Extreme geldontwaarding, door illegaal en wederrechtelijk aanzetten van de geldpersen vanaf december 2019: illegaal en wederrechtelijk roven van extreme hoeveelheden van de individuele eigendom 'koopkracht' die zit opgeslagen in iedere eenheid van onze Euro/Dollar, door extreem/absurd vergroten van de totale geldhoeveelheid met zo'n 20.000 miljard Euro/Dollar. Extreme en absurde geldontwaarding door geldpersen heeft als enig symptoom, extreem en absurd stijgen van de prijzen van alles. Niet spontaan, maar omdat een stel idioten dat heeft besloten zonder democratische toe- en instemming van Het Volk. Staatsmacht in handen van idioten, boeven en psychopaten. We zijn terug bij af: fascisme, maar heel grondig verhuld en verborgen: cryptofascisme dus. Staatsmacht als resultaat van een 'sociaal contract', die behoort enkel toe te komen aan mensen van karakter en fatsoen die een grondige opvoeding en vorming hebben doorlopen, met een adequaat functionerende intrapsychische, zelfcorrigerende empathische- en gewetensstructuur: De Morele Elite. De maatschappelijke (en vooral) politieke werkelijkheid is anders: een autocratische kleptocratie vermomd als democratische rechtsstaat, gerund door een psychisch defecte pseudo-elite aan de macht, geholpen door een leger aan hoogbegaafde, hoogopgeleide en hoog-ambitieuze psychopaten geïnfiltreerd in meerdere legale maatschappelijke structuren, waarbinnen de concentraties psychopaten opnieuw op een gevaarlijk -de mens en de menselijke (culturele) beschaving- ernstig ondermijnend en bedreigend niveau is geraakt. Met de (neo-) liberale stromingen (uit de kokers van die aartsconservatieve Amerikaanse/Engelse denktanks) als dominante factor: Neoliberalen veinzen dat ze Staatsmacht willen terugdringen uit het leven der bevolking met privatiseren van alle nutsbedrijven (dan kun je er winst uitpersen, die anders binnen de nutsfunctie wordt geherinvesteerd om de nutsfunctie te verbeteren en bestendigen!), maar stiekem willen de psychisch defecte (exemplaren der) neoliberalen die Staatsmacht juist misbruiken tot faciliteren en operationaliseren van hun criminele en andere streken, met steeds of meestal als motief zelf- of groepsverrijking. Een voorbeeld uit de praktijk, met extreme maatschappelijke schade en ellende tot gevolg. Wouter Cortenraad (1966) uit Borgharen - hij was vast en zeker op de lagere school al het slimste jongetje van de klas- was vanaf 1995 advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (Aegon-kantoor) en promovendus te Maastricht met zijn proefschrift 'The corporate Paradox', verdedigd op 08/12/99: Stelling 1: 'Een slechte politieagent is een grotere bedreiging voor de rechtsstaat dan een goede crimineel'. Daarna werd hij rechter met een smet (soort van "slechte politieagent') in het gerechtshof Amsterdam. Aldaar is Wouter C. actief en in bewuste en nauwe samenwerking met anderen (o.a. Docters van Leeuwen c.s., Ben Knüppe c.s., Jacob Cornegoor c.s., Edgar du Perron c.s.), betrokken geweest bij een van de extremere -State-Corporate-Crime - serie van extreme en zeer ernstige misdrijven, sinds WO II gepleegd tegen een aanzienlijk deel - zo'n 650.000 gezinnen - van de Nederlandse bevolking. Als raadsheer/rechter en intellectuele dader zette Wouter C. zijn handtekening onder de beschikking van 25 januari 2007 met kenmerk 'HOF AMSTERDAM VERKLAART DUISENBERG-REGELING VERBINDEND'. In die beschikking wordt in rechtsoverweging 6.13 subtiel maar arglistig gewisseld van het werkwoord kopen (van aandelen) naar het werkwoord verwerven (van aandelen), om bedrieglijk en arglistig te verhullen dat de daadwerkelijk door (Bank) Labouchere N.V. feitelijk verworven 350 miljoen girale aandelen verbintenisrechtelijk zijn gehuurd tegen betaling van huurpenningen, en dus niet goederenrechtelijk gekocht met een 14% rente per jaar girale lening, en dus de (economische) eigendom van de girale aandelen goederenrechtelijk niet juridisch geldig is geleverd en daarmee goederenrechtelijk niet juridisch geldig is overgedragen aan de afnemers, en dus de aldaar door Ben Knüppe als CEO van Dexia Bank Nederland N.V. (oude Kempen & Co. N.V.) opgevoerde € 1,2 miljard aan restschulden op € 4,3 miljard aan girale leningen om meerdere redenen onbestaanbaar, bedrieglijk en vals. Criminelen ---  dat zijn mensen die misdrijven plegen --- met de witte boord en bef, die lichten de boel altijd of meestal op door een combinatie van -misbruik van kennisachterstand bij het argeloze volk, en -zeer arglistig en bedrieglijk samenwevend, misleidend gebruik van 'gewichtige' taal -- "samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen" in oud Nederlands, maar wel de strafrechtelijke definitie van het misdrijf 'oplichting' --. Bedenken, uitvoeren en (helpen) verhullen/witwassen: De extreme fraude der effectenlease, MACRO-economisch uitgelegd: Kopen in bulk van 250 miljoen nominale waarde, van buiten-de-beurs-om Aandelen-Call-Opties die speculeren op stijgen van aandelenkoersen, met gehuurde feitelijk verworven aandelen en obligaties, en op de achtergrond via de 'certificaten-zwendel' grootschalige en systematische, systemische, illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij door misbruik van het illegale en wederrechtelijke fenomeen van 'Fractional Reserve Lending', het fenomeen van door particuliere grootbanken -via een boekhoudkundig trucje op extreem grote schaal- vals-gemunt giraal geld uitlenen, met daarop vragen van rente/geldscheppingswinsten. Rente vragen op geld dat je helemaal niet hebt. Een fenomeen dat niet is gebaseerd op een wet in formele zin, het Nederlandse- of Europese volk - de demos- heeft daar nooit parlementaire toestemming voor gegeven, en aldus illegaal en wederrechtelijk. Zo'n € 5,5 miljard maatschappelijke schade bij het volk als resultaat van oplichting 'Knollen voor citroenen' in het groot. Bedacht, uitgevoerd en verborgen gehouden door het kwaadaardige, talentloze wittenboorden-ongedierte uit de bovenwereld, georganiseerd in wittenboorden-criminele-organisaties: Een belegging in aankoop van verbintenisrechtelijke aandelen-call-opties tot eventuele maar nog toekomstige aankoop van girale aandelen/obligaties (of cash-settlement (=gewoon gokken zoals de Lotto) met kostprijs 4% per jaar, die werd zo'n 1 miljoen keer bedrieglijk verkocht als een belegging in goederenrechtelijke aankoop van aandelen/obligaties, te betalen met een 14% lening, aldus met kostprijs 14% per jaar. Voor goederenrechtelijke kopen giraal aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin € 100 als koopsom nodig, voor verbintenisrechtelijke aanschaf of aankoop van een call-optie tot eventuele maar toekomstige aankoop van dat aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin maar € 4 als optiepremie nodig. Die € 4 optiepremie per jaar kon je makkelijk betalen met je eigen € 14 waarmee de 'rente' voor een jaar werd betaald, zonder gebruik van de girale lening en dan zonder BKR-registratie. Aldus met besparen van € 10 van je eigen geld, en zonder risico van koersverlies omdat aandelen niet zijn aangekocht, enkel gehuurd, met een optie om eventueel te kopen voor een vooraf afgesproken prijs. Waarom €100 lenen met jaarlijks betalen €14 rente, als je kunt volstaan met jaarlijks betalen van €4 optiepremie met je eigen € 14 aan geld, met dan besparen van € 10 per jaar?; en zonder risico's van koersdaling en dan restschulden. En met aanschaf / kopen van verbintenisrechtelijke aandelen/obligaties-Call-opties zijn koersverliezen onmogelijk, juist omdat geen aandelen/obligaties zijn gekocht. De Kempen & Co./Aegon-Dexia/Fortis-zwendel is heel simpel: de wél feitelijk verworven girale aandelen/obligaties zijn niet aangekocht, maar gehuurd, aldus zonder betalen van een (girale) geldsom als koopsom en dus zonder gebruik van de geheel fictieve, vasle girale lening. Gehuurde feitelijk verworven aandelen/obligaties, gecombineerd met kopen van 'look-back' callopties op die aandelen/obligaties, welke opties speculeren op stijgen van de koersen van de aandelen en obligaties. De effectenlease-fraude MICRO-economisch uitgelegd: De consument betaalde in 12 maandelijkse termijnen vooruit aan de bank € 14 'rente' op een foplening van € 100. De banken betaalden met die van de consument in 12 maanden bij vooruitbetaling ontvangen € 14 achter de schermen in twaalf termijnen € 4 'optiepremie + huurpenningen' aan een Investmentbank. Verschil van zo'n 10% kostprijs per jaar criminele buit door list en bedrog, en oplichting, en aansluitend zeer, zeer, zeer ernstig en extreem systeem-falen op meerdere niveaus. Zo'n 650.000 Nederlandse gezinnen (en de Nederlandse rechtsorde blabla) het slachtoffer. De bijbehorende +/- 350 miljoen (geleverde, geregistreerde, bijgeschreven en aldus 'feitelijk verworven' geleverde) girale aandelen waren gehuurd - dus niet gekocht en later met verlies verkocht - en lagen al in de (girale) Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) - kluis van de bank. De effecten-lease-banken hadden die +/- 350 miljoen girale aandelen in bewaring genomen voor JP Morgan (eerder eigenaar van Labouchere & Co. N.V. en Bank Morgan Labouchere N.V.) en enige andere grote beleggers zoals pensioenfondsen: U huurde dus uw eigen pensioen-aandelen. De fictieve girale leningen en fictieve restschulden bedrieglijk verzonnen en vals, maar toch geïnd. Dat laatste is wel de overtreffende trap van kwaadaardig en pervers, en goede grond voor actief en intensief norm-overdragend beleid en dito gesprekken! 31 december 2023 is een geschikte deadline voor voltooid rechtsherstel na zulke extreme, perverse misdrijven tegen de mensheid. Precies 20 jaren na verkopen van de laatste meuk. Te veel Fout Volk in de coulissen van onze beschaving. De zelfbenoemde 'elites' van Nederland zijn niet langer (of nooit geweest) de morele elites, met hun leger aan hulptroepen bestaande uit (hoog-)hoogbegaafde, hoog-theoretisch-opgeleide, hoog-ambitieuze psychopaten binnen o.m. de accountancy, de advocatuur en - erger - geïnfiltreerd in de instituties der Staat der Nederlanden. De HordenMensch (en dan vooral de egocentrische, hedonistische hufters) heeft binnen onze open samenleving inmiddels de maatschappelijke macht, en de hoog-ambitieuze, hoog-intelligente, hoogopgeleide psychopaten - predatoren/roofdieren ! - onder hen doen het (meeste) vuile werk. Niets is zo gevaarlijk en schadelijk voor mens, samenleving en (culturele) beschaving, als een hoog-hoogbegaafde hoog-ambitieuze psychopaat/predator. En de exemplaren uit de meer volkse milieus zijn dan weer de overtreffende trap. De dierlijke instincten en driften (de diersoort mens homo sapiens is een der mensapen) zijn bij deze exemplaren niet gemitigeerd door een grondige opvoeding en vorming, en (daarmee) gesublimeerd naar -in humanistische inzichten gefundeerde- beschaving. De redactie heeft er een hoop voorbij zien komen, ook binnen de (Amsterdamse) advocatuur; het zit er vol mee. De VN zouden eens beleid moeten opstellen, hoe de genetische lijn der psychopathie te doen verdwijnen uit de allesomvattende menselijke genenpool, te beginnen binnen de instituties van diezelfde VN. Breed proactief bevolkingsonderzoek: iedereen van =/>12 jaar in de hersenscanner om te beoordelen of de hersendelen, waar het zelfcorrigerende morele/empathische geweten functioneert, wel oplichten in de scanner, waarna zo'n 1.000.000 ingezetenen (5 à 6 % van 18 miljoen) de aantekening "potentieel zeer groot, ernstig maatschappelijk gevaar; zeer waarschijnlijk psychopaat; blijven volgen en observeren". Met aansluitend een (dubbelblinde) IQ-test, waarna zo'n 3,5% van die 1.000.000 de volgende aantekening krijgt: "potentieel extreem gevaar voor mens en samenleving; (hoog)-hoogbegaafd en waarschijnlijk psychopaat; permanent blijven volgen en observeren door 'Taskforse Interventieteam-beheersbaar maken en houden maatschappelijk ondermijnende en rechtsorde schokkende georganiseerde misdaad door hoogbegaafde psychopaten in de wittenboorden-bovenwereld, meer het bijzonder binnen de publieke en private financiële sector met hulpersonen accountants en advocaten'. De wereldwijd ongeveer 500.000.000 psychopaten -waarvan 50.000.000 (hoog-)begaafde-, die zijn op dit moment het allergrootste gevaar voor (voortbestaan van) de menselijke soort en de humanistisch verankerde (culturele) beschaving. Er is een nieuwe -maar onzichtbare- vorm van wat vroeger fascisme heette aan de gang. Crypto-fascisme dat al rond de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is ontstaan en verder geëvolueerd naar zijn huidige vorm, vanaf het grondgebied van de (voorheen) Engelse koloniën in Amerika. Actueel april/mei 2023: Eindeloos illegaal en wederrechtelijk devalueren van ons geld door de girale geldpers (20.000 miljard EURO/Dollar erbij in 40 maanden) met alle historisch bekende gevaren van dien, en historisch ongeëvenaarde, omvangrijke, misleidende propaganda en Wag-the-dog-toneelstukken, om de zo goed- en lichtgelovige amorfe massa in de juiste richting te onnozelen en te houden: bang gemaakt en zoveel mogelijk vervreemd van zijn medemens door identitiaire politieke spelletjes, waarbij hele kleine, niet relevante, verschillen, extreem worden uitvergroot en opgeklopt tot hele grote (politieke) geschillen, enkel met het doel de mensen- en groepen binnen de samenleving tegen elkaar op te zetten en uit te spelen en daarmee af te leiden. Zodat de zeer omvangrijke uiterst criminele wittenboordenmaffia die Nederland rijk is, onzichtbaar kan doorgaan en vergroten, van hun corrupte, criminele en andere illegale en wederrechtelijke streken. Pseudo-elite, u bent dus gewaarschuwd, en thans aangemaand! Niccolò Machiavelli's boekse is niet enkel inspiratie voor de dominante groep binnen samenlevingen.

