gekoppeld het beleggingsfonds Aegon Garantiefonds

Met geleend geld beleggen in een garantiebelegging is absurd.

8% rente per jaar betalen op een lening, om 4% rente per jaar te ontvangen op een aangekochte obligatie = vastrentende waarde. Daarom zijn ze nooit aangeschaft.

De 1,69 miljard EURO die zogenaamd in het Garantiefonds was gestort, was geheel fictief en op papier bedrieglijk giraal verzonnen.

De "Garantie" bij het Sprintplan was - blijkens de inhoud van de jaarrekeningen van Sprintplan-aanbieder Aegon Bank N.V. een 'afgesplitste' in het Sprintplan besloten liggende verkochte putoptie.pdf op obligaties.

Verkopen van een putoptie kost Aegon Bank N.V. geen geld, maar levert Aegon Bank juist geld op, doordat de koper van de putoptie een optiepremie betaalt aan Aegon Bank.

Met die ontvangen optiepremie vervolgens, betaalt Aegon Bank een optiepremie op de aangekochte Indexopties.

Beide optieovereenkomsten waren met dezelfde tegenpartij, afgesproken in hetzelfde contract. De geldstromen over en weer waren ongeveer gelijk en werd een swap van kasstromen, af te rekenen met gesloten beurzen.

Welkom in sprookjesland van https://youtu.be/Factional Reserve Lending scam


Documentatie:

Zo werkt een Garantiefonds, zo werkt een klikfonds.pdf

Sprintplan: Prospectus 1999 en Financiele Bijsluiter 2002 .pdf - Indexopties en Obligaties

Sprintplan:  Aegon Garantiefonds extractenjaarrekeningen.pdf - Enkel Indexopties, geen Obligaties

Rechtszaak VC&G tegen Aegon Bank, Processtuk van Aegon Bank ingediend door Allen & Overy.pdf

Assistent-professor dr. G.J.M. Braam, registeraccountant: Rapportage Aegon Garantiefonds.pdf

waarin het bedrieglijk misleiden van de rechter door Aegon Bank en door de advocaten van Allen & Overy nader wordt uitgelegd op pagina 7 en 8 van het rapport, paragraaf 3 met voetnoot 3:

"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden.".

Prof. dr. Derksen: Rapportage Sprintplan.pdf


Blijkens de jaarrekeningen van Aegon Bank, is de Sprintplan / Garantiefonds - Garantiebelegging een geschreven/verkochte put-optie op Obligaties. Die kost geen geld, maar levert geld op.... Met die opbrengst / dat geld werd een Indexoptie aangeschaft, zodat de Sprintplan-lening geheel ongebruikt bleef, geheel fictief was, en bedrieglijk. Immers, dit was vanaf aanvang de bedoeling van types als Jos S. uit Raalte, geboren 1949.

Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008.pdfEn wat deed de Fortis-groep met Groeivermogen N.V.?

Fortis Prospectussen certificaten: Opties, en Vastrentende waarden die niet in de jaarrekeningen staan.pdf