Aandelenlease, een miljardenbedrog
Zeer goedkope opties, verkopen als hele dure aandelen - Jaarrekeningen met uitleg
 
 
 

Daders: betrokken vennootschappen en betrokken personen


AFM-rapport Aankoop verworven aandelen niet vastgesteld - Vraag IN-lenen verworven aandelen niet beantwoord.pdf


De twee grootste partijen die enige vorm van effectenlease hebben verkocht - aandelenlease en certificatenlease - worden getoond in het rode kader: AEGON en FORTIS.

De middelgrote waren Levob Bank, DSB Bank, OHRA Bank, Delta LLoyd, en Nationale Nederlanden.


Aegon-groep


Aegon's Legio Lease, Aegon's Bank Labouchere, later tussen augustus  2000 en december 2003 in een joint venture met Dexia S.A., Aegon's Aegon Financiele Diensten en Aegon's Aegon Bank / Spaarbeleg Bank, die waren gezamenlijk de grootste, met totaal een bedrag van ruim zes (6) miljard EURO aan 'leningen'.

Poppetjes:

Bedenken en uitvoeren effectenlease

JP Morgan c.s.

Aegon N.V. c.s.

Jos Streppel, baas van Bank Labouchere 1991 - 1997, financiele baas van Aegon N.V. 1998 - 2009 c.s.

Verhullen effectenlease

Wijlen Wim Duisenberg, geestelijk vader van een (bijna) gelijknamige regeling

Gerrit Zalm, Minister van Economische zaken op 9 november 2006 en 25 januari 2007

Arthur Docters van Leeuwen, baas AFM op 9 november 2006 en 25 januari 2007

Jurjen Lemstra, bestuurder Stichting Leaseverlies en Stichting Eegalease

William Schonewille, advocaat van beide stichtingen

Ben Knuppe, baas Dexia Bank Nederland op 9 november 2006 en 25 januari 2007

Wouter Cortenraad, rechter betrokken bij behandelen WCAM-verzoek en redelijk- en algemeen verbindend verklaring WCAM-overeenkomst / Duisenbergregeling (samen met mrs. Chorus en Steenbergen)

Leo Spigt, toentertijd Spigthoff advocaten te Amsterdam, advocaat van Dexia Bank Nederland gedurende de procedure tot algemeen verbindend verklaring van de WCAM / Duisenberg - overeenkomst, ook op 9 november 2006 en 25 januari 2007

http://enspigt.com/?b=Spigt

Jacob M.K.P. Cornegoor, toentertijd Spigthoff advocaten te Amsterdam, advocaat van Dexia Bank Nederland, ook op 9 november 2006 en 25 januari 2007; ondertekenaar van het verzoekschrift (18 november 2005) tot algemeen verbindend verklaring van de WCAM/Duisenberg-overeenkomst, in welk verzoekschrift Jacobus C. te kennen geeft kennis te hebben genomen en gekregen, van de op de balansen van Dexia Bank Nederland voorkomende effecten, waaronder 'leendepot', 'securities lending account' en 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenlease' en 'hedgeportefeuille opties inzake effectenlease'.

http://www.hoffadvocaten.nl/jacob-cornegoor/

Innen van restschulden die niet bestaan:

Dexia Bank Nederland N.V., thans Dexia Nederland B.V., advocaat voornoemde Jacobus Cornegoor

EDR Incasso, incassobureau

https://www.edrcreditservices.nl/

Varde Investments (Ireland) Limited (nr. 401930) te Dublin Ierland (opgericht in 2005 )

Asset Refinance Comany B.V. (nr. 106225) te Willemstad Curacao (opgericht 2008), directie Trust Alliance Curaçao B.V. (nr. 128684), directie: Alma Maria Heide Haseth, Liëtte Brugman  en Mayella Ramona Angela Petrus

(wie is/zijn de UBO's van deze twee trustcompany's? In onderzoek!)

Next Finance B.V. te Ede

Advocatenkantoor van Varde, Asset en Next:

Yur advocaten, voorheen Baumgardt & Brokling advocaten, jarenlang betrokken bij innen restschulden

https://www.yur.nl/

Patrique (met een q, dat is extra chique) Ouwens, advocaat van Varde Investments (Ireland) Limited, Asset Refinance Comany B.V., Next Finance B.V

https://www.yur.nl/mensen/mr-p-c-m-patrique-ouwens/

Jeroen Schras

https://www.yur.nl/mensen/mr-g-j-jeroen-schras/

Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) en Leaseproces B.V. en zuster- en dochterondernemingen

Lenin: "The best way to control the opposition is to lead it ourselves."

