Aandelenlease, een miljardenroof
excessief stelen door criminele proleten met de witte boord en bef
 
 
 

"De AFM kan 1) de aankoop van de verworven aandelen niet vaststellen, en de AFM wil 2) de vraag of de verworven aandelen zijn in-geleend niet beantwoorden."

Inzet van deze actie?

Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' op grond van schenden professionele zorgplichten bij van tussenpersoon en/of aanbieder overeenkomst  (schriftelijk en/of (telefonisch) mondeling) verkregen advies af te sluiten: door de banken aan alle afnemers vergoeden van 100% van de schade.

Alle afnemers met schade !

Rechtspraak.nl - Arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016: 100% schadevergoeding


Lezen:

Achtergrond - Vereniging Consument & Geldzaken september 2017:

Een Miljardenbedrog en Staatsdoofpotten


 

AFM-rapport van november 2006, p. 19 en 41: Aandelen geleverd en verworven; maar zijn verworven aandelen gekocht en betaald, of enkel geleend?


Uittreksel Jaarverslagen met Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank jaren 1992 - 2009: aandelen in-geleend van institutionele beleggers, en weer uit-geleend


De bank verkoopt de consument op papier een dure rentedragend lening. De bank koopt geen aandelen zoals contractueel beloofd, maar leent stiekem de aandelen van derden (institutionele beleggers zoals pensioenfondsen) zonder betalen van een koopsom - de lening wordt dus niet gebruikt, combineert dat met een derivaat aandelenoptie, en klaar is Jos.

In 2006 onderzoekt de AFM of feitelijk op effectenrekeningen van de bank bijgeschreven / geleverde en daarmee feitelijk verworven aandelen zijn aangekocht. De AFM stelt de levering - dat is de verplaatsing - van feitelijk verworven aandelen vast, maar kan voorafgaande aankoop - met een geldstroom van koper naar verkoper - van de feitelijk bijgeschreven, geleverde en daarmee verworven aandelen niet vaststellen (p. 19 rapport AFM). Dat is vreemd.

Iemand stelt de AFM de vraag, of de feitelijk bijgeschreven, geleverde en daarmee feitelijk verworven aandelen zijn in-geleend van derden, en vervolgens weer zijn uit-geleend (p. 41 rapport AFM). Alleen de vraag of aandelen zijn uit-geleend wordt door de AFM beantwoord. De vraag of de feitelijk verworven aandelen zijn in-geleend wordt niet door de AFM beantwoord. Waarom niet?

De AFM heeft vastgesteld dat de aandelen aanwezig zijn - in de kast liggen - bij Bank Labouchere en bij Dexia Bank. Maar hoe zijn die aandelen verkregen? Zijn de aandelen aangekocht, zoals wordt beweerd? Of zijn de aandelen enkel geleend van institutionele beleggers? Voor het in-lenen van de aandelen geeft de inhoud van de jaarverslagen met jaarrekeningen bijzonder sterke aanwijzingen!

De AFM kan 1) de aankoop van de verworven aandelen niet vaststellen, en de AFM wil 2) de vraag of de verworven aandelen zijn in-geleend niet beantwoorden.

Arthur D. v. L. (baas AFM op 9 november2006) in Nova: 'En we weten, dat het financiele systeem er niet bij gebaat is, als je belangrijke financiele instellingen laat omvallen. Dus, ...daar doen we ook wat aan' (en dat werd een buitengewoon imponerend maar uiterst misleidend rapport)

Stond Gekke Henkie mee te denken in de raadkamer van het gerechtshof Amsterdam ?

Immers, de te beantwoorden vraag is niet, of de bijgeschreven, geleverde en daarmee feitelijk verworven aandelen aanwezig zijn, maar of de bijgeschreven, geleverde en daarmee feitelijk verworven aanwezige aandelen zijn aangekocht, met verplaatsen van een koopsom van de bank naar de verkoper van de aandelen.

AFM-rapport: pagina's 19 en 41.pdf

Je kunt een boek kopen in een boekwinkel, en je kunt een boek lenen bij de bibliotheek. Als je het boek koopt, moet je de koopsom betalen. Als je het boek leent, betaal je geen koopsom.

Je kunt een aandeel kopen aan de beurs, en je kunt een aandeel lenen via een aandelenbank. Als je het aandeel koopt, moet je de koopsom betalen. Als je het aandeel leent, betaal je geen koopsom.

