Aandelen niet Kopen maar Huren + Aandelenopties
Corruptie  bij Bank Labouchere, Dexia Bank, SpigtHoff, AFM en hof A'dam
 
 
 

DOWNLOADS:


Prof. dr. A.A. Derksen Rapport “Twee scenario’s over het beleggingsbeleid van AEGON
GarantieFonds: het alleen-opties-scenario versus het ook-obligaties-scenario”.pdf


"Zolang de bank gegarandeerd winst maakt, d.w.z. zolang de door de Deelnemer te betalen rente meer is dan de te betalen kosten voor opties die de bank voor de Deelnemer aanschaft, loopt de bank geen risico."

Extract jaarrekeningen Aegon Bank N.V. 'sprintplanbeleggingen geschreven put obligatie'.pdf

Aegon Bank N.V., Het Sprintplan en een Aegon 'garantie' beleggingsfonds, als geldmachine om het kapitaal te vergroten van (Bank) Labouchere N.V.

EUR 1.618.780.791,00 door Aegon Bank uitgeleend en EUR 1.604.418.068 'gestort' in een beleggingsfonds, dat gaat beleggen in SPV obligaties die de voor EUR 1.605.000.000,00 gesecuritiseerde Legio Lease / Bank Labouchere leasevorderingen moeten financieren. De truc van de tegengestelde producten, in een bad van QE

Aegon-groep had nieuw kapitaal nodig om (nog) verder te kunnen groeien. Securitiseren is dan de oplossing.

Een probleem. Securitiseren kost geld: rente en kosten, zoals honorarium voor advocaten en provisies voor andere chique 'boeven'.

Je verkoopt gebundelde leningen in het groot aan door jou zelf opgerichte bedrijfjes (in jargon: Special Purpose Vehicle (SPV)), die tegen rente moeten lenen om die bundel leningen van jou te kopen. Die bedrijfjes doen dat normaal door uitschrijven van rentedragende obligaties, die worden verkocht op de kapitaalmarkt.

Maar Aegon deed iets nieuws, aangereikt door JP Morgan. In de breinen van je Beta's / Quant's is elke abstractie te bedenken en te bouwen. Het gewone volk - inclusief de parlementen - ontgaat het volledig.

Door Aegon Bank QE-financieren van de aankoop van de obligaties, die door de SPV's van je eigen Bank Labouchere N.V. zijn uitgegeven om de gebundelde leningen aandelenlease Legio Lease en Bank Labouchere te kunnen kopen.

Aegon Bank verstrekt leningen aan het Garantiefonds, Aegon Bank regelt heimelijk en voor eigen rekening en risico vanuit Aegon Bank de indexbelegging, en betaalt de premie voor de indexoptie met de ontvangen premie op een geschreven put op obligaties. Kosten-neutraal.

Lening niet gebruikt, en doorgesluisd naar de SPV's.

Zes jaar Sprintplan met Garantiefonds, zes SPV's.

Als je als groep minimaal twee banken hebt, dan kun je gaan QE-op-ondernemingsniveau-goochelen met geld. De Aegon-groep had minimaal drie verschillende entiteiten met een bankvergunning.

Een bankvergunning betekent gratis geld bij-drukken. Je rekeninghouders storten geld, DNB / de ECB geeft je Fiat-geld, en de elektronische geldpers kan worden aangezet, waarbij 100 gulden in kas als snel 2.500 aan 'uitgeleend' is geworden. Op 100 rente betalen, op 2.500 rente ontvangen.

The following exchange occurred on December 18, 1912 when J.P. Morgan – the most influential American financier and banker of his time – was called to testify before Congress.

 

Mr Untermyer:
I want to ask you a few questions bearing on the subject that you have touched upon this morning, as to the control of money. The control of credit involves a control of money, does it not?

Mr Morgan:
A control of credit? No.

Mr Untermyer:
But the basis of banking is credit, is it not?

Mr Morgan:
Not always. That is an evidence of banking, but it is not the money itself. Money is gold, and nothing else.

 

En realiseer u, dat dit wereldwijd is gebeurd.

Maatschappelijke schade ?


Chain of events:

Lease Assests Backed Securities (LABS 1) ging van start op 22 september 1997.

LABS 2 op 27 februari 1998

LABS 3 en LABPS op 17 maart 1999.

LABN 1 op 7 juli 2000

LABN 2 op 16 november 2000.

Het Aegon Garantiefonds ging van start op 24 oktober 1997.

In de periode december 1997 tot en met september 2002 zijn 58 sub-fondsen van het Garantiefonds geopend, genaamd portefeuilles.

Totaal is door Aegon Bank 1.618.780.791,00 euro uitgeleend aan de deelnemers Sprintplan en EUR 1.604.418.068,00 in het Garantiefonds 'gestort'.

Via de SPV's van Bank Labouchere is o.m. 1,6 miljard euro gesecuritiseerd (Jaarrekening Dexia Bank 2001 p. 52).

Zullen we het eens laten doorrekenen? Of is dat al gebeurd!

Aan wie zullen LABS 1, 2, 3 etc. de 1,6 miljard euro obligaties hebben verkocht, of gederiveerd?

Gingen de Sprintplan-beleggers, via aanschaf van obligaties LABS, beleggen in de leningen van de Legio Lease en Bank Labouchere Bank- beleggers?

Maar dat is toch gebakken lucht geld, financieren met gebakken lucht geld?

Namelijk fractional reserve lending/banking, financieren met fractional reserve lending/banking?

LABS 1 jaarrekening 1997.pdf


Nota Integriteit Financieel Stelsen 1997.pdf 
web counter
web counter