   ==================================

De oplossing in Jip & Janneke-taal (A2):

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:3317

=====================================

De uitleg-video-effectenlease-fraude


Wittenboorden-criminele-organisaties, en door genetisch gecodeerd parasitisme en hebzucht gedreven criminalisering en ondermijning der maatschappij

======================================================================
De effectenlease is geen rechtmatige 'transactiekostenreductie', maar wederrechtelijke ordinaire oplichting.
Immers, de girale aandelen werden niet goedkoper gekocht.
De aandelen werden helemaal niet gekocht (want gehuurd).
De hele girale geldlening was fictief en dus bedrog, dus ook de rente-component!
======================================================================

Systeemfalen op meerdere niveau's

Quis custodiet ipsos custodes?

Begin met lezen van  rechtsoverweging 6.13.pdf  van deze  rechterlijke beschikking van 25/01/2007, en let nauwlettend op, hoe het arglistig wisselen tussen de woorden 'kopen' en 'feitelijke verwerving', het doel heeft de argeloze lezer op het verkeerde been te zetten.

Tussendoor afgewisseld door gebruik van de neutrale woorden 'geregistreerd', 'bijgeschreven', 'geleverd', en 'aangehouden', welke woorden niet discrimineren tussen gehuurde girale aandelen, en gekochte girale aandelen.

Gehuurd of gekocht, ze worden allemaal feitelijk verworven.

Terzijde:  Woutertje en zijn Academische 'slechte rechter vs. goede crimineel' paradox.pdf

Met vaststellen van de feitelijke verwerving van girale aandelen (en obligaties) is de eerste stap gezet. Vervolgvraag is, of die feitelijke verwerving van aandelen/obligaties het gevolg is van huren van aandelen/obligaties, of dat de feitelijke verwerving het gevolg is van kopen van aandelen/obligaties.

Alle gekochte girale aandelen/obligaties worden feitelijk verworven door levering, registratie en bijschrijving, maar niet alle feitelijk verworven girale aandelen/obligaties die zijn geleverd, geregistreerd en bijgeschreven zijn aangekocht. Immers, gehuurde girale aandelen/obligaties zijn allemaal feitelijk verworven door levering, registratie en bijschrijving, maar niet gekocht.

Dat girale aandelen/obligaties zijn geregistreerd, zijn bijgeschreven, aldus zijn geleverd (feitelijk verworven) en vervolgens zijn 'aangehouden', dat beantwoordt niet de vraag of dat allemaal is gebeurd *na huren van die girale aandelen/obligaties, dan wel *na kopen van die aandelen/obligaties.

De TOP-criminelen binnen de rechterlijke macht, en hun

Proefschrift, mede op het stuk van de Transactiekostenreductie.pdf:

'Markt en onderneming vertegenwoordigen alternatieve vormen van economische organisatie, waarbij de onderneming fungeert om de transactiekosten die zijn verbonden aan de werking van het marktmechanisme te vermijden indien (en zolang) de kosten van organisatie van economische activiteit in een onderneming, geringer zijn dan de kosten van het gebruik van de markt. De vennootschap draagt ertoe bij een dergelijke kostenbesparing mogelijk te maken. Alchian en Demsetz hebben de oorsprong van de transactiekostenreductie - bereikbaar door organisatie van economische activiteit in ondernemingsverband- gezocht in het "team-karakter" van de onderneming (...)'.

=================================================================

De effectenlease is geen 'transactiekostenreductie', maar ordinaire oplichting.

Immers, de girale aandelen werden niet goedkoper gekocht.

De aandelen werden helemaal niet gekocht (want gehuurd).

De hele girale geldlening was fictief en dus bedrog, dus ook de rente-component!

================================================================

Foute mennekes die als rechter in bewuste en nauwe samenwerking met de anderen de boel belazeren, dat is pas echt FOUT volk.

Wat is eigenlijk een gepaste straf en/of maatregel voor een rechter die in bewuste en nauwe samenwerking de boel extreem belazert, en met zulke extreme maatschappelijke schade? De Topcriminelen binnen de rechterlijke macht, hoe moeten we dat duiden vanuit criminologisch inzicht?

Zijn de titels II en IIA van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht wel toereikend voor deze soort van gevallen? Moet Het Volk hier zelfstandig optreden, al dan niet op grond van particulier initiatief? Is sprake van een noodtoestand, zodanig extreem en ernstig dat het niet alleen geboden is, maar ook gepast?

Checks and balances?

Het humanisme is niet opgewassen tegen- en biedt geen voldoende uitkomst voor de steeds verder evoluerende psychopaten op deze aardbol, terwijl de aantallen (hoog-intelligente) psychopaten verder en veder toenemen, en steeds verder doordringen in de instituties, en aldus de (culture) beschaving ondermijnen.

Als je (neo-)liberale en andere soorten van wittenboordencriminelen politieke macht geeft, gaan die wittenboordencriminelen die politieke macht natuurlijk misbruiken om hun criminele streken te faciliteren, daaronder begrepen (doen) benoemen van (extreem) Fout Volk in de Instituties, met zeer, zeer ernstige maatschappelijke ondermijning tot gevolg; een invasief gezwel met uitzaaiingen naar meerdere legale maatschappelijke structuren.

Het meest zorgelijke is wel, dat (inmiddels) heel veel mensen binnen de Instituties de werkelijke toedracht kennen, geen vinger uitsteken om het volk te hulp te komen, en stug de andere kant opkijken. Daders, opportunisten, meelopers en wegkijkers. Waartoe mensen allemaal bereid zijn om maar ergens bij te mogen (blijven) horen.

Aegon als dader

Of is  dit nieuws  over Aegon N.V. een eerste aanzet tot allesomvattend rechtsherstel, en wordt (ook) de € 4,9 miljard in cash en aandelen door Aegon (Nederland) N.V. aangewend om op neutrale gronden schade te vergoeden aan de afnemers van zo'n 715.000 effectenlease-overeenkomsten?

Verkoopt Aegon N.V. alle aandelen van Aegon Nederland N.V. aan ASR, of verkoopt Aegon Nederland N.V. de ondernemingen binnen Aegon Nederland N.V. aan ASR? M.a.w.: wie krijgt de cash en aandelen? Aegon N.V. of Aegon Nederland N.V.? 

Deskundigenrapporten hier

Videoanimatie fraude hier en hier.

John Stuart Mill (1867) hier.

Het basisverhaal van de banken is:

 • we leenden u 100
 • we kochten met die 100 lening een aandeel voor 100
 • aandelenkoers daalde met 70%
 • we verkochten het aandeel voor 30
 • de opbrengst van 30 dekt niet de lening van 100
 • het verschil van 70 is een restschuld die u moet betalen


Achter de schermen gebeurde met opzet iets anders dan afgesproken:

 • de bank belt met een handelaar van een grote Investmentbank
 • de bank onderhandelt over een bulk-aandelenoptie van 250 miljoen
 • de bank start een reclamemailing en belactie om klanten te werven
 • de bank verkoopt voor 250 miljoen aan aandelenleasecontracten
 • de klanten betalen maandelijks 'inleg' aan de bank
 • met klein deel van de inleg betaalt de bank maandelijks optiepremie aan de grote Investmentbank.

Een sigaar uit eigen doos en op de achtergrond een enorme, extreme miljardenfraude.


1. Gehuurde aandelen.pdf

 2. Betaalde huurpenningen.pdf

3. € 5,3 miljard gehuurde aandelen.pdf

Rapportage prof. dr. A.A. (Ton) Derksen

Rapportage prof. dr. Derksen: Dexia: Kopen of huren?.pdf

 APPENDIX I: Gehuurde aandelen.pdf  APPENDIX II: Betaalde huur.pdf

"Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk.".

KvK 34108289 - Dexia Securities Services - Volledige Jaarrekening_2001 -_23-4-2003_.pdf


De door de consumenten op de effectenleaseovereenkomsten genomen 'winst' - bijna € 2 miljard - door de jaren heen, die komt tot uitdrukking in het Kasstroomoverzichten 1997-2007.pdf. Tel daarbij op wat er nog aan waarde opties effectenlease open staat in de balansen van Dexter Nederland B.V.


