Aandelenlease, een miljardenzwendel
Onder de afbeelding gaat de tekst verder
 
 
 

Galerij

Under construction!

AFM-rapport: geen aankoop aandelen vastgesteld (p.19), vraag IN-lenen aandelen niet beantwoord (p.41).pdf

De twee grootste partijen die enige vorm van effectenlease hebben verkocht - aandelenlease en certificatenlease - worden getoond in het rode kader. De middelgrote waren Levob Bank, DSB Bank, OHRA Bank, Delta LLoyd, en Nationale Nederlanden.

Aegon's Legio Lease, Aegon's Bank Labouchere, later tussen 2000 en 2003 in een joint venture met Dexia, Aegon's Aegon Financiele Diensten en Aegon's Aegon Bank / Spaarbeleg Bank, die waren de grootste met een bedrag van ruim 6 miljard EURO aan 'leningen'.

Op de tweede plaats kwam Fortis' KWS Wessellius Effectenbank, later Groeivermogen, met een bedrag van ruim 1 miljard EURO aan 'leningen'. Fortis is opgegaan in - gefuseerd met - ABN AMRO.

CERTIFICATEN van Aegon Bank N.V. (Sprintplan met Spaarbeleg Garantiefonds), van Fortis Bank Nederland Holding N.V. en van Labouchere N.V.

Met de certificaten is iets heel bijzonders aan de hand, dat u enkel zult doorgronden indien u zich verdiept in het fenomeen van Fractional Reserve Banking.

Volgens de prospectussen van al die certificaten, zullen de banken met het op de certificaten gestorte (geleende) geld voor eigen rekening en risico beleggen in opties en vastrentende waarden. Maar, zoals eerder uitgelegd, de optiepremies en inleenvergoedingen werden betaald met het kort daarvoor van de consumenten ontvangen geld; de van consumenten ontvangen 'rente', 'kosten' en 'aflossingen'.

Wat is dan gebeurd met het op de certificaten gestorte (van de bank geleende) geld? Zouden de banken dat geld dan doodleuk een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde etc. keer hebben uitgeleend aan de consumenten?

Rondpompen van geld?

Een uitleg.

Labouchere N.V. leent geld uit aan Bank Labouchere N.V. Bank Labouchere N.V. leent het geld op papier uit aan de consumenten, en stort het geld op de door Labouchere N.V. uitgegeven certificaten. Labouchere N.V. heeft het geld dan terug ontvangen. Labouchere N.V. geeft geen cent uit aan aankoop beleggingen - die worden betaald met de van de consumenten bij vooruitbetaling ontvangen gelden - en  leent het geld opnieuw uit aan ..... Bank Labouchere N.V., die het op haar beurt opnieuw uitleent aan .... de volgende consumenten. Bank Labouchere stort het geld wederom op de door Labouchere uitgegeven certificaten. Labouchere heeft het geld dan weer terugontvangen.

Van iedere storting op de certificaten moet een klein percentage in kas worden gehouden; moet aan het 'eigen vermogen' worden toegevoegd. Afhankelijk van het aan te houden percentage eigen vermogen van iedere storting op de certificaten (toentertijd 3% voor grote banken, 8% voor de kleinere) kan dat rondpompen 15 a 33 maal worden herhaald.

De bank leent het geld zelf 1 maal en betaalt slechts 1 maal rente, om dat geld vervolgens 15 a 33 maal uit te lenen en 15 a 33 maal rente op te vangen.

Vraagje: is dat een piramidespel, hetzelfde geld 15 a 33 keer opnieuw uitlenen?

Zou het bij de door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (thans gefuseerd met ABN AMRO) uitgegeven CERTIFICATEN, heel anders zijn geweest? En bij Kempen & Co. (Het Sterrenstelsel)?


Het maken van geld uit het niets:

College over fractional-reserve-banking 

Voor gevorderden: Modern Money Mechanics.pdf