Effectenlease periodes 1991-2003 en 2004-heden
/


 


Warren Buffett:


'In our view, however, 'geschreven put opties' are financial weapons of mass deception, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal'.Bedrieglijke overkreditering bij 'effectenlease', al zo'n honderd jaar

Al 100 jaar fraude door 'short selling' en 'hedgen' met opties. De overeengekomen aankoop met rentedragende lening van aandelen etc. wordt stiekem niet uitgevoerd, en dan wordt de lening niet gebruikt en kan geen koersverlies op een aandeel etc. worden gemaakt


Geld als schuld, een inleiding: De moderne variant op het 'feodale leenstelsel'

Er is steeds meer geld in omloop in Nederland, in Europa en in de wereld. Waar komt al dat nieuwe extra geld vandaan? Wordt het geboren uit de afgod Mammon? Wordt het gedrukt met een drukpers? Geld in het girale geldsysteem, hoe wordt dat meer?

Particuliere banken maken al het nieuwe girale geld, met een simpele druk op de enter-knop. Uit het niets. Zonder enige tegenprestatie. Nul.

Het huidige Nederlandse monetaire systeem gebaseerd op rentedragende 'schuld' is intrinsiek corrupt, reeds omdat een relatief kleine particuliere clique - de gezamenlijke particuliere aandeelhouders van de particuliere banken - daaruit door plegen van rechtsdelicten exclusief voordeel trekt, ten koste van de collectiviteit der Nederlandse bevolking.

Hoezo? Leg uit!

De Nederlandse totale maatschappelijke geldhoeveelheid is een continue uitdijend 'universum'.

Iedere keer als een particuliere bank een nieuwe geldlening aanmaakt en verstrekt door het geld van de lening 'bij te schrijven' op een individuele bankrekening, maakt de bank uit het niets nieuw geld aan door een boekhoudkundig maar wederrechtelijk trucje. Met die handeling neemt de totale Nederlandse geldhoeveelheid toe met het bedrag van die lening, iedere keer weer.

Het geld dat de particuliere banken aan u uitlenen wordt ter plekke nieuw 'gedrukt'. Niet met de drukpers of muntpers, maar simpelweg door het in het elektronisch bancair betalingssysteem als extra geld 'boekhoudkundig' toe te voegen aan de totale Nederlandse maatschappelijke geldhoeveelheid.

En het gekke is, dat in ons netjes aangeharkte Nederland geen enkele wet is aan te wijzen, die dit 'voorrecht' van modern 'feodaal leenstelsel', deze praktijk van particuliere geldschepping door rentedragende schuld, of particuliere valsmunterij, van een wettelijke dus legale grondslag voorziet.

Het is dus volstrekt illegaal en wederrechtelijk, al zo'n 100 jaar.

De buit? Rente die uit uw zak moet komen!

Particuliere banken lenen dus geld uit dat ze helemaal niet hebben. En, extreem veel erger, die particuliere banken krijgen rente betaald over dat geld dat ze helemaal niet hebben. Die rente die uit uw zak moet komen, dat is de 'buit'. En die buit is extreem groot: gratis geld voor een kleine clique.

Oude wijn in nieuwe zakken: Van feodaal leenstelsel van uitlenen van ge-usurpeerd land met pachtverplichting, naar modern feodaal leenstelsel van uitlenen van verzonnen geld met renteverplichting

Die particuliere instellingen met bankvergunning vangen per jaar zo'n 21 miljard EURO - 21.000.000.000,00 - 'rente' over de totale Nederlandse schuldenberg van zo'n 700 miljard EURO. Dat is bij een rente van 3% per jaar. Gaat de rente omhoog, dan gaat die 21 miljard omhoog, maar komt steeds als dividenden in particuliere zakken terecht, zonder noemenswaardige tegenprestatie. Dat kan men parasitair noemen, toch?

Rente-winsten prive nemen, de niet-terugbetaalde, on-inbare geldleningen publiek afschuiven

En het wordt nog een tandje erger, indien je in volle omvang realiseert, dat sinds 2008 de niet-inbare geldschulden van wanbetalers van de banken wel zijn omgeslagen over alle burgers, door met publiek schatkist of ECB-balans geld die on-inbare schulden van de wanbetalers van de banken 'over te nemen', door ze op te kopen met publiek geld, dat, jawel, ter plekke is bijgedrukt / verzonnen, zo'n 3 a 4.000 miljard EURO fopgeld.

Private winst, publiek verlies. Wel de lusten van rente, niet de lasten van on-inbare schulden.

Het moet niet gekker worden.


In de schatkist die rentemarge: van privaat naar publiek

Die 21 miljard EURO zou natuurlijk ook in de schatkist terecht kunnen komen, en kan dan worden gebruikt om collectieve maatschappelijk nuttige zaken mee te betalen. Daarvoor moet exclusief de Nederlandse staat met een nieuw op te richten staatsbank - Rijkspostspaarbank ? - het nieuwe geld gaan aanmaken, en daarover de rente gaan ontvangen en na aftrek van daadwerkelijk gemaakte nuttige kosten - nee geen absurde bonussen voor over het paard getilde eng-nekken - toevoegen aan de balans van de Nederlandse staat: de schatkist.

Daar moet maar eens een nieuwe wet voor worden gemaakt.

De VVD-clique zal zich wel extreem en obsessief gaan verzetten. Daar gaat het luxe leventje van enige van de leden van die perverse (neo)liberale clique. Maar beter is het, indien zij zich gedeisd houden, want eerlijk gezegd mag deze clique blij zijn dat ze niet publiekelijk zal worden ge-Franse-revolutied als de bevolking in volle omvang zal doorkrijgen hoe zij al bijna 100 jaar krom ligt voor een relatief kleine clique die de 'rentemarge' op fop-geld afroomt en wederrechtelijk opstrijkt. Dat het al zo lang gebeurt, dat maakt het niet met terugwerkende kracht legaal.

Rente ontvangen op geld dat die particuliere banken helemaal niet hebben, en bij sluiten van een leenovereenkomst uit het niets fabriceren. Simpelweg door het bedrag van de nieuwe lening met een druk op de computerknop toe te voegen aan de eigen geldhoeveelheid in de eigen elektronische monetaire systemen, met tegelijkertijd een gelijke toename van de totale geldhoeveelheid bij de ECB, en bij de BIS binnen het wereldwijde monetaire systeem.

Zonder noemenswaardige tegenprestatie die in verhouding staat tot die 21 miljard EURO per jaar, wordt een relatief kleine groep particuliere aandeelhouders van particuliere instellingen met een bankvergunning slapende rijk.

Interessant is dan overigens, om eens nauwgezet in kaart te brengen, wie / wat grootaandeelhouder zijn van de meeste van de grote Nederlandse / Europese particuliere bankinstellingen die aan deze valsmunterij doen en miljarden aan 'rente' usurperen op dit wederrechtelijk verdienmodel, en welke namen van welke 'chique' families dan komen bovendrijven.

Zijn er nog 'L'etais c'est moi'-tjes te vinden in - op het punt van eerlijk verdelen van de 'rente-marge' niet-helemaal-genivileerd - Nederland?

Wilt u zich eens goed inlezen in dit wederrechtelijk verdienmodel, lees dan navolgende 'legal opinion' uit de USA:

Modern_Money_Mechanics.pdf

Rente vangen op vals-gemunt geld op zo'n enorme schaal, dat kan men parasitair noemen, toch?

DNB ziet het net anders:  https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb325255.jsp#


Maar het kan allemaal nog erger. Naar de wederrechtelijke verdienmodellen van 's-lands effectenlease, of op 'krediet' effecten kopen; maar achter de schermen wordt niets gekocht, dus lening niet gebruikt

Zogenaamd op krediet Effecten kopen - aandelen, obligaties etc. - voor klanten, achter de schermen wachten met aankoop in de hoop dat koersen voorafgaand aan moment van nog toekomstige levering zullen dalen (short selling), later in de geschiedenis helemaal niet meer kopen maar 'hedgen' met cash-settlement opties wat gewoon gokken op beurskoersen is, in heden en (verre) verleden in internationale samenspanning de koersen van de effecten gaan manipuleren tegengesteld aan de belangen van je klanten - kleine aandeelhouders, en de klanten met en door extreme fraude het volle pond laten betalen: als verzonnen koopprijs of als verzonnen 'restschuld' op een niet-gebruikte lening.

Als de rek eruit is, maar de hebzucht en ongematigheid blijven, wat kan Rupsje Nooitgenoeg dan doen?

Er zijn maar zoveel mensen, die maar zoveel geld willen lenen. Op enig moment is de rek eruit, en valt er niet nog meer uit te lenen, althans niet zonder frauderen. Oplossing voor Rupsjes Nooitgenoeg: bedrieglijke overkreditering. Onnozele mensen met zeer bedrieglijke verhalen een volstrekt overbodige rentedragende lening aansmeren, die totaal fictief is en niet wordt gebruikt.