Hedgeportefeuilles opties+gehuurde aandelen 1999 Labouchere.pdf

Waarde opties effectenlease EURO 976.488.000,00 - 1 miljard !

Hedgeportefeuilles opties+gehuurde aandelen 2000 Labouchere.pdf

Waarde opties effectenlease EURO 630.144.000,00

Hedgeportefeuilles opties+gehuurde aandelen 2001 Kempen&Co (oud)/Dexia.pdf

Waarde opties effectenlease EURO 332.453.000,00


De woorden in de toelichtingen op die hedgeportefeuilles:

-'aandelen (...) op termijn verkocht aan de leasecliënten'

-'de daarmee samenhangende toekomstige vorderingen en verplichtingen op deze cliënten zijn buiten de balans opgenomen'

-'de post hedgeportefeuilles opties inzake effectenlease-producten betreft de marktwaarde van de hedgepositie die is afgesloten bij Investment bankers (OTC-opties). Deze positie dient ter afdekking van die risico's die voortvloeien uit de embedded optiepositie welk onderdeel uitmaakt van de effectenlease-producten. Een deel van deze optiepositie is ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten.'

-deze toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen'

-'zijn buiten de balans opgenomen'

-'de verplichtingen richting de leasecliënten, is opgenomen onder de post 'overige schulden'

-maken inzichtelijk dat girale aandelen nooit zijn gekocht of (met koersverlies) verkocht, laat staan op naam en voor rekening van de afnemers/consumenten, en dat is goederenrechtelijk nogal relevant en doorslaggevend (artt. 3:84 lid 1 BW + 17 Wge + HR 23/09/1994, NJ 1996, 461: zonder doorleveren van bank (die girale aandelen op eigen naam heeft laten bijschrijven) naar klant geen geldige goederenrechtelijke overdracht (economische) eigendom; causaal stelsel!);

-maakt inzichtelijk dat, omdat het aandeel enkel is gehuurd en niet gekocht, er dan geen 'kopen met de girale geldlening'-vorderingen op afnemers/consumenten bestaan, en dat deze ook nimmer hebben bestaan;

-waaruit blijkt van de geheel fictieve, bedrieglijk verzonnen valse girale leningen;

-waaruit blijkt van zonder materiële grond bedrieglijk innen van geld dat bedrieglijk 'rente' en 'aflossing' wordt genoemd;

-waaruit blijkt van bedrieglijk verzonnen 'restschulden' op geheel fictieve leningen, in beginsel zo'n € 1,2 miljard; en

-waaruit blijkt dat de geldstromen van deze mega-scam 'gedekt short selling' van girale aandelen achter de schermen liepen, via de balansen van de betrokken financiële instellingen:

Bank JP Morgan Labouchere N.V.,

Kemper & Co. N.V. (oud), en

Dexia Bank Nederland N.V., thans genaamd Dexia Nederland B.V..

Van 3 augustus 2000 t/m 13 november 2001 had de holding Labouchere N.V. meerdere aandeelhouders (Aegon, Dexia, ???), dus meerdere daders trokken wederrechtelijk voordeel uit deze serie uitzonderlijk kwaadaardige misdaden tegen de Nederlandse bevolking. Een organogram van dadergroepen en daders hier.pdf.

Dexia Nederland B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Dexia S.A. te België, die ergens rond 2002 een garantieverklaring heeft afgegeven voor al bekende (€ 100 miljoen) en latente (€ 5 miljard) schulden van Dexia Bank Nederland N.V. aan het Nederlandse Volk.

Maar dan ook nog via verschillende trustbedrijven in Ierland (Varde Investments (Ireland) Ltd.) en op Curaçao (Asset Refinance Company B.V.) een groot deel van die € 1,2 miljard fictie bij weerloze gewone mensen gaan innen via civiele rechtszaken en gerechtelijke executies.

De UBO's (medeplegers) zijn in beeld gekomen. Organogram hier.pdf.

NJ 1996, 461.pdf

"Hoge Raad 23 september 1994, nr. 15412

Mrs. Martens, Roelvink, Mijnssen, Neleman, Nieuwenhuizen; A-G Hartkamp; m.nt. WMK.

RvdW 1994, 182

Hoge Raad:

(...)

3. Beoordeling van het middel

3.1 (...) Effectenkantoor is deelgenoot in het door Kas-Associatie aangehouden verzameldepot - als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: WGE)- van aandelen RCMA. (...) Deze aandelen werden door Kas-Associatie bijgeschreven op de door haar ten name van Effectenkantoor (Bank Labouchere/Dexia, LJ) geadministreerde effectenrekening, waardoor zij meetelden bij de berekening van het aandeel van Effectenkantoor (Bank Labouchere/Dexia, LJ) in het door Kas-Associatie, als aangesloten instelling in de zin van de WGE, aangehouden verzameldepot van aandelen RCMA.

(...)

3.5 Het hof heeft in r.o. 6.1 geoordeeld dat geen bepaling noch het systeem van de WGE eraan in de weg staat dat Effectenkantoor het te hare name geadministreerde aandeel in het verzameldepot houdt voor Drying.

Dit onderdeel wordt door onderdeel 2 terecht bestreden. Het onderdeel, zoals schriftelijk toegelicht, betoogt met juistheid dat het wettelijk systeem meebrengt dat, wanneer door een neki (Bank Labouchere/Dexia, LJ) in opdracht en voor rekening van een cliënt (de afnemer/consument, LJ) ter beurze effecten zijn aangekocht en deze effecten vervolgens op naam van de neki (Bank Labouchere/Dexia, LJ) zijn bijgeschreven in de administratie van de aangesloten instelling (CDC Labouchere Securities Services NV, later genaamd Dexia Securities Services N.V., KvK-nr. 34108289, LJ), de neki (Bank Labouchere/Dexia, LJ) rechthebbende is geworden op het desbetreffende aandeel in het door de aangesloten instelling gehouden verzameldepot. Evenzeer met juistheid betoogt Kas-Associatie dat de cliënt (de afnemer / consument, LJ) vervolgens slechts rechthebbende op dat aandeel kan worden doordat de neki (Bank Labouchere/Dexia, LJ) het aan hem (de afnemer/consument) doorlevert overeenkomstig het in art. 17 WGE bepaalde.".


Meer Bewijs?

Hedge-portefeuilles opties effectenlease en aandelen, besproken en toegelicht in de jaarrekeningen 1997-2002 Dexia Bank (Morgan) Labouchere:

Labouchere 1997.pdf  Labouchere 1998.pdf

Labouchere 1999: Waarde Hedgeportefeuilles opties effectenlease € 976.488.000,00 / gehuurde aandelen Labouchere 1999.pdf

  Labouchere 2000.pdf Dexia 2001.pdf

Dexia 2002.pdf


Bewijs van corrupt gedrag?

AFM-rapport van van 9 november 2006.pdf , pagina’s 6 en 25:

‘Opname van effecten op de balans

De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien.’ .

De boefjes medewerkers - onderzoekers, waaronder een legertje registeraccountants, alsook de Machiavellistische directie met zo'n schil van Machiavellistische strategisch beleidsbepalers, van die Stichting STE / AFM hebben de jaarrekeningen van Dexia Bank Morgan Labouchere gezien, gelezen, geanalyseerd en begrepen.

De effecten-/aandelenlease-zwendel staat heel uitdrukkelijk en nadrukkelijk uitgelegd en toegelicht in die jaarrekeningen van Dexia Bank Labouchere, dus die stichting STE / AFM met directeur wijlen Arthur DvL (VVD-lid, ex-BVD/AIVD) c.s. waren bij schrijven en aan de openbaarheid prijsgeven, van de extreem bedrieglijke oplichtingsmiddelen concept van 28/09/2006.pdf en definitief van 09/11/2006 volledig bekend met- en doordrongen van de oplichtingspraktijken 'opties i.p.v. aandelen' van de talentloze parasitaire criminelen binnen de financiële sector.

Arglistig bedrieglijk wisselen van het werk woord

kopen (van aandelen)

naar het werkwoord

feitelijk verwerven (van aandelen).

Van titel wisselen naar levering om bedrieglijk te helpen verhullen, dat de feitelijk verworven girale aandelen zijn gehuurd en niet gekocht, en ook niet geldig juridisch goederenrechtelijk zijn overgedragen, omdat de girale aandelen art. 17 (oud) Wet giraal effectenverkeer-zijn geleverd door bijschrijving op naam van Dexia Bank JP Morgan Labouchere NV, niet op naam van de afnemers / consumenten.

Bevooroordeelde rechters met arglistig geformuleerde rechtsoverwegingen die kunnen worden geduid als een samenweven van verdichtsels: "onvoldoende reden is om de feitelijke verwerving (...) van de effecten die onderwerp zijn van de door Dexia gesloten overeenkomsten tot effectenlease, in twijfel te strekken.pdf

Er wordt niet in twijfel getrokken of girale aandelen feitelijk zijn verworven. Er wordt zelfs uitdrukkelijk erkend dat girale aandelen feitelijk zijn verworven.

Er wordt gemotiveerd en gedocumenteerd betwist dat de feitelijk verworven girale aandelen zijn aangekocht met de papieren girale lening, onder aanvoering van het standpunt dat die 330 miljoen feitelijk verworven girale aandelen, die in de kelder lagen bij Dexia Bank (JP Morgan) Labouchere en Dexia Bank Nederland N.V. (=oude Kempen & Co.), zijn gehuurd en niet aangekocht met de geheel fictieve girale rentedragende lening.

Maar in plaats van dienen van Het Volk, dien(d)en de AFM-boeven en die specifieke kamer van het gerechtshof Amsterdam de corrupte criminele neoliberale clique, die in de -met van het volk geroofd geld- gekochte (te) grote huizen wil blijven wonen, en met de -met van het volk geroofd geld- gekochte veel te dure, te grote auto's met veel te veel pk's wil blijven rijden.

Twee jaar eerder voorafgegaan door dit.pdf meesterstukje van list en bedrog - op 24/10/2002 voorafgegaan door een ander AFM-werkstukje.pdf - door eindeloos afleidingsgewauwel over triviale zaken, behalve over het extreme bedrog van huren en niet kopen van feitelijk verworven girale aandelen samen met derivaten/opties, gecombineerd met extreme systemische girale valsmunterij door de illegale girale geldpers middels de 'certificaten'-draaideur, al vóór 1997 ontdekt.pdf door de "autoriteiten".


Netwerkcorruptie in klein, kleiner, kleinst Nederland

Ze weten elkaar steeds weer te vinden binnen de Nederlandse netwerkcorruptie-netwerken. En thans zitten ze, door jarenlange neoliberale politieke invloeden, tot zeer hoog in de boom der instituties en autoriteiten geïnstalleerd.

(Ernstig) gecorrumpeerde instituties zijn bijna steeds een subtiele eerste aanwijzing dat een beschaving ten einde loopt en niet lang nadien zal imploderen. Het tragisch lot der menselijke soort, dat men terugziet in ieder der perverse uitschieters langs de lijnen der menselijke geschiedenis van afgelopen 5782/3 jaar.

Bijna steeds met als oorzaak de (te hoge) concentratie fout (hoog-intelligent, hoogopgeleid) antropomorf psychopatenblebs, het ongedierte dat met de hulp van een handjevol opportunisten en een legertje aan meelopers - passief gefaciliteerd door de restgroep der wegkijkers - bij voortduring de menselijke soort in zijn (voortdurend) bestaan belaagt, bedreigt, bedriegt en berooft, die (opnieuw) een gevaarlijk en kritisch niveau heeft bereikt.


