Systemische fraude/oplichting en zeer ernstige maatschappelijke ondermijning door geperverteerde wittenboorden-criminele organisaties: State-Corporate-Crime en machtsbederf inclusief collusie/netwerkcorruptie. Maatschappelijke schade zo'n 6,5 miljard EURO in jaren-90-tig koopkracht.
/

Een financiële sector nagenoeg geheel gevuld met volstrekt talentloze parasitaire mensen die het moeten hebben van - mede door produceren van onnodige hoge complexiteit - arglistig bedriegen en oplichten van de intellectueel zwakkere, psychisch minder weerbare medemensen met kennisachterstand.