De opstand / opkomst der horde

De (neo)liberale wind die al lang door het land waait heeft (opnieuw) te veel psychisch defect corrupt parasitair crimineel fout volk naar de 'elite' laten doorsijpelen, terwijl thans een kritische bovengrens is bereikt, althans wordt genaderd.

Grote delen van het bedrijfsleven, en niet-verwaarloosbare delen van politiek, ambtenarij, zelfstandige toezichthoudende bestuursorganen en rechterlijke macht zijn in een - onze rechtsstaat acuut bedreigende - mate gecorrumpeerd. En dan wordt niet het laaghangende fruit bedoeld, maar lieden uit kringen van horizontaal en verticaal verband der corporale kringen. Dat soort van georganiseerde criminaliteit: WiBoCri, gesitueerd in de instituties.

Criminologische duiding van deze geïnstitutionaliseerde criminele samenwerkingsverbanden:  https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime

'All states rely on businesses to provide an economic base consistent with each government's political policies. Without policies that are supportive of economic activity, businesses will not be profitable and so will not be able to provide the economic support that the state desires. In some cases, this symbiosis may lead to the commission of crimes.'.

De meest extreme criminele roofmachine ooit gebouwd

Exponent van dat alles is de  - extreem gefinancialiseerde -  Financiële Sector met zijn hulppersonen advocaten en accountants etc., de meest extreme criminele roofmachine ooit gebouwd door de menselijke soort.

Aangejaagd door onze genetisch gedreven menselijke inmiddels obsessieve hebzucht, die, buiten de evolutionaire niche waar deze zo'n 500.000 jaar geleden is ontstaan, thans tot een de menselijke samenlevingen totaal ontwrichtende catastrofe zal leiden. Zolang er brood en spelen zijn, zal er rust zijn onder het volk en zijn uw enclaves veilig, maar als de economie door de enorm toegenomen extreme fraude knarsend tot stilstand komt (2008 was close) en energielevering stopt en daarmee pulp-tv en Netflix c.s. (de spelen) en supermarkten (het brood) leeg raken en uiteindelijk sluiten, zal de amorfe massa uw villa's weten te vinden, zo wordt voorspeld.

Het volk is aan zet, want de 'elite' is te ver gecorrumpeerd en aangetast: De topcriminelen in de bovenwereld

De topcriminelen der (georganiseerde) straatcriminaliteit kennen we nu wel.

Tijd om de uitzonderlijk goed georganiseerde topcriminelen binnen het bedrijfsleven, de topcriminelen binnen de advocatuur, de topcriminelen binnen de accountancy en de topcriminelen binnen alle andere relevante maatschappelijke sectoren te duiden, en aan te pakken. Deze uitzonderlijk goed georganiseerde groep criminelen veroorzaakt een factor vijf meer maatschappelijke schade, dan alle straatcriminaliteit bij elkaar, in een verhouding 15 miljard (straatboefjes) staat tot 75 miljard (wittenboordentuig), per jaar.Actualiteit effectenlease van 15/11/2019: Correctie/rechtsherstel, of begin van het einde der rechtsstaat?

Rechtsherstel? Het gaat gewoon door. Onder toeziend ook van toezichthouders DNB en AFM.

Het criminele financiele sector-gespuis gaat sinds omstreeks 2004 gewoon door met een nieuw, nog arglistiger in elkaar gedraaid - Black Box - staaltje van bedrieglijke overkreditering, waarover hieronder uitgebreid meer.

De bedrieglijke overkreditering via Certificaten - Gestructureerde Producten Sprinters, Turbo's, Speeders en Boosters van o.a. ING Bank N.V., BNP Paribas, Commerzbank, Binckbank,Societe Generale, Goldman Sachs, CitiBank en Vontobel.

Branchevereniging van deze bende hier: https://www.nedsipa.nl/wie-zijn-wij/vereniging

https://www.nedsipa.nl/marktstatistiekenCollectief Rechtsherstel, of toch een disfunctionele rechtsstaat?


Verkregen advies van- en/of ingezonden effectenorder door professionele tussenpersoon zonder vergunning, terwijl (criminelen van) de bank dat wisten of behoorde te weten? Geen correctie wegens eigen schuld, met 100% schadevergoeding.

De zeer geleerde heer prof. mr. M.H. Wissing, Advocaat-generaal bij de Hoge Raad, laat van zijn (mede door de relevante feiten bepaald) rechtsgeleerd oordeel horen:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:1203


Andere relevante ietwat ondergesneeuwde feiten, kenbaar via o.m. de verhelderende rapportages van prof. dr. A.A. (Ton) Derksen:


A1 PROF DR DERKSEN RAPPORT DEXIA 'Kopen of lenen' november 2018.pdf

A2 APPENDIX I GEHUURDE WAARDEPAPIEREN.pdf

A3 APPENDIX II Huurverplichtingen.pdf


Actualiteit december 2019:


Sprinters, Turbo's, Speeders en Boosters: Oude wijn in nieuwe zakken

Certificaten als gestructureerde producten met een daaraan gekoppelde rentedragende lening, met de suggestie dat aandelen ('onderliggende waarde') echt worden aangekocht. 10% van de koopsom wordt betaald met uw eigen geld / inleg, en 90% van de koopsom wordt betaald met die rentedragende lening. Althans dat is het gepropageerde verkoopplaatje, mede met behulp van een brancheorganisatie.

Maar wat blijkt opnieuw: de banken kopen het aandeel niet, en volstaan met 'hedgen' met optieovereenkomsten.

Daardoor wordt die rentedragende lening in het geheel niet gebruikt, en dat weten die aanbieders van tevoren ondersgoed.

Bedrieglijke overkreditering. Geen lening gebruikt? Geen rente verschuldigd! Geen aankoop? Geen koersverlies mogelijk!


Historische context 'effectenlease':


Al ruim 100 jaar met 'geleend' geld gokken in het banken-casino; (ook) dit verdienmodel is door obsessieve hebzucht gaan vals spelen

Van 'Prolongatiemarkt' (short-selling, gevolgd door geforceerd terugroepen effectenleningen leidend tot dumpen van grote pakketten aandelen leidend tot beurskrach in 1928-1929) naar 'Effectenlease' 1991-2003 (huren i.p.v. kopen met combi van derivaten-zwendel met 'short selling dienend' manipuleren koersen), tot de huidige 'Certificaten' 2008- heden (idem).


1900-1929: Labouchere, Oyens en Co. op de prolongatiemarkt: aandelen en obligaties aankopen met een leningen met een looptijd van 1 maand die stilzwijgend werden verlengd ('prolongatie'), waarvoor de aangekochte aandelen en obligaties door de bank in onderpand werden gehouden. Rond het jaar 1900 al, en op zeer grote schaal.

Terzijde: Piet Bloemink is dus niet de bedenker van 'effectenlease' geweest. Hoogstens was hij een 'stroman' voor anderen die oude wijn in nieuwe zakken gooiden, en daarmee zo'n 8 a 9 miljard gulden hebben geroofd uit het totaal aan particuliere spaartegoeden en overwaarde in particulier onroerend goed.

J.P. Morgan c.s. bedacht in 1928-1929 een goed 'samenlopend' plan: 'We roepen alle prolongatie-leningen terug, dan krijgen we massale gedwongen verkoop / dumpen van aandelen met extreme koersdaling, en als de bodem is bereikt, stappen we massaal in die aandelen. Na de koerscorrectie bleek een enorm vermogen verplaatst naar de zakken van enkelen, en was de rest van de maatschappij in jarenlange crisis.

Zie: https://books.google.nl/books?id= bank+labouchere+vergeten+bankencrisis

1991-2003 (fraudeleus): o.a. Fortis' Groeivermogen en JP Morgan's / Aegon's Labouchere-groep; met (combinaties van verkopen en kopen) derivaten put en call opties + huren van de feitelijk verworven aandelen i.p.v. contractueel beloofd onmiddellijk aankopen van de feitelijk verworven aandelen.

2008- heden (frauduleus): Certificaten als gestructureerde producten met cash-settlement, met nieuwe snelle hippe namen: Sprinters, Speeders, Boosters en Turbo's. Oude wijn, zelfde usurperende zakken waar het geld in verdwijnt: 'Effectenlease' verstopt achter een cash-settlement Certificaat / gestructureerd product, met zeer, zeer 'schimmige' eigenschappen; 90% rentedragend lening voor aankoop onderliggende waarden die niet worden aangekocht.


Veinzen van aankoop, een steeds terugkerend bedrieglijk mechanisme

Het veinzen van aankopen van onderliggende waarden, terwijl je achter de schermen afdekt / 'hedged' met verbintenisrechtelijke *derivaten (+huren/ lending) en *(tijdelijk) niets aankopen, dat is civiel misleiden/bedriegen en strafrechtelijk oplichten. Je weet als bank namelijk van tevoren, dat die voorgespiegelde rentedragende lening niet zal worden gebruikt.