Jaarrekeningen Labouchere/Dexia:

 Nader bezien: Waarde Opties Inzake Effectenleaseproducten in de Handelsportefeuilles, met de toelichtingen:

(OTC = buitenbeurs/buiten de beurs om)


Aandelen-Koersen stijgen, waarde buitenbeurs-opties stijgen

1996: waarde opties 99.503.000,00 GULDEN

(Overige schulden aan effectenleaseklanten: 150.664.000,00 GULDEN, red.).

1997: waarde opties 495.257.000,00 GULDEN

"De toename van de handelsportefeuille hangt grotendeels samen met OTC-opties die zijn afgesloten in verband met leaseproducten. Deze positie is gehedged met tegengestelde transacties welke zijn opgenomen onder de baisse posities."

(Overige schulden aan effectenleaseklanten: 493.300.000,00 GULDEN, red.)

1998: waarde opties 1.343.404.000,00 GULDEN (bijna anderhalf miljard !)

"De post 'opties inzake hedging effectenleaseproducten' betreft de marktwaarde van de hedgepositie die is afgesloten bij externe investment bankers (OTC-opties). Deze positie dient ter afdekking van die risico's die voortvloeien uit de embedded optiepositie welk onderdeel uitmaakt van de effectenleaseproducten. (...) De embedded optiepositie, zijnde de verplichting richting de leasecliënten, is opgenomen onder de post overige schulden" (1.316.000.000,00 Gulden, red.).

1999: waarde opties € 976.488.000,00 (bijna  € 1 miljard !)

"De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenlease-producten' is op termijn verkocht aan de leasecliënten. De daarmee samenhangende toekomstige vorderingen en verplichtingen zijn buiten de balans opgenomen.

De post 'hedgeportefeuille opties inzake effectenlease-producten' betreft de marktwaarde van de hedgepositie die is afgesloten bij investment bankers (OTC-opties). Deze positie dient ter afdekking van die risico's die voortvloeien uit de embedded optiepositie welke onderdeel uitmaakt van de effectenlease-producten.

Een deel van de optiepositie is ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten. Deze toekomstige leveringsverplichtingen ad EURO 401 miljoen alsmede de hiermee samenhangende toekomstige vorderingen op de clienten zijn buiten de balans opgenomen. (...)

De embedded optiepositie, zijnde de verplichtingen richting de lease-clienten, is opgenomen onder de post overige schulden" (€ 976.000.000,00, red.).

Vanaf september 2000: aandelenkoersen dalen, waarde buitenbeurs-opties dalen

2000: waarde opties € 630.144.000,00

De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenleaseproducten' is op termijn verkocht aan de leasecliënten en derhalve zijn de marktrisico's voor rekening van deze cliënten (goederenrechtelijk niet juist, eigendom girale aandelen niet goederenrechtelijk-juridisch-geldig overgedragen 3:84.1 BW - 17 Wge), red.). De daarmee samenhangende toekomstige vorderingen en verplichtingen op deze cliënten zijn buiten de balans opgenomen."

De post 'hedgeportefeuille opties inzake effectenleaseproducten' betreft de marktwaarde van de hedge-positie die is afgesloten bij investment bankers (OTC-opties). Deze positie dient ter afdekking van die risisco's die voortvloeien uit de embedded optiepositie welk onderdeel uitmaakt van de effectenleaseproducten. Een deel van deze optiepositie is ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan clienten. Deze toekomstige leveringsverplichtingen ad EURO 454 miljoen alsmede de hiermee samenhangende toekomstige vorderingen op de cliënten zijn buiten de balans opgenomen. (...) De embedded optiepositie, zijnde de verplichting richting de leasecliënten, is opgenomen onder de post overige schulden." (€ 626.000.000,00, red.).

2001: waarde opties € 332.453.000,00

"De post 'hedgeportefeuille opties inzake effectenleaseproducten' dient deels ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten. (...) De embedded optiepositie, zijnde de verplichtingen richting de leasecliënten, is opgenomen onder de post overige schulden (€ 234.000.000,00, red.).

2002: waarde opties € 102.250.000,00

"De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenleaseproducten' wordt gebruikt om het marktrisico in te dekken van de verplichting om in de toekomst aandelen te leveren.".

(Overige schulden aan effectenleaseklanten: € 86.000.000,00, red.)

Overige schulden.pdf


Verder naar beneden worden nog verder uitgediept en toegelicht de forensische sporen in de jaarrekeningen van deze extreme misdrijven van Bank JP Morgan Labouchere N.V. (1991-2000) en Dexia Bank Nederland N.V.

In het zwarte kader rechts (smartphones helemaal onderaan) vindt u de  integrale jaarrekeningen en andere relevante documenten.


Rechtsherstel?

Intesieve normoverdragende gesprekken, desnoods op particulier initiatief?


De voortdurende onrechtmatige daad

"BIJ VOORTDURING"

Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993

betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten

Artikel 10

De Lid-Staat van herkomst stelt prudentiële regels op die bij voortduring door de beleggingsonderneming moeten worden nageleefd. In deze toezichtregels wordt met name de eis gesteld dat de beleggingsonderneming:

-adequate regels treft met betrekking tot de waardepapieren van beleggers ter vrijwaring van hun eigendomsrechten, met name in het geval van insolventie van de onderneming, en om te voorkomen dat de effecten van beleggers door de beleggingsonderneming voor eigen rekening worden gebruikt, tenzij met uitdrukkelijke instemming van de beleggers;

-adequate regelingen treft met betrekking tot het geld van beleggers ter vrijwaring van hun rechten en om, behalve in het geval van kredietinstellingen, te voorkomen dat geld van beleggers door de beleggingsonderneming voor eigen rekening wordt gebruikt;

Artikel 11

1. De Lid-Staten stellen gedragsregels op die bij voortduring door de beleggingsondernemingen moeten worden nageleefd. In deze regels moet minimaal uitvoering worden gegeven aan de in de onderstaande streepjes beschreven beginselen, en zij moeten worden toegepast met inachtneming van de professionele aard van de persoon voor wie de dienst wordt verricht. De Lid-Staten passen deze regels in voorkomend geval ook toe op de in deel C van de bijlage bedoelde nevendiensten. Krachtens deze beginselen moet de beleggingsonderneming:

- zich bij haar bedrijfsuitoefening op een loyale en billijke wijze inzetten voor...

- zich met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding inzetten voor...

- beschikken over en doeltreffend gebruik maken van de middelen en procedures die nodig zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering

- informatie inwinnen over de financiële positie van haar cliënten, hun ervaring met beleggingen en hun doelstellingen in verband met gevraagde diensten

-bij de onderhandelingen met haar clienten op passende wijze alle dienstige informatie verstrekken

- zich voegen naar alle voor de uitoefening van haar werkzaamheden geldende voorschriften ten einde de belangen van haar clienten optimaal te behartigen en de integriteit van de markt optimaal te bevorderen.

---||---

Exegese van de wet i.v.m. de leerstukken van de voortdurende onrechtmatige daden (en daders) en van de voortdurende toerekenbare tekortkomingen (en wanprestanten), die steeds (mede) bestaan uit voortdurend nalatend schenden van wettelijke en precontractuele en contractuele professionele/maatschappelijke zorgplichten, in relatie tot de aanvang van de wettelijke civiele verjaringstermijnen van 20 en 5 jaren, zoals bedoeld in artikel 3:306 en verder van het Burgerlijk Wetboek (BW), meer in het bijzonder artikel 3:310 lid 1 BW.

Bij een voortdurende onrechtmatige daad, en bij een voortdurende toerekenbare tekortkoming begint de termijn van verjaring keer op keer, iedere dag opnieuw!

Het door de criminele effectenleasebanken tot - regulier of tussentijds - einde van de overeenkomsten effectenlease nalaten de (pre)contractuele en wettelijke waarschuwingsplichten en informatieplichten na te komen, dat was steeds een voortdurende onrechtmatige daad en een voortdurende toerekenbare tekortkoming, met als resultaat steeds opnieuw aanvangen van de wettelijke verjaringstermijnen, tot op de dag na (einde) van ieder der afgesloten circa 1.000.000 overeenkomsten effectenlease.

De verjaring begint dan op de dag, na de eindafrekening  van ieder van die circa 1.000.000 overeenkomsten derivatenzwendel / effectenlease, en de afwikkeling daarvan.

---||---

Historische context beleggen op krediet sinds begin 20ste eeuw

Rond het jaar 1910 was de Amsterdamse effectenbank Labouchere, Oyens & Co. - eigen gebouw aan de Spuistraat 172 Bouwtekening pand van Labouchere Oyens & Co. 1908, uitvergroten, naam Labouchere boven ingang rechts.pdf te A'dam - een zeer grote speler op de markt voor zogenaamde prolongatie-kredieten. Deze bank verstrekte op zeer grote schaal leningen, die in de meest gebruikelijke vorm een looptijd hadden van één maand en stilzwijgend met een maand werden verlengd - de prolongatie.

Met die kortlopende leningen op prolongatie werden door Bank Labouchere, Oyens & Co. voor de klanten op zeer grote schaal aandelen en obligaties gekocht, welke - toen nog van papier gemaakte - aandelen en obligaties door de bank als zekerheid in onderpand werden gehouden in hun eigen kluizen.

Op enig moment in het verre verleden, voor het eerst ergens begin 20ste eeuw, bedachten enkele gewetenloze bankiers een scam, die tot extreme economische ellende heeft geleid begin 20ste eeuw:

'Als we al die door ons verleende prolongatie-kredieten, waarmee aandelen en obligaties zijn gekocht, nu gewoon massaal terugeisen, zal dat leiden tot paniek/gedwongen moeten verkopen van die aandelen en obligaties. Door het plotse massale aanbod van aandelen en obligaties, en de noodzaak voor de mensen om op korte termijn te moeten verkopen om met de opbrengst de prolongatie-kredieten af te lossen, zullen de koersen van de aandelen en obligaties in korte tijd fors dalen. Eenmaal fors gedaald in koerswaarde, kunnen wij relatief onzichtbaar een (groot) deel van die aandelen en obligaties tegen die fors gedaalde koersen opkopen. De koersen zullen zich daarna langzaam herstellen, terug naar de reële economische waarde, onder normale omstandigheden bepaald door het dividend per aandeel en de rentestand. Bingo!'

Later in de geschiedenis zijn soortgelijke gewetenloze bankiers, steeds, meestal of vaak met behulp van foute politieke en andere vrinden, allerhande uitzonderingstoestanden gaan fabriceren - en desnoods fingeren - om koersen wereldwijd naar beneden te manipuleren, om steeds als de koersen (te) laag stonden, over te gaan tot massaal inkopen van aandelen en obligaties, desnoods met grote hoeveelheden vers-gedrukt / gevalsmunt giraal geld. Enige groot(investment)banken in de US of A zijn daarin sinds omstreeks 11 september 2001 (kort voor invoering van de EURO op 01/01/2002) steeds zeer succesvol gebleken, ook afgelopen 2 1/2 jaar. Sinds 1 december 2019 hebben de Centrale Banken Westerse-wereld-wijd zo'n 12.000 miljard Dollar/Euro/Pond/Yen/Roebel giraal bijgedrukt en gevalsmunt. Zonder wettelijke grondslag. Wederrechtelijke Roof en onteigening van extreme hoeveelheden koopkracht.

Dàt veroorzaakt extreme geldontwaarding, en dààrdoor Inflatie.