Als de bank het aandeel leent (om later weer terug te geven), en aan jou (af)levert, en dan toch zegt dat hij het aandeel heeft aangekocht en de lening heeft gebruikt en uitbetaald aan de verkoper van het aandeel, dan is dat in fatsoenlijk Nederland gewoon civielrechtelijk bedrog en strafrechtelijke criminele oplichting. Dat het om meerdere bekende banken gaat, met 'nette' mensen aan het roer, en dat ongeveer 9 miljard gulden is ontvreemd van de bevolking, maakt dat allemaal niet anders.

Het gerechtshof Amsterdam gebruikt bij zijn - hieronder via een link op te roepen - uitspraak van 25 januari 2007 (de Redelijk en Algemeen verbindend - verklaring van de WCAM-Duisenbergovereenkomst) de woorden 'verwerven van aandelen' in plaats van de woorden 'aankopen van aandelen'. Dat doet het gerechtshof, om met gebruik van dat woord 'verwerven', te helpen verhullen, dat de AFM slechts de (af)levering- en niet de aankoop van de feitelijk verworven aandelen heeft vastgesteld.

De meeste mensen realiseren zich niet, dat de woorden 'kopen' en 'verwerven' niet dezelfde betekenis hebben.

Lees paragraaf nr. 6.13 van navolgende uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 25 januari 2007. In regel 2 van die paragraaf  spreekt dat gerechtshof nog over 'aangekocht en behouden'. Vanaf regel 7 spreekt dat gerechtshof enkel nog van 'verworven en behouden' en 'de feitelijke verwerving en het daarop volgende behoud'.

Rechtspraak.nl - Gerechtshof Amsterdam uitspraak 25 januari 2007: Algemeen verbindend verklaring WCAM/Duisenberg-overeenkomst

Misleiden met woorden en retorische trucs, daar zijn (niet-integere) juristen heel goed in. Immers, met aanwezigheid van geleverde en verworven aandelen, toon je geen voorafgaande aankoop aan van die geleverde en verworven aandelen. Een oorzaak (aankoop van aandelen) kun je niet afleiden uit het gevolg (levering en verwerving van aandelen).

De logische drogredenering van 'bevestiging van de consequens':

Als p, dan q

q

Daarom p

Alle aangekocht aandelen worden geleverd en feitelijk verworven; het aandeel is geleverd en feitelijk verworven en daarom is het aandeel aangekocht

Crimineel arglistig wisselen van het woord 'aankopen' naar het woord 'verwerven'. Om daarmee te helpen verhullen, dat de verworven aandelen niet zijn aangekocht, maar de verworven aandelen enkel zijn geleend van institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Het helpen verhullen van een miljardenzwendel van criminelen met de witte boord.

Onder de drie rechters die deze uitspraak hebben gedaan, is ex -Loeff Claeys Verbeke advocaat van Aegon Wouter Cortenraad. Wie op welk ministerie heeft deze meneer Cortenraad voorgedragen voor benoeming door het staatshoofd?

Welke kongsi zit achter deze corrupte criminele streken ? Dat moet eens met het vergrootglas en microscoop worden onderzocht. Een short-list is snel gemaakt: Jos S., Gerrit Z., Arthur D., Wouter C., Jurjen L., Ben K., Jacob C. en Patrique O..

Lieden die samenwerken om ongeveer 9 miljard gulden te ontvreemden van het volk, dat zijn gewoon criminelen. Hoe chique en/of geweldig ze zichzelf ook vinden, het zijn en blijven gewoon ordinaire criminelen.

Aandelen die zijn geleend, daarvoor is geen - met een lening te financieren - koopsom betaald.

Lening niet gebruikt voor aankoop van aandelen? Geen openstaande lening. Dan ook geen resterende schuld op een lening !

Onder 'Wie zijn wij?' en 'Daders' een verdere uitleg en toelichting, met op te roepen jaarverslagen met jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland.

Volledig AFM rapport van 9 november 2006 hier:

AFM rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland.pdf  

Kijken:

Uitleg Video: 'Short selling': aandelen verkopen aan 650.000 consumenten die je zelf (nog) niet hebt aangekocht maar enkel geleend van derden, zonder (!) betalen van een met een lening te betalen aankoopsom

Boek: voorblad en pagina 4: Derivatives demystified.pdf

Citaat:

"Generally speaking, it is much less expensive to create a speculative position using derivatives than by trading the underlying commodoty or financial asset. As a result, the potential returns are that much greater."

Hier vindt u de laatste informatie over ons.

Kijk gerust eens rond.

Op deze internetsite zijn uittreksels uit de jaarrekeningen van (Bank) Labouchere, Dexia Bank en Fortis Bank Nederland (Holding), thans door fusie ABN AMRO, te vinden.