De manier van daadwerkelijk 'afdekken' door de banken, en de hoeveelheid geld die daarvoor nodig is, die moeten steeds worden gezien, in directe relatie met de omvang van de aan de consumenten op papier verstrekte rentedragende lening

Hoe goedkoper de manier van daadwerkelijk 'afdekken' achter de schermen van een Certificaat, hoe minder geld nodig is, hoe minder lening daadwerkelijk nodig is en hoe minder lening daadwerkelijk is gebruikt.

Het is geen raketwetenschap.

Er zijn hele dure manieren van beleggen (kopen), en er zijn hele goedkope manieren van beleggen (aanschaf aandelenoptie tot eventuele latere koop/verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs, met betalen optiepremie) met fysieke levering of enkel contante afrekening zonder kopen en dat is feitelijk gewoon gokken, terwijl er zelfs manieren zijn die bij aanvang kosten-neutraal zijn en geen geld gebruiken, zodat een lening helemaal niet wordt gebruikt, zoals de combinatie van tegelijk verkopen van opties (ontvangst premie) en kopen van opties (betalen premie) op dezelfde onderliggende waarde.


Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht binnen de psychopatologie

Snakes in Suits, When Psychopaths Go to Work

(Zeer) hoog intelligente psychopaten zitten op alle denkbare maatschappelijke posities en veroorzaken heel, heel veel ellende en extreme maatschappelijke schade

Weinig mensen zien ze - kunnen ze zien - en zijn zich ervan bewust: de (zeer) hoog intelligente niet-disfunctionele psychopaten, die in relatief grote aantallen rondlopen in de directiekamers van menig onderneming en maatschappelijk instituut (en binnen b.v. advocatuur en accountancy, die een soort vergaarbakken blijken te zijn, vooral bij die 'grote' kantoren).

Meest schadelijk zijn zij, die staatsmacht bekleden, zoals zo'n Gerrit Z. (zoon kolenboer) en Arthur D.v.L. (zoon vertegenwoordiger potten, pannen en bestek), alsook Jos S. (zoon van een 'hoofd ener school') en Ben K. ((beroep) vader onbekend). Meest gevaarlijk zij, die worden geronseld als veldwerkers / voetsoldaten voor de 'diensten' der staat, zoals die in Zoetermeer. Straffeloos hele enge dingen doen om de 'staatsveiligheid' te dienen (lees: hoofdzakelijk om de criminele streken van de liberalen-'maffia' af te dekken). Dat specifieke domein binnen de criminologie heet 'state-corporate crime'.


Tragedie van de meent in de moderne kleptocratie der neoliberale hedonistische egocentrische niet-langer-solidaire korte termijn maatschappij.


Boek: Duiding van het verschijnsel Snakes in Suits: https://en.wikipedia.org/wiki/Snakes_in_Suits

"Contents summary

The text covers the nature of psychopaths in the context of employment and purports to explain how psychopaths manipulate their way into work and get promoted, the effects of their presence on colleagues and corporations, and the superficial similarities (and fundamental differences) between leadship skills and psychopathic traits. The work is interlaced with fictional narratives illustrating how the factual content applies to real-life situations. Characteristics of manipulators are described as shifting to meet stereotypical gender expectations: a female psychopath might make full use of the passive, warm, nurturing, and dependent gender role stereotype in order to get what she wants out of others and a male psychopath might use a macho image, intimidation, and aggression to achieve satisfaction of his desires. The authors posit that around 1% of senior positions in business are psychopaths.

The authors describe a "five phase model" of how a typical workplace psychopath climbs to and maintains power: entry, assessment, manipulation, confrontation, and ascension. In the entry stage, the psychopath will use highly developed social skills and charm to obtain employment into an organisation. At this stage it will be difficult to spot anything which is indicative of psychopathic behaviour, and as a new employee you might perceive the psychopath to be helpful and even benevolent. Once on to the assessment stage, the psychopath will weigh you up according to your usefulness, and you could be recognised as either a pawn (who has some informal influence and will be easily manipulated) or a patron (who has formal power and will be used by the psychopath to protect against attacks).

Manipulation involves the psychopath creating a scenario of "psychopathic fiction" where positive information about themselves and negative disinformation about others will be created, where your role as a part of a network of pawns or patrons will be utilised and you will be groomed into accepting the psychopath's agenda. Once on to the confrontation stage, the psychopath will use techniques of character assasination to maintain their agenda, and you will be either discarded as a pawn or used as a patron. Finally, in the ascension stage, the role of the subject as a patron in the psychopath’s quest for power will be discarded, and the psychopath will take for himself/herself a position of power and prestige from anyone who once supported them.".  

Kopen en lezen! Voor sommigen onder u een feest van herkenning. Jacob en Jens, echt!

https://www.bol.com/nl/p/snakes-in-suits/


Voorkomen is beter dan wederom moeten genezen. Toezichthouders met kennis van deze zaken, kunnen meer adequaat pro-actief handelen door bepaalde verklaringen van geen bezwaar niet af te geven, desnoods door de te beoordelen persoon eerst in een hersenscanner te doen leggen en beoordelen, waarbij dan GEEN activiteit van bepaalde delen van het brein wordt waargenomen waar normaal 'spiegelneuronen of empathisch mechanisme' oplichten, sterkt indicatief voor psychopatie. Terwijl ze natuurlijk bij die teozichthouders hun eigen collega's op bovengenoemde punten ook goed in de gaten moeten houden, want ze zitten OVERAL, en meestal benoemd door de ambtenarij-top. Studentencorporale connecties in historisch perspectief zijn daarbij geen zeldzaamheid.

Normoverdragende gesprekken, hoe intensief ook gevoerd, die beklijven niet bij mensen met de meeste gedragskenmerken gemeenschappelijk met de klassieke psychopaat; het glijdt met vrije-val-snelheid van ze af.CONTEMPORAINE CERTIFICATEN


https://www.nedsipa.nl/producten/kenmerken


The Sting:

(a carefully planned operation, typically one involving deception)

Onder het kopje 'Het financieringsniveau'

"Het financieringsniveau voor een Hefboomproduct long is het deel dat de aanbieder bijlegt voor het kopen van de onderliggende waarde. Over dit financieringsniveau brengt de aanbieder dagelijks financieringskosten (rente) in rekening bij de belegger".

Oude wijn in gloednieuwe (2004-8) zakken.


ING Bank N.V.

ING Bank N.V. verkoopt via Certificaten gestructureerde producten op zo goed als alles dat een koers heeft die kan stijgen of dalen.

Wat na enig bestuderen opvalt: De onderliggende beleggingsstructuur van ieder van die Certificaten blijft heel schimmig en wordt niet uitgelegd en toegelicht.

Dat is een rode vlag, mensen van de stichting AFM!


ING Bank N.V. vermeldt linksonder op de Sprinters-website  https://www.ingsprinters.nl/ dat ze lid is van NEDSIPA.

 https://www.nedsipa.nl/producten/kenmerken


Nader verklaard door NEDSIPA:


"Het financieringsniveau voor een Hefboomproduct long is het deel dat de aanbieder bijlegt voor het kopen van de onderliggende waarde. Over dit financieringsniveau brengt de aanbieder dagelijks financieringskosten (rente) in rekening bij de belegger.".


Subtiel verwijzen naar je branchevereniging als subtiel onderdeel van The Sting

Deze branchevereniging propageert namens alle aangesloten deelnemers (bewuste en nauwe samenwerking, na rustig en ampel beraad), dat onderliggende waarden worden aangekocht.

Bij kopen en verkopen is sprake van een koopsom. Een koopsom bestaat in de regel uit geld.

Geen verrassing: de banken bieden rond 90% rentedragend krediet om het grootste deel van die koopsom voor onderliggende waarden te betalen, althans dat is wat men op papier 'belooft'.

Wat de banken (nog steeds) niet aan de consumenten met standaard kennisachterstand vertellen en duidelijk maken is, dat de banken achter de schermen de onderliggende waarden niet aankopen, maar de winst-betalingsverplichtingen naar de kopers van de Certificaten op veel goedkopere manieren afdekken (in jargon: hedgen).

Als je het goedkoper doet dan aankopen, zoals b.v. via verkopen en dan kopen put/call opties + huren / lenen, is veel minder of geen geld nodig bij aanvang van zo'n certificaat.

Dan moet je als bank de klanten niet toch het volle pond aan 'rente' op de dan slechts papieren fictieve 'lening' in rekening brengen.

Dat is niet alleen onfatsoenlijk, maar ook een strafbaar misdrijf, namelijk een combinatie van eendaadse/meerdaadse samenloop van oplichting en valsheid in geschrift, gepaard met 140 Sr, en gevolgd door witwassen.

Maar WiBoCri WittenBoordenCriminelen vinden altijd dat wat zij doen, hele slimme handige trucjes zijn ('wat zijn we toch briljant'), en dat enkel straatcriminelen crimineel zijn, zij niet. Cognitieve dissonantie reductie heet het wel.