Maar je moet het wel zien om het te begrijpen. Maar om het überhaupt te kunnen zien, moet je het eerst begrijpen.

Een eigenwijze, autonome geest die kan daarbij zeer behulpzaam zijn, waarbij de zelf waargenomen feiten en omstandigheden bron zijn van autoriteit, niet Staats-autoriteit en -propaganda als bron van feiten.

De Nederlandse "overheid", of wat daar voor door moet gaan, wordt geteisterd door een neoliberale pandemie van fout volk, afkomstig uit de neoliberale 'gewetenlozen' hoek. In 99,999% van de gevallen is die gewetenloosheid het rechtstreeks resultaat van genetisch gedreven psychopathie, de afwezigheid van empathische structuren in de hersenen.

---||---

Wetgeving om de burger te beschermen, of steeds gecompliceerder wetgeving (neem nu die Wft, onnodig extreem complex) om de uiteenlopende financiële fraudes van de clique nog makkelijker en onzichtbaarder te maken?


Wet afwikkeling Geldzuivering 1947

(ingetrokken per 15 juni 1992)

Beschikking Beursverkeer 1946 en 1947: prolongatieverbod

Het prolongatieverbod, of anders: het verbod om op krediet effecten te kopen (vanaf dat moment een misdrijf), vanaf 1947 van kracht op grond van art. 5 lid 1 van de Beschikking Beursverkeer van 1947, gebaseerd op artikel 23 van de Wet Afwikkeling Geldzuivering van 29 januari 1947 Stb. J 53.pdf.

Ingetrokken per 1 mei 1986 bij Besluit van de Minister van Financiën van 15 april 1986 - Stb. 1986 197.pdf

Kopen van gelijk welke effecten op krediet is dus zeer lange tijd verboden geweest in Nederlanden, en gecriminaliseerd tot MISDRIJF.

Van 10 mei 1946 tot 1 mei 1986 was beleggen met geleend geld verboden in Nederland (per 1 april 1947 behoudens toestemming door of namens Min. v. Fin.). Verboden via de bepaling van artikel 5 Beschikking Beursverkeer 1947, gebaseerd op de Wet afwikkeling Geldzuivering 1947. Er zal flink zijn gelobbyed om deze wetgeving geschrapt te krijgen. Zijspoor: inzoemen op de verantwoordelijke voor deze specifieke deregulering die opnieuw een groot deel der Nederlandse bevolking extreme schade heeft bezorgd.

Intrekkingswet MvT, TK 1985-1986:  TK 19452, MvT, Wet Intrekking van de Wet Afwikkeling Geldzuivering.pdf

"Na de oorlog heeft de regering terstond de geldzuivering ter hand genomen. Deze was noodzakelijk, omdat tijdens de bezetting de geldhoeveelheid sterk was gestegen (1940: f2,6 mld., 1945: f 10,9 mld.) en het nationaal inkomen sterk was gedaald. Door deze wanverhouding ontstond een forse opwaartse druk op de prijzen. De officiële prijzen konden door distributie, prijs- en loonpolitiek nog in de hand worden gehouden, maar in de zwarte handel was de inflatoire druk op het prijspeil duidelijk merkbaar.".


Van kracht per 6 september 1914 en 15 januari 1915:

Beurswet 1914. Stb. 1914, 445.pdf

Gefaseerde invoering:

Bron: 04-09-1914, Stb. 445: per 06/09/1914 artikelen 1 t/m 3 en 6 t/m 10

Bron: 15-01-1915, Stb. 14: per 16-01-1915: artikelen 4 en 5

Beschikking Beursnotering 1983.pdf, vervallen per 15 juni 1992

TK 373, nr. 3, Bepalingen betreffende den geld-en fondsenhandel in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden MEMORIE VAN TOELICHTING.pdf

Citaat:

"Een derde niet minder noodzakelijke maatregel betreft de geldleeningen op onderpand van effecten, die, toen de beurs nog open was, zijn begonnen de loopen.

De economische toestand brengt mede, dat de heropening van de beurs en het langzamerhand weer in de prijscourant opnemen van verschillende fondsen, een aantal koersverlagingen zullen doen zien. Het is echter zaak ervoor te zorgen, dat die koersverlagingen althans van in onderpand gegeven fondsen zich niet verder uitstrekken dan door den economischen toestand wordt geboden en dat met name gedwongen verkoopen zooveel mogelijk worden vermeeden en executies tegen spotprijzen worden tegengegaan.

Werd er geen regeling getroffen, dan zou gedurende korte tijd eene zeer diepe inzinking van koersen ontstaan, die aan sommigen, te weten de koopers van de dan abnormaal goedkope fondsen, buitensporig voordeel zou brengen ten koste van een groot aantal personen uit handels- en nijverheidskringen, die daardoor zouden worden geruïneerd.

Dat te voorkomen is de plicht der Regeering. Daartoe wordt in artt. 4 en 5 de volgende regeling voorgesteld.

Als maatstaf bij de berekening van het onderpand voor geldleeningen op effecten wordt, met ter-zijde-stelling van alle daarmee niet overeenkomende bepalingen van reglementen en overeenkomsten, de koers aangenomen, door of vanwege den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bepaald. Daarmee vervallen dus de verplichtingen, uit die reglementen en overeenkomsten voortvloeiende, voor het geval dat de notering van den dag eene lagere mocht zijn dan bedoelde koers. Echter zal ook in dat geval eene verplichting tot aanvulling van het surplus bestaan, doch binnen een termijn door den Minister bepaald. (...) Executies van onderpanden zullen dus niet uitgesloten zijn, vooral niet omdat zij altijd mogelijk blijven bij niet-vernieuwing van leeningen die voor een bepaalde tijd werden gesloten. Echter waakt het onderwerp er voor, dat de geldnemer op prolongatie zijn onderpand niet beneden een redelijke prijs kan verliezen, ook al wil de geldgever de leening niet verlengen en al gaat hij, na verstrijken van den termijn, tot executie van het onderpand over. Dezen waarborg vindt de geldnemer hierin, dat de pandhouder de fondsen alleen mag verkoopen, wanneer hij zich verbindt er een bod op te doen tot een door of vanwege den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vast te stellen koers, indien geen hoogere prijs ter beurze kan worden bedongen, zoomede de voorwaarden na te leven, door dien Minister eventueel te stellen.

Vervallen per 15 juni 1992.

---|||---

De zich herhalende geschiedenis is vaak niet het gevolg van toeval, maar van boosaardig opzet.

Kijk, lees en huiver in het geval van Bank Morgan Labouchere:

In 1976 (50%) kocht, en in 1984 (50%) kocht JP Morgan Bank Labouchere & Co. van AMRO-bank N.V., en deed vanaf 1991 de JPM-prolongatie-scam nog eens een soort van dunnetjes over met de extreme effectenlease-fraude:

opties ipv aandelen kopen met 14% lening.

Veel van die chique mensen in Den Haag wisten ervan, en profiteerden ervan, inclusief hun hulpersonen advocaten van o.m. Loeff Claes Verbeke, waarvan een deel is opgegaan in Allen & Overy.

 Grootschalig beroven van de amorfe, onnozele massa door ordinaire oplichting. U bent geen 'elite', u bent onder-onder-mensch!

---|||---

De geschiedenis als bron van- en model voor herhaling.

Veelplegers Top-600 Top-45, daders in de meest ruime zin des woord, u bent gewaarschuwd.


Van kracht per 1 mei 1986:

Wet effectenhandel van 30 oktober 1985.pdf

Besluit effectenhandel van 4 april 1986, Stb. 1986, 164.pdf

Besluit van 4 april 1986 houdende de inwerkingtreding van de Wet effectenhandel, Stb. 1986, 165.pdf

Vervallen per 15 juni 1992.


Van kracht per 8 april 1992:

Besluit van 2 april 1992 tot inwerkingtreding van enige van artikel van de WTE 1991.pdf

Van kracht per 15 juni 1992:

Vrijstellingsregeling Wte 1992 DL 1.pdf

Vrijstellingsregeling Wte 1992 DL 2.pdf

Vrijstellingsregeling Wte 1992 DL 3.pdf

Wet van 7 maart 1991, stb. 1991, 141, houdende regels inzake toezicht op het effectenverkeer.pdf

Wet toezicht effectenverkeer 1991, TK 21038, nr. 3, Memorie van toelichting.pdf

Staatsblad 1992, 258 Besluit inwerkingtreding resterende delen WTE 1995.pdf

Besluit van 18 december 1991, Stb. 1991, 750, tot uitvoering van de artikelen 3, 5, 6, 7, 10 en 11 van de Wet toezicht effectenverkeer (Besluit toezicht effectenverkeer).pdf

Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1992 DL 1.pdf

Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1992 DL 2.pdf

Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1992 DL 3.pdf

Staatsblad 1991, 751, Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer.pdf

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteit 1992.pdf

Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel.pdf

"Voorts is de onder de Wet effectenhandel bestaande vrijstelling voor remisiers, voorzover die effectenorders aanbrachten voor hun cliënten bij een effecteninstelling die lid was van de Vereniging voor de Effectenhandel (...) gecontinueerd onder de onderhavige regeling, met dien verstande dat aan de vrijstelling het voorschrift is verbonden dat de betrokken effecteninstelling de voor de effectenbeurs te hanteren regels naleeft. Aangezien van de thans op grond van de wet erkende effectenbeurzen (...) de Vereniging voor de Effectenhandel hebben voorzien in regels betreffende activiteiten van remisiers door tussenkomst van hun beursleden (...).".

Regeling kostenverhaal Wet toezicht effectenverkeer 1992.pdf

Staatsblad 1992, 378, Overbrenging strafbepalingen publieksmisleiding WvSr naar Wte.pdf

Vervallen per 31 december 1995.


Per 11 juni 1993:

Publikatie van richtlijnen 93/6/EEG en 93/22/ EEG.pdf


Per 31 december 1995:

Vrijstellingsregeling Wte 1995.pdf

Wet van 16 november 1995, houdende het opnieuw vaststellen van de Wet toezicht effectenverkeer  in verband met de uitvoering van de richtlijn betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten en van de richtlijn betreffende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (Wet toezicht effectenverkeer 1995).pdf.

Wet toezicht effectenverkeer 1995, TK 23874 nr. 3 Memorie van Toelichting.pdf

Besluit toezicht effectenverkeer 1995:

Besluit toezicht effectenverkeer 1995.pdf

met een wijzigingsoverzicht:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007708/2005-10-01/0/informatie#tab-wijzigingenoverzicht

Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995.pdf

Besluit inwerkingtreding Wte 1995.pdf

Nadere regelingen:

Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995.pdf

Nadere regeling v.a. 1999:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010194/2006-06-08/0/informatie#tab-wijzigingenoverzicht

Vervallen per - art. 178 van de Invoerings-en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht, Staatsblad 2006, 605.pdf - 1 januari 2007, Staatsblad 2006, 664.pdf

---|||---


Illegale, wederrechtelijke onteigening van extreme hoeveelheden koopkracht.

Terzijde: de girale geldpers van de Federal Reserve draait op volle toeren:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

Die van DNB ook:  https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/

Sinds 01/12/2019 hebben DNB, ECB, Bank of England, Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of Russian Federation etc. zo'n 10.000 miljard EURO/DOLLAR extra nieuw giraal geld aangemaakt.

Dát veroorzaakt extreme inflatie en geldontwaarding.