Wat zijn de rollen van PAL en Leaseproces in het dossier effectenlease?

Ze vertonen nogal a-typisch gedrag sinds hun oprichting. Het heeft er veel van weg dat beiden een door overheid en/of financiele sector opgerichte pseudo-belangenorganisatie zijn, met als opdracht / mandaat: schadebeperking; eerst zoveel mogelijk van de 1.000.000 contracten afdoen met geen of zo min mogelijk schadevergoeding, en vervolgens voor die paar zaken die dan nog resteren - 5.000 a 10.000 - ietsje pietsje meer. Collectieve rechtszaken het moeras inleiden.

Fortis-groep

Op de tweede plaats kwam Fortis' KWS Wessellius Effectenbank, rechtsopvolger Fortis' Groeivermogen, met een bedrag van ruim 1 miljard EURO aan 'leningen'. Fortis is opgegaan in - gefuseerd met - ABN AMRO.

Wietse de Jong, advocaat Groeivermogen N.V.

https://www.gtlaw.com/en/professionals/j/jong-wietse-de

O.m. in de jaarrekening van Fortis Bank Nederland Holding N.V. staan enige zeer bijzondere inconsistenties, die men zomaar balansfraude zou kunnen noemen.

Aegon en Fortis en hun QE - 'certificaten':

CERTIFICATEN van Aegon Bank N.V. (Sprintplan met Spaarbeleg Garantiefonds), van Fortis Bank Nederland Holding N.V. en van Labouchere N.V.

Met de certificaten is iets heel bijzonders aan de hand, dat u enkel zult doorgronden indien u zich verdiept in het fenomeen van Fractional Reserve Banking.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fractioneel_bankieren

"Met andere woorden kunnen de commerciële banken op eigen initiatief een geldhoeveelheid (M-1) in omloop brengen."

Volgens de prospectussen van al die certificaten, zullen de banken met het op de certificaten gestorte (geleende) geld voor eigen rekening en risico beleggen in opties en vastrentende waarden. Maar, zoals eerder uitgelegd, de optiepremies en inleenvergoedingen werden betaald met het kort daarvoor van de consumenten ontvangen geld; de van consumenten ontvangen 'rente', 'kosten' en 'aflossingen'.

Wat is dan gebeurd met het op de certificaten gestorte (van de bank geleende) geld? Zouden de banken dat geld dan doodleuk een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde etc. keer hebben uitgeleend aan de consumenten?

Rondpompen van geld?

Een uitleg.

Labouchere N.V. leent geld uit aan Bank Labouchere N.V. Bank Labouchere N.V. leent het geld op papier uit aan de consumenten, en stort het geld op de door Labouchere N.V. uitgegeven certificaten. Labouchere N.V. heeft het geld dan terug ontvangen. Labouchere N.V. geeft geen cent uit aan aankoop beleggingen - die worden betaald met de van de consumenten bij vooruitbetaling ontvangen gelden - en  leent het geld opnieuw uit aan ..... Bank Labouchere N.V., die het op haar beurt opnieuw uitleent aan .... de volgende consumenten. Bank Labouchere stort het geld wederom op de door Labouchere uitgegeven certificaten. Labouchere heeft het geld dan weer terugontvangen. En de cirkel herhaalt zich nog vele malen.

Van iedere storting op de certificaten moet een klein percentage in kas worden gehouden; moet aan het 'eigen vermogen' worden toegevoegd. Afhankelijk van het aan te houden percentage eigen vermogen van iedere storting op de certificaten (toentertijd 3% voor grote banken, 8% voor de kleinere) kan dat rondpompen 15 a 33 maal worden herhaald.

De bank leent het geld zelf 1 maal en betaalt slechts 1 maal rente, om dat geld vervolgens 15 a 33 maal uit te lenen en 15 a 33 maal rente op te vangen.

Vraagje: is dat een piramidespel, hetzelfde geld 15 a 33 keer opnieuw uitlenen?

Zou het bij de door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (thans gefuseerd met ABN AMRO) uitgegeven CERTIFICATEN, heel anders zijn geweest? En bij Kempen & Co. (Het Sterrenstelsel)?


Het maken van geld uit het niets:

"Je neemt geld dat niet van jou is, maakt daarmee (extra) elektronisch geld dat niet bestaat, en je incasseert daarover rente."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fractioneel_bankieren

College over fractional-reserve-banking

Voor gevorderden: Modern Money Mechanics.pdf