Tot lering ende vermaeck: Van Kooten en De Bie, Documentaire WiBoCri:  https://youtu.be/hxLcFippf84


Niet-transparante zeer schimmige productinformatie: brochures en prospectussen met veel verwijzing naar andere documenten, vol met heel veel vaag kennelijk opzettelijk verhullend geformuleerde woorden / zinnen. Gemiddelde consumenten zijn na 20 a 30 seconden afgehaakt, en dat is natuurlijk de bedoeling

In de Prospectussen c.a. van de meeste van deze producten is vermeld, meestal weggestopt tussen een hele hoop (Engelse) tekst van honderden pagina's vol met onleesbaar kennelijk opzettelijk verhullend jargon, dat het de aanbieder van het Certificaat / de uitgevende instelling van het Certificaat steeds vrij staat / ervoor kan en mag kiezen, om de aandelen, obligaties en derivaten etc. niet aan te schaffen / niet aan te kopen en/of te werken met afdekken met veel goedkopere (dus minder lening nodig) derivaten zoals b.v. aandelenopties, meer in het bijzonder met de combi verkopen put, kopen call (lening helemaal niet nodig).

Niet kopen, maar afdekken / 'hedgen', dat heeft nog meer 'voordelen'.

Bij dalende koersen hoef je voor long-producten als bank (tijdelijk) niets aan te kopen zolang de koers onder de startkoers van het Certificaat blijft, bij stijgende koersen hoef je voor short-producten als bank (tijdelijk) niets aan te kopen zolang de koers boven de startkoers van het Certificaat blijft. Bedenk dat in die gevallen niets is gekocht en dus de lening niet is gebruikt.

En de banken verkopen tegengestelde producten, immers de klanten kunnen long en short kopen en verkopen, en die tegengestelde producten kun je intern in je Black Box aan elkaar middelen / koppelen en tegen elkaar wegstrepen, terwijl de uiteindelijke uitkering onder de streep voor de klanten plaatsvindt, steeds na aftrek van fictief 'verlies' door koerswijzigingen en na aftrek van 'rente' en kosten.

Altijd prijs voor de banken, terwijl de klanten feitelijk veel te veel betalen voor een overeengekomen manier van beleggen die de banken achter de schermen stiekem niet uitvoeren zoals afgesproken en beloofd.

Het echte casino werkt ook zo, waar de klanten inzetten, en het casino per draai een X percentage van de totale inleg van alle spelers binnenhaalt, doordat gemiddelde mensen niets of veel te weinig begrijpen van statistieken.

Terwijl bij deze Certificaten de 'rente' en kosten en 'verlies' door koerswijzigingen middels een buitengewoon schimmig mechanisme langzaam worden opgegeten van de 10% 'inleg' van de klanten, met automatisch einde en afwikkeling als de inleg (bijna) op is.

Briljant! Een product dat de inleg van de klanten langzaam opvreet, en als het op is, de klant uitspuugt.

Maar ernstiger: Als de door de aanbieders aan de klanten beloofde onmiddellijke aankoop van de aan een Certificaat onderliggende effecten, door de aanbieders niet wordt uitgevoerd, dan wordt de speciaal voor die aankoop door de aanbieders aan de consumenten verstrekte rentedragende 'lening' voor 90% van de aankoopprijs niet gebruikt, toch? Het is geen raketwetenschap.

Twee belangrijke vragen doemen dan op.

Waarom 'rente' betalen op een forse geldlening die niet (of bijna niet) wordt gebruikt?

Hoe maakt men verlies (of winst) op- en via de beloofde aan- en verkoop(koers) van een aandeel, obligatie of andere onderliggende waarde, indien in werkelijkheid die aandelen, obligaties of andere onderliggende waarden niet zijn aan- en verkocht?

Zeggen dat je iets hebt gekocht, terwijl dat niet zo is, dat is toch gewoon 'jokken'? Of in grote mensentaal 'misleiden'?

En in strafrechtelijke termen toch gewoon 'oplichting' en 'valsheid in geschrift?'

Beiden als misdrijf strafbaar gesteld met daarop maximaal meerdere jaren gevangenisstraf gesteld.

Ook voor mensen met een stropdas, en HBO+ of WO-opleiding, die werken bij een bank, toch?

Wat gebeurt er toch met samenlevingen, waar materiele rijkdom leidend is, en geestelijke rijkdom lijdend.

Onze genetisch gedreven obsessieve, excessieve hebzucht, die leidt bij een hoop mensen tot door hebzucht gedreven criminalisering.

Maatschappelijke schade jaarlijks in guldens en Euro's ?


ING Bank N.V. legt uit: de verdichtsels worden samengeweven:

"Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die meestal zijn samengesteld uit een obligatie en een optie. Sommige beschermen tegen koersverliezen, andere hebben juist een hoog risico en geven kans op extra rendement.

Onder gestructureerde producten vallen alle beleggingsproducten die met behulp van opties of termijncontracten zijn afgeleid van gewone, meestal beursgenoteerde beleggingen. De constructie is gericht op extra rendement of op bescherming tegen waardevermindering. Bekende gestructureerde producten van ING zijn de ING Sprinters en LIRICS. Sprinters zijn een voorbeeld van gestructureerde producten die zijn gericht op extra rendement.".

in: https://www.ing.nl/particulier/beleggen/leren-beleggen/beleggingsinstrumenten/gestructureerde-producten/index.html


ING Bank legt uit: Sprinters informatiedocumenten

Pdf 1: de Brochure ING Sprinters, pagina 3:
  
  "Het financieringsniveau
 Bij een Sprinter Long investeert u slechts een gedeelte van de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel. De rest financiert ING voor u. Het door ING gefinancierde deel wordt het financieringsniveau genoemd.".

Brochure Sprinters FIM001 0519 © ING Bank N.V..pdf


Pdf 2: Essentiële-infomatie document (EID), pagina 3:

  "Andere nuttige informatie
  Voor dit product is een prospectus beschikbaar. Voor de volledige informatie over het product en alle risico’s verwijzen we naar dit prospectus. Het prospectus bestaat uit een basis prospectus, definitieve voorwaarden, en alle documenten geïncorporeerd d.m.v. referentie hierin welke allen te vinden zijn op www.ingsprinters.nl. De investeerder dient zijn beleggingsbeslissing te nemen op basis van het prospectus en indien nodig hulp te zoeken bij een onafhankelijke adviseur. Dit product mag enkel in Nederland worden aangeboden.".

ING Bank N.V._NL0011857412_nl-1.pdf


Pdf 3: Final Terms 'Long' ('long' = speculeren op koersstijging) op Certificaten van aandeel ABN AMRO Group N.V., pagina 16:

  "The Issuer and/or its affiliates may enter into transactions or carry out other activities in relation to the Underlying which may affect the market price, liquidity or value of the Underlying and/or the Certificates in a way which could be adverse to the interest of the Certificateholders."

  "The Certificates convey no interest in the Underlying to the investors. The Issuer may choose not to hold the Underlying or any derivative contracts linked to the Underlying."

  "The Calculation Agent may make adjustments as a result of certain corporate actions affecting the Underlying. In making such adjustments, the Calculation Agent is entitled to exercise substantial discretion and may be subject to conflicts of interest.".

(Let op, voor de knappe koppen: p. 17: 'The net proceeds from the issue of the Certificates will be applied by the Issuer for its general corporate purposes.'; onderaan deze pagina: certificatenlease 'stortingen' als perpetuum geldmachine)

1476705409726-Certificate Final Terms Long Shares.pdfPdf 4: Prospectus van 6 mei 2019, pagina's 28 en 29:
  
  "Actions taken by the Issuer may affect the value of the Certificates
  The Issuer and/or any of its affiliates may carry out activities that minimise its and/or their risks related to the Certificates, including effecting transactions  or their own account or for the account of their customers and hold long or short positions in the Underlying whether for risk reduction purposes or otherwise. In addition, in connection with the offering of any Certificates, the Issuer and/or any of its affiliates may enter into one or more hedging transactions with respect to the Underlying. In connection with such hedging or market-making activities or with respect to proprietary or other trading activities by the Issuer and/or any of its affiliates, the Issuer and/or any of its affiliates may enter into transactions in the Underlying which may affect the market price, liquidity or value of the Underlying and/or the Certificates and which could be deemed to be adverse to the interests of the Certificateholders. The Issuer and/or its affiliates are likely to modify their hedging positions throughout the life of the Certificates whether by effecting transactions in the Underlying or in derivatives linked to the Underlying. Further, it is possible that the advisory services which the Issuer and/or its affiliates provide in the ordinary course of its/their business could lead to an adverse impact on the value of the Underlying.".


P. 22: Daar is t'íe weer: Certificaten als perpetuum geldmachine

"E2b

Reasons for the offer and the use of proceeds when different from making profit and/or hedging

Programme summary

Unless specified otherwise in the Final Terms, the net proceeds from each issue of Certificates will be applied by the Issuer for its general corporate purposes.