Extra, nieuw bijgedrukt giraal geld ontleent en onttrekt zijn waarde - koopkracht - aan de tot dat moment reeds bestaande totale geldhoeveelheid. De ontvanger van het nieuwe girale geld, ontvangt met dat nieuwe geld, de zojuist van uw bestaande geld, via het mechanisme van communicerende vaten afgeroomde koopkracht. Zonder wettelijke grondslag.

Artikel 106 van de Grondwet heeft nog geen wet opgeleverd: Illegale en wederrechtelijke onteigening van extreme hoeveelheden koopkracht.

De door de wittenboorden-boeven door een eindeloze reeks van ernstige en minder ernstige misdrijven veroorzaakte extreme financiële puinhopen opruimen, met extreem grote hoeveelheden, via de illegale girale geldpers en middels het mechanisme van de onzichtbare communicerende vaten, van het volk gestolen koopkracht.  revfrance.pdf

https://www.youtube.com/watch Girale Valsmunterij door Centrale en Particuliere Banken


Effectenlease-fraude

A. Videoanimatie met uitleg over de extreme, systemische effecten- en aandelenlease-fraude: https://youtu.be/aandelenlease-fraude

B. Artikel Verenigingsblad Vereniging Consument & Geldzaken:

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten - 2017.pdf

Naïeve-goedgelovigheid-of-hulp-van-overheid? - 2015.pdf

C. Deskundigenrapport Prof. dr. A.A. Derksen: Rapport Dexia: Kopen of Lenen?.pdf

"Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogst­waarschijnlijk."

D. Position Paper 'huren van aandelen' van brancheorganisatie EUMEDION.pdf:

"Het economisch eigendom blijft gedurende de gehele uitleenperiode bij de verhuurder."

E. Organogram:  daders: plebs, proleten en psychopaten.pdf.


---||---


Rapport.pdf van prof. dr. A.A. Derksen 2018, pagina 22 e.v. (met voetnoten):

"(23) CONCLUSIE

Het hof achtte het verweer dat de aandelen niet waren aangekocht, dermate belangrijk dat ze de AFM een onderzoeksopdracht gaf om te achterhalen of de Dexia-aandelen gekocht waren. Wanneer de aandelen niet gekocht waren, zou Dexia bij koersverlies op de aandelen dus ook geen verlies hebben geleden, met als consequentie dat ‘afnemers van de leaseproducten niet zouden hoeven op te draaien voor verliezen door koersdalingen’.[43] Het ‘zou [in dat geval] verdedigbaar zijn dat een (slechts) gedeeltelijke vergoeding van door beleggers in de vorm van restschulden geleden schade niet redelijk is’.[44]

Het letterlijk opgedragen onderzoek draait derhalve om de vraag van het gerechtshof of er gekocht is. Qua waarheidsvinding is het echter nodig het onderzoek via alternatieve scenario’s op te zetten. Alleen dan kunnen we een goed geïnformeerd antwoord op de gestelde vraag verwachten. Naast het koop-scenario is er een leen-scenario en een optie-scenario. Omdat de AFM heeft vastgesteld ‘dat de bijschrijving van aandelen op de betreffende depotrekening(en) bij RBC Dexia overeenkomt met de omvang en samenstelling van de gegenereerde verzamelorders’,[45] heb ik het optie-scenario vanaf het begin buiten beschouwing gelaten. Dit vooronderstelt de juistheid van de claim van de AFM.

De AFM beperkt zich in haar rapport tot het koop-scenario. (Uit zichzelf noemt de AFM nooit de term ‘lenen’.) Ze kon daarom de vraag ‘Zijn de aandelen aangekocht?’ niet adequaat beantwoorden, omdat ze de alternatieven niet bij haar analyse heeft betrokken. Het beantwoorden van de vraag ‘Zijn de aandelen aangekocht?’ was verder een probleem, omdat Dexia zich verwaardig­de geen tijd te hebben voor het zoeken naar de aankoopbewijzen. Het waarschijnlijkheidsargument van de AFM dat het niet-aanleveren van aankoopbewijzen door Dexia moest compenseren, is invalide. De autoriteit ging uit van een ongecom­pliceerde referentieklasse van alle leveringen. Gegeven het onderzoek zelf [kopen of niet-kopen] mag er niet zonder meer van uitgegaan worden dat de Dexia-aandelen gelijksoortig zijn aan de doorsnee-aandelen die geleverd werden. Dat staat juist ter discussie. Daarnaast geeft de post ingeleende en uitgeleende waardepapieren en aandelen in de jaarverslagen van Dexia extra informatie die noopt tot een specifiekere referentieklasse.

Het hof dacht sneller tot de conclusie te kunnen komen door uit het geleverd-zijn van de aandelen af te leiden dat de aandelen verworven waren. Door verworven-zijn gelijk te stellen aan gekocht-zijn, meende het hof de conclusie te mogen trekken dat de geleverde aandelen gekocht waren. Ook dit argument is invalide. Het is afhankelijk van de ambiguïteit waarmee het hof de term verworven-zijn gebruikt. Het ene moment gebruikt het hof verworven-zijn als synoniem van verkregen-zijn. In dat geval volgt uit het geleverd-zijn van de aandelen dat ze verworven=verkregen zijn. (Maar verkregen aandelen behoeven niet gekocht te zijn.) Het andere moment gebruikt het hof verworven-zijn als synoniem van gekocht-zijn. In deze betekenis volgt uit het geleverd-zijn niet het verworven-zijn=gekocht-zijn. De AFM zelf geeft voorbeelden van geleverde aandelen die niet gekocht zijn, bijvoorbeeld geleverd via schenking. Dexia voegt in haar jaarverslag van 1992 het voorbeeld toe van verkregen aandelen die zijn ingeleend. Het hof gaat voorbij aan de ambiguïteit in zijn gebruik van verworven-zijn en heeft de voorbeelden van geleverde maar niet gekochte aandelen kennelijk niet opgemerkt. Het argument van het hof faalt.

De AFM vatte haar taak zeer letterlijk op: uitzoeken of aandelen van Dexia aangekocht waren. Informatie die een alternatief scenario zoals het leen-scenario versterkte, werd stelselmatig niet vermeld. Die informatie is er wel. We hebben vijf stukken bewijsmateriaal gezien die elk voor zich het leen-scenario waarschijnlijker maken dan het koop-scenario.

— De jaarverslagen 1992 tot en met 2002 vermelden grote hoeveelheden ingeleende waardepapieren.

— De jaarverslagen vermelden de bedragen van de huur, hoogst waarschijnlijk voor de huur van die geleende aandelen.

— Het gedrag van Dexia bij het onderzoek van de AFM, te weten het niet-meewerken en het zich beroepen op het excuus dat zoeken te veel tijd zou kosten, terwijl Dexia, gezien de insteek van het hof, er alle belang bij had om de koopbewijzen over te leggen.

— Het gedrag van Dexia bij de vermeende aankoop van aandelen, te weten al kopen voordat ze weet hoeveel deelnemers er zullen zijn, niet verkopen van de aandelen die ten onrechte zijn aangekocht.

— Uitgaande van het koop-scenario is het, gezien de grote hoeveelheid aandelen die Dexia zelf in haar “eigen” jaren 2001 en 2002 volgens het koop-scenario aangekocht moet hebben onwaarschijnlijk dat in 2006 geen enkel bewijs gevonden kon worden, terwijl andere informatie uit de tijd wel aangeleverd is. Vanuit het leen-scenario is dit te verwachten. Het leen-scenario wint het weer van het koop-scenario.

Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogst­waarschijnlijk.

[43] Hof Amsterdam, Arrest, Inhoudsindicatie: Letterlijk: ‘Volgens deze redenering heeft Dexia op de aankoop van die aandelen dus ook geen verlies geleden en zouden afnemers van de leaseproducten niet hoeven op te draaien voor verliezen door koersdalingen.’

[44] Hof Amsterdam, Arrest, overweging 6.13. Zin ingekort.

[45] AFM-rapport, pp. 18-19.


Professor Derksen (s)preekt nog meer subtiele woorden, op p. 13 van zijn rapport "Dexia: kopen of huren?:

"Er is nog iets. Het is moeilijk voorstelbaar dat de AFM zich niet bewust is geweest van de mogelijkheid van inlenen. Het AFM-rapport impliceert dat de AFM de effecten-posities op de diverse jaarrekeningen heeft bestudeerd, en in de jaarrekeningen van 1992 tot 2002 wordt inlenen/uitlenen expliciet als activiteit vermeld.30

30 (voetnoot in rapport) Ik citeer, van p. 6 en p. 25:

‘Ad (2) Opname van effecten op de balans De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien.’ ".

---|||---

14 > 4

Zolang de door de consument/afnemer aan Bank JP Morgan Labouchere in 12 maandtermijnen te betalen rente van 14% per jaar hoger was, dan de door Bank JP Morgan Labouchere in termijnen aan de grote Investmentbank te betalen 4% per jaar voor bulk-optiepremies en de huur van aandelen, werd de geheel fictieve, valse en bedrieglijke girale "lening" niet gebruikt.

Een uitzonderlijk kwaadaardig bedrieglijk oplichtings-trucje van Talentloze Mensen om de consument extreem veel te veel te laten betalen voor een belegging in obligaties-opties en aandelen-opties.

---|||---

Quantitative Easing (centrale bank) + Fractional Reserve Lending (particuliere banken)

 https://youtu.be/Hidden Secrets of Money Ep 4

Roven / wederrechtelijk onteigenen van het volk, van extreme hoeveelheid koopkracht via Girale Valsmunterij en Geldscheppingswinsten. Illegaal en wederrechtelijk.

'De wet regelt het geldstelsel'

Ook in NL gebeurt het zonder wettelijke grondslag, en dus illegaal en wederrechtelijk.

Zie artikel 106 van de Grondwet: 'De wet regelt het geldstelsel'. Die wet zult u niet vinden.

De andere kant van de medaille van illegale Girale Geldschepping door Particuliere Banken binnen het Publieke Geldstelsel, is de extreme, echte criminele buit, en dat zijn de tientallen miljarden EURO's aan illegale, wederrechtelijke Geldscheppingswinsten, die als dividenden verdwijnen in de zakken van de particuliere aandeelhouders van de particuliere banken, niet als afdrachten in de schatkist (waar het hoort).

 De feitelijke girale geldschepping moet definitief worden weggehaald bij de Particuliere Banken. Alternatief kan zijn, dat de feitelijke girale geldschepping voortaan bij DNB of andere nog bij formele wet op te richten publieke instelling plaatsvindt tegen marktconforme tarieven, en DNB of die publieke instelling de 'rentemarge'/geldscheppingswinsten afdragen aan de publieke schatkist, en niet langer verdwijnen in de zakken van de parasitaire particuliere aandeelhouders van de nietsnuttende particuliere banken.

En de Tweede/Eerste Kamer die voortaan bij formele wet bepaalt of, en zo ja hoeveel, nieuw extra giraal zal worden bijgedrukt/getypt.

https://youtu.be/Girale Valsmunterij

Nobelprijswinnaar Economie Milton Friedman legt uit:  https://youtu.be/B_nGEj8wIP0?t=1014

---|||---

1976: J.P. Morgan koopt Bank Labouchere:

https://www.nytimes.com/1976/01/23/archives/morgan-buys-interest-in-dutch-bank.html

J.P. Morgan Nederland N.V. jaarrekeningen 1989-2001 opgenomen in die van Bank Labouchere N.V..pdf

De JPM-scam: 14% rente per jaar ontvangen, 4% optiepremie per jaar betalen.

