100% schadevergoeding bij 1) aanprijzing/advies van- en 2) inschrijfformulier ingezonden door tussenpersoon zonder vergunning  
 
 
 
 

100% schadevergoeding voor iedereen die er netto op verloren heeft?

Openbreken WCAM-Duisenberg, wanneer en hoe?


Update 22/03/2019:

1.Heeft u het Lease-Contract gesloten na schriftelijk of mondeling verkregen aanprijzing of advies van tussenpersoon zonder vergunning, of extern zelfstandig callcenter (van de bank) zonder vergunning, terwijl bank dat wist of behoorde te weten?

100% schadevergoeding !

Zie: uitspraak van de Hoogste Raad van 12 oktober 2018:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1935


2.Inschrijfformulier is ook opdracht om aandelen/opties aan te kopen, dus impliceert een effectenorder. Inschrijfformulier met effectenorder ingezonden aan de bank door tussenpersoon zonder vergunning, terwijl bank dat wist of behoorde te weten?

100% schadevergoeding !

Zie uitspraak gerechtshof Den Haag van 19 februari 2019, nrs. 6.1 t/m 6.10:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:216


Jubileum

20 jarig jubileum effectenlease, waaronder aandelenlease en certificatenlease

Op 31 december 2023 is het dan zo'n beetje twintig jaar geleden dat door Pistolen-Paultje Derivaten/Lending-Jos c.s. de laatste leasecontracten zijn verkocht aan de weerloze onnozelen, die niet wisten en niet konden bevroeden, dat gokken op aandelenkoersen (inmiddels) volledig risicoloos en flink goedkoper kon en kan met (Investment-) bank-gok-overeenkomsten luisterende naar de chique naam 'derivaten'; vooral goedkoop/gratis in de combinatie i) verkopen putoptie (ontvangst premie), met ii) kopen calloptie (betalen premie met even daarvoor ontvangen premie).

En oh ja, met dan lenen van aandelen en obligaties tegen vergoeding, wat we dan 'huur' noemen.

En dan zeg je tegen Koning, Keizer en Admiraal, 'feitelijke verwerving' kennen wij toch allemaal!

En 'feitelijke verwerving' schuiven we voor 'kopen'.


Hoog tijd voor een Neutraal Herstelkader Effectenlease!

En het staat gewoon in het jaarverslag 2000 van (Bank) Labouchere N.V.:

Extern callcenter Vero Sales B.V. en haar individuele medewerkers hadden geen vergunning, maar dan toch ongeveer 180.000 keer een - onbevoegd - gegeven Mondeling advies of aanprijzing ... zodat klanten een op hun financiele positie afgestemd advies kunnen krijgen.pdf


Inschrijfformulier ook een effectenorder, en door bank toch klant accepteren van een tussenpersoon die voor insturen effectenorder geen vergunning heeft is onrechtmatig: 100% schadevergoeding.

Hof Den Haag 7 augustus 2018:

 8.3 (...) Deze ruime duiding van het begrip order en van het begrip doorgeven van een order vindt bevestiging in  de considerans bij de aan de Wte (1995) ten grondslag liggende Richtlijn 93/22/EEG, waarin is opgemerkt dat het ontvangen en doorgeven van orders ook behelst het met elkander in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen dezen een transactie tot stand kan komen. Het namens en voor rekening van een cliënt door de tussenpersoon insturen van een aanvraagformulier als het onderhavige  is zonder twijfel aan te merken als het doorgeven van een order. Met het insturen van het aanvraagformulier voor [appellante] verrichte PMA Consultancy niet slechts een handeling waarmee zij werkzaam was bij de totstandkoming van een effectentransactie als waarop de vergunningplicht van art. 7 lid 1 juncto art. 1 sub b, 1 Wte ziet, deze handeling was bovendien bij uitstek op de totstandkoming van een effectentransactie gericht.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1864 


Mondeling telefonisch / schriftelijk op de persoon gerichte aanprijzing en/of koopadvies van Legio Lease, Labouchere, Dexia of tussenpersoon

'Er was in 2000 een duidelijke groei merkbaar in behoefte aan mondeling advies over beleggingsproducten. Er werden in 2000 door de EXTERNE klantenservice van Legio (Vero Sales B.V.) in totaal ruim 180.000 telefoontjes en 64.000 brieven beantwoord. Het adviessysteem van de business unit is in 2000 verder geperfectioneerd, ZODAT KLANTEN EEN OP HUN FINANCIELE POSITIE AFGESTEMD ADVIES KUNNEN KRIJGEN'. pdf

 

Gewenst, alsook gepast en geboden: Neutraal Herstelkader effectenlease

Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' op grond van schenden professionele zorgplichten, en door bank niet-weigeren klant, in geval van door onbevoegde tussenpersoon en/of door onbevoegd extern callcenter van de bank / aanbieder overeenkomst: a) gegeven (schriftelijk en/of (telefonisch) mondeling) gegeven aanprijzing en/of advies af te sluiten, en b) ingestuurd inschrijfformulier (met effectenorder): zo veel als - met het oog op te toestand van de balansen van die banken - mogelijk, door de betrokken banken, aan alle afnemers vergoeden van 100% van de schade.

Rechtspraak.nl - Arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016: 100% schadevergoeding

 
 

 
web counter
web counter