Issue specific summary

The net proceeds from the issue of the Certificates will be applied by the
Issuer for its general corporate purposes."

 
ING Certificates Programme Base Prospectus (06 May2019).pdf


Stichting AFM, u kijkt opnieuw lijdzaam toe ?

Is dat uw kerntaak, toezicht veinzen en overigens de andere kant op kijken en de WiBoCri hun gang laten gaan, terwijl u gewone stervelingen verbiedt zich in te laten met de streken van de WiBoCri - aanbieders van de bedrieglijk gestructureerde Certificaten Sprinters, Turbo's, Boosters en Speeders ?

https://www.afm.nl/ - onderaan rechts:

'De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.".

Blahblahblahblahblah ?

Wat toch is de aard en omvang van de echte, onzichtbare corruptie in Nederland, en wat is toch de aard en omvang van de daardoor veroorzaakte maatschappelijke schade? 10 miljard per jaar? 50? 100? 250? En in wiens zakken komt al dat geroofde geld terecht? Welk parasitair crimineel psychisch defect gespuis in samenspanning is hiervoor aan te spreken?

De betrokkenheid van krachten binnen ministeries, rechterlijke macht, BVD/AIVD en stichting AFM, dat maakt dat kan worden gesproken van het criminologisch fenomeen van 'state-corporate crime'. Google maar eens voor een wetenschappelijke beschrijving van dit domein der criminologie.

Lieden die achter een facade van fatsoen, hele foute en vaak criminelen dingen doen. Niet van goede komaf, en in ieder geval geen goede opvoeding en vorming genoten (of (zeer) hoog intelligent niet-disfunctioneel psychopaat): Wel de scharme en 'maniertjes', niet het fatsoen; parvenu's en proleten.


Terug naar de effectenlease-zwendel - want dat is het: een zwendel - periode 1991-2003

NJ 1998, 81.pdf:

'4.3. (...) Een ander oordeel is echter in de hier te berechten zaak op zijn plaats, indien de stellingen van Hendriks juist zijn, indien derhalve zou komen vast te staan dat Hendriks recht zou hebben gehad op een aanmerkelijk hogere schadevergoeding dan is overeengekomen. In dat geval verhindert immers de maatschappelijke rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar client onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'.

Dat geldt dan mutatis mutandis ook voor overeenkomsten als bedoeld in artikel 7:907 lid 1 BW, waarbij als uitgangspunt slechts heeft gegolden, de feitelijke verwerving van aandelen, zonder dat is vastgesteld, de aankoop van die feitelijk verworven (namelijk slechts gehuurde) aandelen.


Andere Actualiteit december 2019:

 

1.

Aanprijzing door- / Advies verkregen van tussenpersoon zonder vergunning; 100% schadevergoeding! Geen correctie wegens 'eigen schuld'

2. Door tussenpersoon zonder vergunning aan de bank insturen van inschrijfformulier voor effectenlease, is tegelijk ook een opdracht/order aan de bank voor aankoop certificaten / aandelen / obligaties / opties: bank mocht u als klant niet aannemen en door dat toch te doen handelt bank ook onrechtmatig: 100 % schadevergoeding; geen correctie wegens eigen schuld.


Update 03/12/2019:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:1203

De zeer geleerde heer prof. mr. M.H. Wissing, Advocaat-generaal bij de Hoge Raad, laat namens de heer mr. J. Silvis, Procureur-generaal bij de Hoge Raad, als zijn rechtsgeleerd oordeel weten, steeds verweven met alle feiten en omstandigheden van het geval:

4.86

Het aanvraagformulier staat dus hoogstens indirect in verband met de aankoop van de effecten en heeft niet de aankoop van de effecten tot voorwerp. Het inzenden van het aanvraagformulier door de tussenpersoon kan dan ook niet worden aangemerkt als ‘het doorgeven van een order’.

4.92

(...)

"Mocht de Hoge Raad op dit punt tot een ander oordeel komen dan kan ik, zo de Hoge Raad daaraan behoefte zou hebben, aanvullend concluderen over de schadeverdeling in het geval een tussenpersoon als orderremisier zonder de daartoe benodigde vergunning een order heeft doorgegeven aan Dexia en Dexia de overeenkomst heeft gesloten terwijl zij wist of behoorde te weten dat de daarbij optredende tussenpersoon, zonder te beschikken over de daarvoor benodigde vergunning, een order heeft doorgegeven (zie bij 4.43-4.44)."

De HR, door vileine tongen in het NJB 1998 wel eens geduid als afkorting voor 'Handig Reparen', Juridisch en Feitelijk geweten van de natie, wat gaat u in al uw wijsheid beslissen?

8 miljard gulden met rente terug naar de burgerij, of 'Men drinkt een glas, men doet een plas, en alles bleef zoals het was'?


Achter de schermen van de effecten / aandelenlease, inclusief de sterfhuiscontructies


Zolang geen duidelijke bevestiging of ander adequaat voldoende bevestigend signaal wordt verkregen, dat alle benadeelden (of hun erfgenamen) die bedrieglijk verzonnen restschulden hebben moeten betalen schadeloos zullen worden gesteld, zal aandacht worden gevraagd voor de feitelijke lezing van het gesynthetiseerd zijn van de bij de overeenkomsten effectenlease aan de afnemers beloofde verbintenisrechtelijke verplichtingen van de bank om de aandelen,  met de verstrekte rentedragende lening,  onmiddellijk aan te kopen aan de beurs.


Aegon Bank p. 3: 'Derivaten: Zij vergen weinig of geen oorspronkelijke investering', dus geen of weinig lening nodig.pdf


Synthetisch 'kopen' van aandelen: Huren aandelen + combinatie geschreven put-optie (ontvangst optiepremie) met gekochte call-optie (betalen optiepremie)

Waar hebben de WiBoCri voor gekozen achter de schermen?

1. huren van aandelen, samen met aanschaf van combinaties van geschreven put-opties en gekochte call-opties tot aankoop / verkoop van aandelen / obligaties, of

2. de veel duurdere belegging in aankoop met lening van aandelen en obligaties.


Het is geen raketwetenschap.

U moet het zien om te begrijpen, maar bij deze synthetische wijze van uitvoeren is de papieren 'lening' volledig fictief en wordt helemaal niet gebruikt, want er worden geen koopsommen betaald voor aandelen en obligaties, ze worden enkel gehuurd.

Tot op de dag van vandaag worden door de banken en door derden (o.a. trusts met o.a. JP Morgan c.s. als UBO's) die in pakketjes gebundelde schulden hebben opgekocht van de banken, via rechtszaken bedrieglijk verzonnen 'restschulden' op bedrieglijk verzonnen 'leningen' ge-incasseerd bij argeloze burgers. In sommige gevallen wordt op een enkele effectenlease-overeenkomst bedragen tot wel rond de EURO 90.000 binnengehaald, bestaande uit een relatief kleine hoofdsom vermeerderd met heel veel wettelijke rente over een jaar of 10-15.


Inleiding:

Vereniging Consument & Geldzaken:

'Ingeleende aandelen, in combinatie met het hedgen van koersstijgingen van die aandelen met opties levert een zelfde resultaat, maar maakt  kredietverlening geheel of grotendeels overbodig'.pdf

en

'Er zijn immers geen aandelen aangekocht, dan kunnen die aandelen ook niet met verlies zijn verkocht. Dat ook geen restschuld die ge-ind kan worden'..pdf


Het Nederlandse gesloten systeem van goederenrecht:

Je kunt als bank goederenrechtelijk niet meer rechten overdragen aan consumenten dan je zelf als bank hebt.

Als je als bank aandelen enkel hebt gehuurd en niet gekocht, dan kun je de juridische noch de economische eigendom overdragen aan derden. Het gesloten Nederlandse goederenrechtelijke systeem staat daaraan in de weg.

Zie, lees en doorgrond op dit punt de tekst van  artikel 3:84 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, in verbinding met artikel 17 van de Wet giraal effectenverkeer.

Als je geen eigenaar bent van aandelen, heb je geen eigenaar-bevoegdheden, dus heb je simpelweg niet de bevoegdheid om de ECONOMISCHE eigendom van die aandelen over te dragen.


Aandelenlease aan te merken als Contract For Difference (CFD)? Nee!

De effectenleaseovereenkomsten waren en zijn geen CFD's.

Een contract for difference is een contract tussen twee partijen, meestal omschreven als de "koper" en de "verkoper", waar de verkoper het verschil (difference) betaalt tussen de waarde van een onderliggende product bij aankoop en bij verkoop. Wanneer dit verschil negatief is betaalt de koper aan de verkoper.

De Bank nam de verplichting op zich om onmiddellijk na ontvangst van een inschrijfformulier aandelen aan te kopen aan de Amsterdamse beurs met de door de bank aan de consument te verstrekken lening. Bij de WinstVerDriedubbelaar na een en twee jaar nog een zelfde pakket aandelen.