---|||---

Een serie uitzonderlijk kwaadaardige misdrijven tegen de Nederlandse bevolking, meer in het bijzonder de in de periode 2002-2007, vanuit de instituties georganiseerde en gecoördineerde, extreem bedrieglijke algemeen verbindend verklaring van de Duisenbergregeling / WCAM-overeenkomst door inzet van een setje/gelegenheidscoalitie van antropomorf psychopatenplebs.

ambtenaren, tja....


===================================================

De forensische sporen van de extreme fraude in de jaarverslagen/jaarrekeningen van Dexia Bank JP Morgan Labouchere:


1. Leendepot: Huren van aandelen, en Automatic Lending System aandelen:

'De onder leendepot opgenomen effecten betreffen door derden tijdelijk ter beschikking gestelde fondsen, welke opnieuw zijn uitgeleend.'

Leendepot Labouchere jaarrekening 1992 extract .pdf

'De aan het bewaarbedrijf gerelateerde borrowing en lending nam in 1992 verder in omvang toe. Met name de lending van aandelen aan (...) het 'Automatic Lending System' van de bank droegen daaraan bij.'

Autamatic lending system van de bank Labouchere 1992.pdf


2. Hedgeportefeuilles in jaarrekeningen: opties + gehuurde aandelen

Aandelen-Opties deels fysieke levering aandelen, deels cash-settlement.

Indien aandelenkoersen stijgen, worden opties effectenlease (overlopende activa op balans bank) meer waard.

Indien aandelenkoersen stijgen, neemt de schuld aan alle effectenleaseklanten (overlopende passiva op balans bank) toe.

Indien aandelenkoersen dalen, nemen waarde opties en schuld aan klanten af.

In september 2000 tot maart 2003 daalt de AEX totaal zo'n 70%, en dat duurt tot midden 2005.

Labouchere 1999.pdf Labouchere 2000.pdf  Dexia 2001.pdf  Dexia 2002.pdf

"... toekomstige vorderingen op deze cliënten zijn buiten de balans opgenomen ..."

Pagina 6 en 25 van  het AFM-rapport van 9 november 2006 .pdf:

"Opname van effecten op de balans: De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien.".


3. De Smoking gun: "Deze positie is gehedged met tegengestelde transacties welke zijn opgenomen onder de baisse positie.".

 Bank Labouchere 1997, Baisse Posities.pdf

"Baissepositie = Een baissepositie is de positie die ontstaat door verkoop van stukken die de verkoper niet in bezit heeft. Ook wel: short positie."


4. Paper trail door de jaarrekeningen Labouchere / Dexia: Overlopende Activa en Passiva:

Overlopende Activa Opties effectenlease.pdf

Op 31/12/1999 opties effectenleaseproducten op de balans Labouchere N.V. met een marktwaarde van EURO 976 miljoen.pdf.

Overlopende Passiva Schulden aan effectenleaseklanten.pdf

Op 31/12/1999 een schuld aan de effectenlease-klanten op de balans van Labouchere N.V. van EUR 976 miljoen.

En dan gaan vanaf september 2000 de koersen in vrije val door gemanipuleer van de Amerikaanse Investmentbanken met zeer grote schortposities.


5. Paper trail door de jaarrekeningen Labouchere / Dexia: Kasstroomoverzichten

Kasstroomoverzichten Labouchere en Dexia 1997-2007.pdf


6. De op 31 december 2001 € 5,3 miljard gehuurde.pdf aandelen geparkeerd bij Dexia Securities Services, die door medepleger J.P. Morgan en Institutionele Beleggers werden verhuurd - niet verkocht - aan holding Labouchere N.V., dochter Bank Labouchere N.V. en Dexia (en Aegon Financiële Diensten B.V.):

DSS jaarrekening 2001 extract; pagina 4..pdf:

'The volume of the securities lending business varied from a low € 3,9 billion in Januari to a high of € 5,3 billion in December. The most significant expansion was the lending for Dexia. (...) After consolidation of the current account pools of AEGON and DBnl the balance sheet total of (...)'. The securities lending activity is recorded as off-balance sheet business.'.

Volledige jaarrekening DSS 2001: 34108289%20DSS_Jaarrekening_2001_23-4-2003_P13009AA_FOD.PDF


7. Institutionele misleiding en oplichting: "feitelijke verwerving van aandelen"

Stichting AFM en de rechterlijk macht hebben tot op de dag van vandaag enkel vastgesteld, dat aandelen feitelijk zijn verworven ("de feitelijke verwerving"=aflevering), maar de vervolgvragen of die feitelijk verworven aandelen zijn gehuurd, of dat die feitelijk verworven aandelen zijn gekocht, die vraag is tot op de dag van vandaag niet beantwoord.

a. Of aan de levering / feitelijke verwerving van de aandelen een koop van de aandelen is voorafgegaan kan de stichting AFM niet beantwoorden, en

b. De vraag of aan de levering / feitelijke verwerving van de aandelen een huur van aandelen ('inlenen') is voorafgegaan wil de AFM niet beantwoorden.

Is machtsbederf het gevolg van (netwerk)corruptie, of is (netwerk)corruptie het gevolg van machtsbederf? Hoe het ook zij, het is steeds het resultaat van gedrag van fout volk: daders, meelopers en wegkijkers.

AFM-rapport p. 41: Vraag IN-lenen van feitelijk verworven, geleverde aandelen niet beantwoord.pdf  -  AFM-rapport Aankoop van feitelijk verworven, geleverde  aandelen niet vastgesteld.pdf

Quod licet porcus porcus non licet bovi!


8. Arglistig misleiden en oplichten van volk en rechtsorde

Institutioneel georganiseerd en gecoördineerd bedrog:

'kopen' (= titel) wordt arglistig vervangen door 'feitelijke verwerving' (= levering)

bewijs van de 'feitelijke verwerving' = bewijs van de 'levering' van aandelen

bewijs van de 'feitelijke verwerving' = geen bewijs van 'koop' van aandelen

Alle gekochte aandelen worden feitelijk verworven, maar niet alle feitelijk verworven aandelen zijn aangekocht.

Immers, de feitelijk verworven aandelen zijn gehuurd, en dan is geen koopsom betaald met de lening.

Op ongebruikte fictieve leningen kun je geen aflossingen betalen. Op ongebruikte fictieve leningen bestaan geen restschulden. Die kun je dus niet gaan innen.

Toch is dat op zeer grote schaal gedaan.

Zo'n 1.000.000 x Nep-Rente ontvangen op een Nep-Lening is tot daaraan toe. Vervolgens ook nog op zeer grote schaal Nep-Restschulden - € 1,2 miljard - op niet-bestaande fictieve leningen gaan innen zijn uitzonderlijk kwaadaardige rechtsdelicten gepleegd tegen de bevolking.

En de neoliberale 'overheid' ziet, weet, kijkt toe, en doet niets. Zeer herkenbaar (en hardnekkig) zulk gedrag van niets doen en wegkijken. Dat de amorfe massa dat doet, soit. Maar gezagdragers met Garantenstellung (die met zich brengt "dat bepaalde personen in nood niet mogen versagen"), dat is zorgelijk en verontrustend.

Nederland is een autocratische kleptocratie, vermomd als democratische rechtsstaat. De ernstig corrumperende dominante neoliberale politieke stroming in Nederland heeft van NL een Bananen-monarchie gemaakt, gedomineerd door hoi polloi psychopatenplebs.

Onze beschaving is opnieuw in de gevarenzone gekomen. En dat is pas zorgelijk en verontrustend!

 State-corporate-crime I 2005-2007.pdf

State-Corporate-Crime II 2007.pdf


9. Nadere duiding door prof. dr. A.A. Derksen:

  'Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogst­waarschijnlijk.'

 A. Prof. dr. Ton Derksen, Rapport Dexia: Kopen of Lenen?.pdf

B. APPENDIX I: INGELEENDE/GEHUURDE WAARDEPAPIEREN.pdf

C. APPENDIX II: HUURVERPLICHTINGEN.pdf


10. Uitgelegd door de jurist van de Vereniging Consument & Geldzaken:

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf


11. State-corporate crime is a concept in criminology for crimes that result from the relationship between the policies of the state and the policies and practices of commercial corporations.

https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime

==================================================


14 > 4

Sigaar uit eigen doos: 14% rente per jaar ontvangen is meer dan 4% optiepremie per jaar betalen

Zolang de door de consument aan Bank Labouchere in 12 maandtermijnen te betalen rente van 14% per jaar hoger was, dan de door Bank Labouchere in 12 maandtermijnen aan de grote Investmentbank te betalen 4% per jaar voor optiepremies en de huur van aandelen, dan behoefde de geheel fictieve, valse en bedrieglijke girale "lening" niet te worden gebruikt.

14 > 0

14% rente per jaar (blijven) ontvangen is meer dan 0% optiepremie per jaar betalen

Zodra en zolang < jaren 2000 t/m 2005 > de aandelenkoersen lager waren en bleven, dan de in de aandelenleaseovereenkomsten vermelde fictieve aankoopkoersen van de nooit aangekochte aandelen, behoefde Bank Labouchere geen call-opties te kopen en dus geen optiepremies te betalen aan de Investmentbank, want de niet-beursgenoteerde aandelen-bulk-opties met de grote investmentbank als tegenpartij, die waren voor Bank Labouchere een verzekering tegen koers-stijgingen van de aandelen, niet koers-dalingen.

Fictieve aankoopbedragen van de aandelen genoemd in de leaseovereenkomst, gaven grond voor de fictieve 14% rente per jaar lening.


---||---


Beleggingstechnische inzichten:

Koop aandeel kostprijs 100.

Koop aandeel 100 + kopen putoptie optiepremie 3 = kostprijs 103.

Verkopen putoptie 4 ontvangen + kopen calloptie 4 betalen = kostprijs 0 (1991 - 1997)

Huur aandeel 0,5 + kopen calloptie optiepremie 3,5 = kostprijs 4 per jaar (1998 - 2003)

Fictieve lening 100 met 14% rente per jaar = opbrengst 14 per jaar.

Die kostprijs 4 per jaar door Bank Morgan Labouchere betaald aan de Investmentbank, met de van de consument bij vooruitbetaling ieder jaar ontvangen 14 "rente" opbrengst.

14 opbrengst - 4 kosten = 10 winst.

14 opbrengst - 0 kosten = 14 winst.

14% over een totaal bedrag aan fictieve lening van - hoogtepunt 2000/2001.pdf  - 4,3 Miljard Euro. Hoeveel is 10% of 14 van EURO 4,3 miljard eigenlijk?

En dan ook nog een slordige € 1,2 miljard aan verzonnen, valse en bedrieglijke restschulden innen.

Met gekochte callopties zijn koersverliezen immers onmogelijk, en de economische eigendom/koersverliezen van de gehuurde aandelen is nooit  juridisch geldig goederenrechtelijk overgedragen aan de consumenten. Deze economische eigendom met koersverliezen is goederenrechtelijk bij de verhuurders / uitleners van de aandelen gebleven, en dat waren medepleger JP Morgan en andere institutionele beleggers.


---||---


Overdracht van (Economische) eigendom van gedematerialiseerde, girale aandelen, en het Goederenrechtelijk Causaal Stelsel: artt. 3:84.1 BW en 17 Wge

Levering of "feitelijke verwerving" is nog geen (juridische) overdracht!