Blijkens de inhoud van alle aandelenlease-contracten, waren volgens Bank Labouchere / Dexia Bank de aandelen al aan de beurs aangekocht op het moment dat de bank de overeenkomst naar de consument toezond; naam van de beurs, aankoopdatum en aantal en aankoopprijs van de aandelen zijn vermeld in de overeenkomsten.

In de reclamefolders, in de inschrijfformulieren, in de contracten met alle aandelen-lease-klanten, en in de brieven die werden gestuurd naar die klanten, werd door Bank Labouchere en Dexia Bank gezegd en beloofd, dat na ontvangst van het inschrijfformulier onmiddellijk met de 'lening' aan de Amsterdamse beurs aandelen zouden worden gekocht, en dat de aandelen ook daadwerkelijk onmiddellijk zijn gekocht met noemen in de aandelen-lease-contracten van aankoopdatum en aankoopprijs.

Fiscale opinie en prognose WinstVerDriedubbelaar.pdf

Maar als de bank de aandelen enkel heeft gehuurd, en niet daadwerkelijk gekocht, en dus de lening niet is gebruikt voor aankoop van aandelen, dan is dat toch gewoon bedrog en oplichting?

Dexia: 'Zonder ons was Aegon nu failliet'. pdf

En van gehuurde aandelen kun je de economische noch juridische eigendom overdragen.

Maar als Aegon driegde failliet te gaan, wat doen de 'nette' mensen van Nederland daar dan aan?

Dan laat je het land in de waan, dat 'autoriteit' een belangrijke bron van feiten is, en niet de feiten een belangrijke bron van autoriteit:


AFM-rapport Aankoop niet vastgesteld. Vraag HUREN (=IN-lenen tegen vergoeding) niet beantwoord.pdf

https://www.youtube.com: Quad licet iovi non licet bovi = 15m58s

Criminologische duiding van dit fenomeen:  https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime


Je hebt er een paar criminelen voor nodig, met staatsmacht.


Een specifieke Nederlandse liberale partij, die bestaat bijna geheel uit mensen met zodanige kwaliteiten, althans: een - gemiddeld genomen - verzameling van in aanleg uiterst hebzuchtige, niet al te intelligente en zeker niet intellectuele lieden. Wat zegt u? VVD?Relevante documenten:

 

Prof. dr. A.A. DERKSEN RAPPORT: Dexia: kopen of lenen ? 2018.pdf

APPENDIX I - Derksen rapport: Ingeleende / gehuurde waardepapieren / aandelen 2018.pdf

APPENDIX II - Derksen rapport: Huurverplichtingen aandelen 2018.pdf 


Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere / Dexia Bank: HEDGE aandelenlease: gehuurde aandelen en (combinaties van) opties op aandelen.pdf 

AFM-rapport 9 november 2006: Aankoop van de Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen niet vastgesteld, Vraag IN-lenen (=huren) van die Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch gehuurd.pdf

Ja, enkel gehuurd die aandelen, niet gekocht: AFM 2006 kijkt wonderlijk genoeg niet goed en laat zich met (door politieke achterkamertjes gedreven) institutionele blinde vlek kansopzettelijk praatjes op de stichtelijke mauw spelden.pdf

Aankopen, leveren, verkrijgen / verkregen, en verwerven / verworven aandelen; arglistig geformuleerde misleidende Woordspelletjes i.v.m. met goederenrechtelijke overdracht van aandelen (van de hand van advocaat mr Jacob Cornegoor)..pdf

Termijn-constructies ? Opties !..pdf

Advocaat Jacob C. zegt het toch echt: 'onderhandse (otc) termijntransacties' .pdf

DERIVATENOVERZICHT: (Bank) Labouchere en Dexia Bank NL Jaarverslagen / Jaarrekeningen Derivaten waaronder jaren 1998 t/m 2001 (verkoop WV3D/Triple Effect begint in februari 1998) heel veel opties en t/m 2001 GEEN termijncontracten .pdf

'Automatic lending system aandelen' van de bank al in 1992 .pdf

Jaaroverzicht van WV3D 1998: Waarde CALL-optie .pdf

Portefeuilles / tranches synthetische aandelenlease: Inschrijving sluit bij 250 miljoen.pdf

Ingelegde QE vermogen portefeuille effectenlease ultimo 2001 EUR 4,1miljard.pdf

Joseph Bonifacius Maria S.pdf


Historische context:

1930: Labouchere & Co. N.V. (oud, kvk 33009641, opgericht bij akte van 09/12/1930), vanaf 1967 genaamd Bank Morgan Labouchere N.V., later genaamd Bank Van Haften Labouchere N.V., later genaamd Bank Labouchere N.V., waarvan Labouchere N.V. (kvk 33223566) sinds 15/04/1992 enig aandeelhouder.

1974: Labouchere & CO N.V. (nieuw, kvk 33140070, opgericht bij akte van 01/08/1974), waarvan Labouchere N.V. (kvk 33223566) sinds 03/06/1993 enig aandeelhouder.

1987: Kempen & CO N.V. (oud kvk 33194626, nieuw !! kvk 34186722 ) opgericht bij akte van 19/06/1987, sinds 22/01/2001 genaamd Dexia Bank Nederland N.V., waarvan sinds 11/04/2003 Dexia Nederland B.V. (kvk 34189083) enig aandeelhouder, bij akte van 28/05/2010 verdwijnend gefuseerd met verkrijger Dexia Nederland B.V. (kvk 34189083).

1990: Labouchere N.V. (kvk 33223566) opgericht bij akte van 11/10/1990, waarvan ASSUMIJ BEHEER B.V. (kvk 27097930), sinds 13/09/1990, VITRUM BELEGGINGS-MAATSCHAPPIJ B.V. (kvk 27112741) sinds 02/01/1998, AEGON Digital Investments Holding B.V. (kvk 27091974), AEGON Labop N.V. (kvk 33183142) van 02/09/1999 t/m 03/08/2000, en Dexia Bank Nederland N.V. (kvk 33194626) sinds 13/11/2001 enig aandeelhouder.


Let op: Van 03/08/2000 t/m 13/11/2001 heeft Labouchere N.V. meerdere aandeelhouders ! Wie dat zijn? Het is geen raketwetenschap.

Labouchere N.V. is sinds 15 april 1992 enig aandeelhouder van Bank Labouchere N.V., dus van 3 augustus 2000 t/m 13 november 2001 is er een joint-venture van meerdere eigenaren van Bank Labouchere N.V., terwijl de holding van Legio Lease B.V. c.s. al in 1991 de bedrijfsstructuur is ingesmokkeld als storting op nieuw uitgegeven aandelen.

2003: Dexia Nederland N.V. (kvk 34189083) opgericht bij akte van 10/04/2003, rechtsvorm op 29/05/2010 gewijzigd van N.V. naar B.V., waarvan sinds 14/06/2005 Dexia S.A. (kvk Kruispuntbank van Ondernemingen Brussel, België nummer 0458.548.296) bezoekadres 5, Place du Champs de Mars, Bastion Tower, 8th Floor, 1210 Brussel, België) enig aandeelhouder.

Wat resteert is een sterfhuis, en het oude Kempen & Co. N.V. (kvk 33194626) sterft met alle lijken in de kast.

Het nieuwe Kempen & Co. N.V. (kvk 34186722) is herrezen uit de dood die nog niet is ingetreden. Het heeft een heel mooi nieuw gebouw langs de A10 - Zuidas.

Er is nog iets.

Er is een Kempen & Co. N.V. 1987, en een recente nieuwe Kempen % Co N.V. Maar Kempen & Co. 1987 bestond nog niet in de jaren 1978 -1981, toen o.a. Kempen & Co. en Bank Morgan Labouchere werden ingezet om de krenten uit de OGEM Holding N.V.-pap als zekerheden over te dragen aan  - toen nog genaamd - ABN.  Er is dus voor Kempen & Co. 1987 nog een andere eerdere Kempen & Co. geweest. Het wordt nu wel een spannend jongensboek, niet? Hoeveel van die roof/sterfhuisconstructies hebben er bestaan in NL, en hoeveel zijn er op dit moment actief?

Meer info over het vormen van de 'derivaten ipv activa'-molog in de volgende jaarrekeningen van Bank Labouchere NV:

33009641_Jaarrekening_1990_P13010AA_BMX.pdf

33009641_Jaarrekening_1991_P13010AA_BND.pdf


De Rol van JP Morgan:

 

JP Morgan Nederland N.V. KvK 33127327 (Vondel B.V.) in 1989 en 1998 t/m 2001 geconsolideerd in jaarrekening van Bank Labouchere NV KvK 33009641.pdf

https://www.jpmorgan.ru/country/RU/en/jpmorgan/emea/local/benelux/history/timeline


1967: Morgan Guaranty International Finance Corp. acquires a 50% stake in Labouchere & Co. N.V., and the bank is renamed Bank Morgan Labouchere."

1983: J.P. Morgan establishes two subsidiaries in Curacao, Netherlands Antilles: J.P. Morgan International Finance N.V. and J.P. Morgan International Capital N.V.

1984: Morgan buys the remaining 50% interest in Bank Morgan Labouchere.

1990: J.P. Morgan is appointed by the Belgian Ministry of Finance as a primary dealer in Belgian government securities.

1991: J.P. Morgan Nederland N.V. is founded in Amsterdam.


JP Morgan is sinds 1967 50% eigenaar en sinds 1984 100% eigenaar van Bank Labouchere.

Op 15 mei 1991 wordt de naam van de op 27 juli 1965 gevestigde N.V. met KvK-nr 33127327 gewijzigd in JP Morgan Nederland N.V., waarvan sinds 30 september 1990 J.P. Morgan Overseas Capital Corporation enig aandeelhouder is, en Bank Labouchere N.V. van 29 april 1970 t/m 4 oktober 1990 Directeur/bestuurder is geweest.


Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited (Amsterdam Branch)

Varde Investment (Ireland) Limited

In the Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry is registered under number 106225: Asset Refinance Company B.V.


De eerste overeenkomst effectenlease wordt verkocht in april 1991, maar bedenk: kopen aandeel + putoptie (heel duur; lening nodig) = huren aandeel + combi geschreven put-optie met ontvangst premie! / gekochte CALL-optie met betalen premie (zeer goedkoop; kosten neutraal door ontvangst premie op geschreven put; geen lening nodig).pdf


Door wie-oh-wie zal toch de 'derivaten i.p.v. echte aandelen en obligaties-zwendel' in de oren van Aegon (NL) en Dexia en Fortis (B) zijn gefluisterd ?

Door (politieke) 'wie' zal toch deze miljardenzwendel zijn getolereerd en/of onder de pet zijn gehouden, en wie hebben daarbij geholpen of van geprofiteerd?


KvK kerstbomen met fusies en splitsingen (krenten uit de pap wegvoeren, lijken in de kast laten, certificaten-'leningen' na splitsing wegmoffelen in andere rechtspersoon en daarmee afvoeren van de bankbalans, of simpelweg balansfraude op de bankbalans))


Werk in uitvoering: samenweven van verdichtsels door de topcriminelen binnen de advocatuur, met guerrilla accounting door de topcriminelen binnen 'de grote drie/vier'.

1992: F.G.H. Kredietbank N.V. (kvk 30098221) wordt de werkmaatschappij, na naamswijziging genaamd Labouchere N.V., met als dochters Bank Van Haften Labouchere N.V. (kvk 33009641) en Wallich & Matthes B.V. (kvk 33131789), met nieuwe emissie van aandelen Labouchere N.V. waarbij de storting op die nieuwe aandelen Labouchere N.V. is gedaan met de inbreng van de aandelen van Bank van Haften Labouchere N.V. (kvk 33009641) en van Erener B.V. (kvk 33239648).

Erener B.V. ! Was Erener B.V. dan grootaandeelhouder van Classics Investment N.V.? En was Classics Investment N.V. dan grootaandeelhouder van Legio Lease B.V.?

1999: Labouchere & CO N.V. (kvk 33140070) en Classics Investment N.V. (kvk 28051569) verdwijnend gefuseerd met VERKRIJGER Bank Labouchere N.V. (kvk 33009641)

Kempen & CO N.V. (oud kvk 33194626) wordt door naamswijziging Dexia Bank Nederland N.V., met meerdere fusies met...…………………. en later weer splitsingen, met als eindresultaat thans het 'sterfhuis' Dexia Nederland B.V..

Sterfhuis voor enige extreme criminele streken bedacht en uitgevoerd door de financ....

In de periode 18 t/m 21 december 2001 vinden bij Labouchere N.V. en bij Bank Labouchere N.V. enige splitsingen en fusies plaats, waarbij flink wordt geschoven met rechten en verplichtingen (en saldi van balansen).

De eerste is de afsplitsing van enige 'posten' van Labouchere N.V. naar Labouchere / Dexia Certificaten (Nederland) B.V. (kvk 34166601), afvoeren van de 'fop'-leningen, waarover hieronder meer.

-(werk in uitvoering)

 

6. Certificatenlease en QE

Certificaten als perpetuum money-multiplier

Geldstromen zoals het zou moeten gaan: Labouchere N.V. --> geldlening --> Bank Labouchere N.V. --> geldlening --> Consument --> storting op Certificaat --> Labouchere N.V. --> aanschaf effecten: Indexoptie + vastrentende waarden / obligaties.

Geldstromen daadwerkelijk: Labouchere N.V. -- Ronde 1 --> geldlening --> Bank Labouchere N.V. --> geldlening --> Consument --> storting op Certificaat --> Labouchere N.V. -- Ronde 2 --> geldlening --> Bank Labouchere N.V. --> geldlening --> Consument --> storting op Certificaat --> Labouchere N.V. -- Ronde 3 --> geldlening --> Bank Labouchere N.V. --> geldlening --> Consument --> storting op Certificaat --> Labouchere N.V. -- Ronde 4 --> geldlening --> Bank Labouchere N.V. etc etc etc.; per Ronde 3 a 8% van iedere storting toevoegen aan eigen vermogen Labouchere, en als daarnaast nog extra eigen vermogen (ontvangen rentebetalingen van dochter) wordt bijgestort, eindeloos meer rondjes (met uiteraard de grens van eindige hoeveelheid consumenten).

Dat extra/nieuwe eigen vermogen komt als vanzelf binnen in deze perpetuum-QE-machine: de van de consumenten ontvangen 'rente'-betalingen op de papieren 'leningen', terwijl de dochter de moeder ook rente betaalt op de door de moeder aan de dochter verstrekte leningen. De moeder voegt die van de dochter ontvangen rente, na aftrek van wat verwaarloosbare kosten, als winst bijna netto toe aan het eigen vermogen; meer eigen vermogen, meer ruimte voor meer rondjes voor nog meer certificaten tot in het oneindige (met eindig aantal consumenten).

In plaats van echt aankopen vastrentende waarden / obligaties met grootste deel van de lening, schrijven / verkopen moeder en/of dochter PUT-opties op aan te schaffen vastrentende waarden / obligaties, en ontvangen van de koper van die PUT-opties een optiepremie, met welke ontvangen optiepremie de te betalen optiepremie wordt betaald van de door moeder en/of dochter aangekochte Index - CALL-opties.

De papieren 'lening' wordt dus niet gebruikt; die is gefabriceerd.

Certificaten nader beschouwd

Moederbedrijf geeft als beleggingsproduct Certificaat met Prospectus uit. De Certificaten geven de koper daarvan een vordering in geld op de uitgevende instelling waarvan de hoogte wordt bepaald door de waardeontwikkeling van door de bank voor eigen rekening en risico aan te kopen effecten, en geven geen recht op goederenrechtelijk leveren van die effecten. Moederbedrijf is en blijft eigenaar van die effecten.

In het Prospectus is vermeld dat moederbedrijf als uitgevende instelling van het Certificaat, om aan de beleggingsverplichtingen jegens kopers van het Certificaat te kunnen voldoen, voor eigen rekening en risico zal beleggen door aankoop / aanschaf van effecten genoemd in het Prospectus, zoals derivaten (= swaps, futures / forwards en OPTIES) en vastrentende waarden / obligaties. Omdat moederbedrijf voor eigen rekening en risico effecten koopt, dienen deze effecten in ieder geval te verschijnen in de Vennootschappelijke jaarverslagen van het moederbedrijf. Staan de in het Prospectus aangekondigde opties en/of obligaties niet in de Vennootschappelijke jaarrekening van de moeder, dan zijn ze niet door moeder aangekocht / aangeschaft.

Zo goed als alle Certificaten zijn verkocht aan consumenten, tegelijk met een dure rentedragende lening. Meeste Certificaten zullen blijkens de informatie in het Prospectus beleggen in combinatie van Index-call-opties en vastrente waarden / obligaties.

Zodra de per jaar op de lening te betalen rente hoger is dan de per jaar op de vastrentende waarden / obligaties te ontvangen rente, zijn de vastrentende waarden / obligaties overbodig en behoeven helemaal niet te worden aangeschaft. Vanaf 1 januari 2001 was betaalde rente op consumptieve leningen niet langer aftrekbaar van de inkomstenbelasting, terwijl sowieso betaalde rente eerst moest worden gesaldeerd met ontvangen rente, alvorens fiscaal voordeel werd behaald.

Ondanks de niet mis te verstane mededeling in het Prospectus dat met het op het Certificaat gestorte geld - de papieren 'lening' - vastrentende waarden / obligaties zullen worden aangeschaft, worden met voorbedachte rade de vastrentende waarden / obligaties niet aangekocht met dat gestorte - geleende - geld, zodat in ieder geval zo'n 95% a 97% van de papieren 'lening' niet wordt gebruikt. Maar ook het restant van 3% a 5% van de papieren 'lening' - de storting op het Certificaat - wordt in het geheel niet gebruikt voor de aankoop van de beloofde Index-call-opties. De door de bank te betalen premie voor de aan te kopen Index-call-opties wordt met ander geld betaald; geld dat even daarvoor wordt ontvangen van de koper van een PUT-optie op vastrentende waarden / obligaties, die door de moeder werd verkocht / geschreven. In jargon heeft verkopen van een optie: 'schrijven van een optie'.

Moeder/dochter volstaat met schrijven / verkopen van een PUT-optie op de beloofde vastrentende waarden / obligaties. In het ergste geval, namelijk indien de koper van de door het moeder/dochter verkochte/geschreven PUT-optie de optie uitoefent, moet moeder/dochter de vastrentende waarden / obligaties alsnog kopen van de tegenpartij voor de vooraf vastgestelde prijs. Zolang dus de put-optie niet wordt uitgeoefend door de koper van de PUT-optie, geen aankoop van vastrentende waarden / obligaties, en dus geen geld / koopsom betalen, dus op Certificaat gestort geld niet gebruikt. Moeder/dochter schrijft / verkoopt PUT-optie binnen concernverband / aan bevriende Investment Bank als tegenpartij, en weet zich daarmee verzekerd van niet-uitoefenen van geschreven PUT-optie door koper van die PUT-optie.

Voor het schrijven / verkopen van de PUT-optie ontvangt moeder/dochter een optiepremie van de koper van de geschreven / verkochte PUT-optie. Met die ontvangen premie op de PUT-optie, koopt moeder/dochter vervolgens een Index-CALL-optie.

Het op het Certificaat gestorte geld wordt dus feitelijk niet gebruikt.

Waarom is dat geld dan uberhaupt op het Certificaat gestort, en waarom is dat geld uberhaupt uitgeleend aan consumenten?

Antwoord: rentemarge !

Moederbedrijf geeft tweede Certificaat met Prospectus uit, en moederbedrijf leent het door het dochterbedrijf op het eerste Certificaat gestorte geld voor tweede maal uit aan dochterbedrijf.

Dochterbedrijf 'verkoopt' tweede Certificaat aan consument en verstrekt lening, en stort bedrag van die lening ook weer op Certificaat, feitelijk voor tweede maal door storten op bankrekening op naam van de moeder.

Herhaal dit trucje zo lang je het volhoudt.... 3 a 8% per rondje toevoegen aan eigen vermogen. Als dan van buiten de cirkel nog extra 'eigen vermogen' wordt bijgestort, kan het trucje eindeloos groeien. Maar het is valsmunterij, met enorme maatschappelijke schade.


Deelnemers Certificatenlease o.a.:

Moeder Labouchere N.V. en dochter Bank Labouchere N.V.

Moeder Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en (via via) dochter Groeivermogen N.V.

Moeder Aegon Bank N.V. en 'dochter' de bewaarder / beheerder van beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds.


Relevante documenten Certificaten 12/1997 t/m 09/2002 Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds:

Zo werkt een Garantie c.q. Klikfonds.pdf

Aegon rapport dr. Braam RA 29 maart 2012.pdf

Prof. dr. A.A. DERKSEN Rapport: Twee scenario’s over het beleggingsbeleid van AEGON
GarantieFonds: het alleen-opties-scenario versus het ook-obligaties-scenario 20 maart 2018.pdf

Aanbod aan Sprintplan - consumenten volgens Prospectus en Financiele Bijsluiter: beleggen in Certificaten uitgegeven door het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds met onderliggende beleggingen in 1. Indexopties en 2. Nul coupon obligaties.pdf

Pag 6 van de pdf, pag 2 van de Financiele Bijsluiter: 'Het fonds is zo gestructureerd dat op de einddatum de vastrentende waarden zorgen voor een garantie van de inleg.'

Zo had het eruit moeten zien: Aegon Garantie Click 90 Fonds met verhoudingen der beleggingen: 97,5 % vastrentende waarden / obligaties / onderhandseleningen voor de garantie, en 2,5% Index call opties voor de koerswinst op de index.pdf

Zo zag het er daadwerkelijk uit: Jaarverslagen met jaarrekeningen Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds noemen enkel Indexopties; GEEN OBLIGATIES! Waar zijn de obligaties?.pdf 

Memorie van Antwoord Allen & Overy, advocaten van Aegon Bank N.V. Sprintplan Aegon Garantiefonds van27-11-2007geel.pdf 

Waarom roepen de advocaten van Aegon Bank, dat met 80% van ongeveer EURO 1.500.000.000,00 aan tegen 8% rente per jaar 'uitgeleend' geld obligaties zijn gekocht, terwijl dat niet zo is ? Om daarmee te verhullen dat die 80% van EURO 1.500.000.000 aan 'uitgeleend' geld helemaal niet is gebruikt en dus volstrekt nutteloos en dus nodeloos is 'uitgeleend' aan de consumenten.

Dat is gewoon fraude, maar die mensen binnen de Aegon - groep denken / dachten waarschijnlijk echt, dat ze briljant waren (en niet crimineel).

Aegon Bank heeft enkel putopties op obligaties verkocht en ontving daarvoor een optiepremie van de koper van die putoptie. Met die op de verkochte putoptie ontvangen optiepremie, kocht Aegon Bank vervolgens de Indexopties. Omdat eerst geld werd ontvangen (verkopen put), dat vervolgens weer werd uitgegeven (kopen call) was de lening geheel overbodig en is simpelweg op papier verzonnen.

PDF pagina 7: Aha, de 'garantie' Sprintplan Aegon Garantiefonds is een geschreven putoptie op obligaties, als 'afgesplitste beleggingsproducten' verborgen in de Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 1998-2001.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2002-2004.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2009-2010.pdf


Fortis Bank Nederland (Holding) prospectussen certificaten: opties en (geen) vastrentende waarden en vreemde jaarrekeningen; balansfraude? .pdf


7. A.u.b. een fatsoenlijke oplossing voor dit maatschappelijk probleem

Valsmunterij met een bankvergunning: Fractional Reserve Lending: Modern_Money_Mechanics.pdf

De rentemarge is de buit van de banken.

De totale geldhoeveelheid is een continue uitdijend 'universum'. Iedere keer als de bank een nieuwe lening aanmaakt en verstrekt, maakt de bank nieuw geld aan en neemt de totale geldhoeveelheid toe met het bedrag van die lening. Het geld dat de banken aan u uitlenen wordt ter plekke nieuw 'gedrukt', simpelweg door het in het elektronisch bancair betalingssysteem als extra geld toe te voegen aan de totale geldhoeveelheid.

Banken lenen dus geld uit dat ze helemaal niet hebben. En, erger, die banken krijgen rente betaald over dat geld dat ze helemaal niet hebben. Een bankvergunning is dus een vergunning om te valsmunterijen. Banken in Nederland met een selectief groepje van aandeelhouders, die krijgen enorme hoeveelheden 'rente' betaald op valsgemunt geld, terwijl die banken er amper iets voor hoeven te doen.

Ongeveer 23 miljard rente per jaar ontvangen uit de zakken van alle burgers en bedrijven op ongeveer 700 miljard aan uitstaande leningen, waarvan 97% bestaat uit geld dat helemaal niet bestaat en simpelweg elektronisch is bijgedrukt door toe te voegen aan het totaal aan giraal geld dat enkel in computersystemen bestaat. Als je het niet hoeft te drukken op papier, maar via een elektronisch systeem kan bijdrukken door het aantal 'muntjes' simpelweg te verhogen, wordt het roven wel erg makkelijk.

Met geld dat niet bestaat (Fractional Reserve Lending en Certificaten-trucje), een dure lening verstrekken die niet wordt gebruikt, om aandelen en obligaties niet aan te kopen, om vervolgens een put-optie op de aandelen en obligaties te schrijven met ontvangst optiepremie, om met die ontvangen optiepremie een call-optie op dezelfde aandelen en enkel indexopties te kopen, met IN-lenen / huren van de aandelen, zonder met de papieren leningen betalen van koopsommen.

Maar in je reclame, in je inschrijfformulieren, in je contracten met je klanten en in de brieven die je stuurt naar je klanten, zeggen en beloven, dat je onmiddellijk met de 'lening' aan de Amsterdamse beurs aandelen zult kopen, en ook daadwerkelijk onmiddellijk hebt gekocht met noemen in contracten van aankoopdatum en aankoopprijs.

En dan achter de schermen de aandelen huren en niet kopen.

Huren is geen kopen, want er wordt geen koopsom betaald.

Als geen koopsom is betaald, is de lening niet gebruikt.

Als de lening niet is gebruikt, kan daarop geen restschuld bestaan.


Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf

Profiteren van fraude is een rechtsdelict en op die schaal zeer ernstig strafwaardig onrecht.pdf

Rechtsherstel het uitgangspunt: uiterlijk 31/12/2023, nadien

 

 
 
web counter
web counter