Je kunt goederenrechtelijk niet meer rechten overdragen dan je zelf hebt. Als je als bank aandelen enkel hebt gehuurd/geleend, kun je van die aandelen niet de eigendom (inclusief koers(dalingen)) overdragen aan consumenten, simpelweg omdat je als bank niet de rechthebbende op het aandeel bent. De rechthebbende is degene tot wiens vermogen het aandeel behoort: JP Morgan en de andere institutionele beleggers, die hun aandelen hebben verhuurd aan de aandelenleasebanken, die waren en bleven (economisch) eigenaar van de aandelen, inclusief waardevermindering door koersdalingen.pdf.

De in de wet geregelde formele leveringshandeling door partijen in geval van girale aandelen: artikel 17 Wet giraal effectenverkeer

TK 1975-76, 13.780, nr. 3, Memorie van Toelichting.pdf

Voor de leek is het juridisch systematische verschil tussen leveren en overdragen niet meteen helder. Voor de juridisch goederenrechtelijk geschoolde personen is vanzelfsprekend, dat de enkele goederenrechtelijke levering / feitelijke verwerving van (girale) aandelen een noodzakelijke maar niet-voldoende voorwaarde is voor de juridische goederenrechtelijke overdracht van (economische) eigendom (met koersdalingen) van aandelen.

Die (economische) eigendom met de koersdalingen van de gehuurde AEX-aandelen is nooit goederenrechtelijk overgedragen kunnen worden aan de consument door levering conform artikel 3:84 lid 1 Burgerlijk Wetboek in verbinding met artikel 17 Wet giraal effectenverkeer (oud).

Bank Labouchere N.V. was immers, vanwege huren en niet kopen van die aandelen, goederenrechtelijk niet-beschikkingsbevoegd om de aandelen in (economische) eigendom over te dragen aan de consument.

Nogmaals: goederenrechtelijk kun je niet meer rechten overdragen dan je zelf hebt.

Verder heeft Bank (Morgan) Labouchere N.V. de gehuurde aandelen enkel op bankniveau op eigen naam doen bijschrijven in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet giraal effectenverkeer (oud), niet op klantniveau op naam van de consumenten.

Om de (economische) eigendom met koersdalingen van de aandelen überhaupt goederenrechtelijk aan de afnemers / consumenten te kunnen overdragen, hadden de banken een (girale) effectenrekeningen moeten openen op naam van iedere afzonderlijke afnemer / consument, zo volgt uit het systeem van de Wet giraal effectenverkeer. Dat is nooit gebeurd.

Reeds om al die redenen staat in rechte vast dat de (economische) eigendom (met koersdalingen) van de aandelen nooit goederenrechtelijk is overgedragen aan de afnemers / consumenten.

Het op eigen naam van Bank JP Morgan Labouchere / Dexia Bank bijschrijven blijkt zonneklaar uit het uiterst bedrieglijk samenweven van verdichtsels-rapport van de stichting Autoriteit (extreem grote) Fraudeurs Maskeren van 9 november 2006 .pdf

pagina 7, 2de alinea, 1ste volzin: "De AFM heeft vastgesteld dat aandelen ten behoeve van effectenleasecliënten werden bijgeschreven op naam van Dexia in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling RBC Dexia."

pagina 19, 2de alinea, 2de volzin: "Uit de Wge volgt dat de bijschrijving van aandelen ten name van Dexia op de depotrekeningen (...)".

p. 6 en 25 van dat AFM rapport:

"Opname van effecten op de balans: De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien."


---||---


Artikel 17 Wet giraal effectenverkeer (oud) bepaalde in die tijd:

'Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.'.

TK 1975-1976, kamerstuk 13780, nr. 3, Memorie van Toelichting op artikel 17 Wet giraal effectenverkeer (Wge).pdf

"Aan dit artikel ligt de gedachte ten grondslag dat bijschrijving hier de enige leveringsvorm dient te zijn. Andere leveringsvormen zouden veelal neerkomen op bezitsverschaffing door mondelinge wilsovereenstemming. De daaraan verbonden complicaties, zoals bewijsmoeilijkheden, worden afgesneden door de bijschrijving als enige leveringsvorm te erkennen.

De levering geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger. De levering is dus voltooid op het moment van de bijschrijving, niet eerst op het moment dat de verkrijger van de bijschrijving kennis krijgt. (...)

De in dit artikel gebezigde term <<levering>> is in overeenstemming met de terminologie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, waarbij verwezen kan worden naar artikel 3.4.2.2, lid 1 (3:84 BW, red.). Het gaat in artikel 17 om de formele handeling die nodig is voor overdracht van het aandeel in het verzameldepot. De overige eisen die aan een geldige overdracht gesteld moeten worden komen in deze bepaling niet aan de orde.

Alleen bijschrijving in dat deel van de administratie dat is bestemd voor boekingen betreffende de rechten van cliënten op het verzameldepot, geldt als levering. (...) Iedere aantekening die als bijschrijving kan worden opgevat en tot het voormelde deel van de administratie kan worden gerekend, behoort voldoende te zijn. De aantekening kan eventueel bestaan in de kopie van het bericht van bijschrijving. (...)

Men lette voorts op het volgende. Een aangesloten instelling zal veelal behalve bewaarder ook commissionair zijn en als zodanig voor rekening van cliënten effecten kopen. Uit dergelijke transacties ontstaan leveringsaanspraken van de desbetreffende cliënten, welke - zolang nog geen levering is gevolgd - slechts een verbintenisrechtelijke positie hebben. Een zakenrechtelijke positie verkrijgen zij eerst als aan hen een aandeel in het verzameldepot is geleverd. Dit onderscheid zal tot uitdrukking moeten komen in de administratie. (...) Ook in het girale systeem zal naast een aankoopboekhouding een depotboekhouding moeten worden gevoerd: deze laatste geeft aan voor welke cliënten de tot een verzameldepot behorende effecten worden bewaard. Het verschil met een systeem van naturalevering is echter dat per cliënt slechts hoeveelheden effecten worden aangegeven, terwijl in een systeem van naturalevering per cliënt nummers worden vastgelegd.".

De formele wetgever heeft duidelijk gesproken:

"Uit dergelijke transacties ontstaan leveringsaanspraken van de desbetreffende cliënten, welke - zolang nog geen levering is gevolgd - slechts een verbintenisrechtelijke positie hebben. Een zakenrechtelijke positie verkrijgen zij eerst als aan hen een aandeel in het verzameldepot is geleverd. Dit onderscheid zal tot uitdrukking moeten komen in de administratie.".

Ook de hoogste rechter (HR) heeft gesproken en bevestigde op 23 september 1994 het standpunt van de formele wetgever:

"Wet giraal effectenverkeer. Verkrijging via een commissionair van een aandeel in een effectendepot; vraag of opdrachtgever rechtsreeks rechthebbende wordt.

Wanneer door een neki (een commissionair die niet in het bezit is van een vergunning om als effectenkredietinstelling in de zin van de Wet toezicht kredietwezen op te treden) in opdracht en voor rekening van een cliënt ter beurze effecten zijn aangekocht en deze effecten vervolgens op naam van de neki zijn bijgeschreven in de administratie van de aangesloten instelling gehouden verzameldepot. De cliënt kan vervolgens slechts rechthebbende op dat aandeel worden doordat de neki het aan hem doorlevert overeenkomstig het in art. 17 Wge bepaalde."

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1994:ZC1454

https://www.navigator.nl/document/id15761994092315412nj1996461dosred/ecli-nl-hr-1994-zc1454-nj-1996-461-wet-giraal-effectenverkeer-verkrijging-via-commissionair-van-aandeel-in-effectendepot-vraag-of-opdrachtgever-rechtstreeks-rechtheb


Rappel:

9 november 2006, Definitief deskundigenbericht AFM, Inzake Effectenleaseproducten - Aegon's Bank (JP Morgan) Labouchere N.V.:

pagina 7, 2de alinea, 1ste volzin: "De AFM heeft vastgesteld dat aandelen ten behoeve van effectenleasecliënten werden bijgeschreven op naam van Dexia in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling RBC Dexia.

Recapitulerend:

De naam die wordt gebruikt tot bijschrijving, die naam bepaalt wie verkrijger van het aandeel wordt, en de verkrijger verkrijgt daarmee goederenrechtelijk geleverd en daarmee goederenrechtelijk overgedragen de (economische) eigendom van de aandelen inclusief koersdalingen.


Bank Morgan Labouchere / Dexia:

a. was Niet-Beschikkingsbevoegd, en

 b. heeft op Eigen Naam en niet op Naam van de Consument bijgeschreven/geleverd/feitelijk verworven

Ten minste twee juridische, goederenrechtelijke redenen (er is nog een derde verbintenisrechtelijke/goederenrechtelijke, namelijk een opschortende voorwaarden van goederenrechtelijke levering conform artikel 2 Bijzondere Voorwaarden Effectenlease) waarom de koersverliezen van de aandelen goederenrechtelijk ten laste van de verhuurders zijn gekomen, en niet ten laste van de consumenten kunnen worden gebracht.

Gehele memorie van toelichting:  TK 1975-1976, 13780, nr. 3 Memorie van Toelichting.pdf


---||---


Profje Edgar du Perron

Maar wat schrijft de Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA) - met daarin juridisch-bolleboos-UvA-prof-Edgar du Perron - in het Eindrapport Commissie Geschillen Aandelenlease .pdf juli 2004 pagina 8 (pdf p. 18), 2de alinea:

"Omdat voor het werk van de CGA in het algemeen niet van belang is of de aanbieder of de afnemer tijdens de looptijd van de overeenkomst eigenaar van de betrokken effecten is, heeft zij dit onderscheid buiten beschouwing gelaten."

Boefje Edgar du P. wist en weet zoals iedere jurist dondersgoed, dat vanwege het goederenrechtelijke causaal stelsel van artikel 3:84 lid 1 van ons Burgerlijk Wetboek in verbinding met de bepaling van artikel 17 van de Wet giraal effectenverkeer, juist wel bepalend is, wie tijdens de looptijd van de aandelenleaseovereenkomst goederenrechtelijk (economisch) eigenaar is/was van de aandelen.

Immers, enkel de goederenrechtelijk (economische) eigenaar van de aandelen lijdt koersverlies op de aandelen, en Legio Lease B.V., Labouchere N.V., Bank Labouchere N.V., Kempen & Co. N.V. (oud), Dexia Bank Nederland N.V. en de consumenten zijn nooit goederenrechtelijk eigenaar geweest van de aandelen. Dat waren medepleger J.P. Morgan en de andere grote institutionele beleggers die de aandelen hebben verhuurd aan Labouchere en Dexia.

Boefje Edgar du P. wist en weet dondersgoed dat in dat strikt gesloten goederenrechtelijk causaal stelsel enkel en uitsluitend de feitelijke tenaamstelling in dat daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling bepalend is wie goederenrechtelijk (economisch) eigenaar is (geworden) van de aandelen, inclusief koersdalingen/-verliezen.

---||---

Prof. Gerdineke's profetie in haar proefschrift uit 2008:

Het deskundigenadvies in de civiele procedure.pdf

"In de hypothetische situatie dat in effectenleasezaken gebruik zou worden gemaakt van deskundigenbewijs en naderhand zou blijken dat het deskundigenbewijs niet strookt met de werkelijkheid..."

Laat dat 'hypothetische' maar weg. Klaarblijkelijk rook (ook) Dineke al in 2008 onraad.

Vindt onder haar bezielende leiding en aanwijzingen rechtsherstel plaats op de neutrale gronden van 100% schadevergoeding wegens afwezigheid van vergunningen tussenpersoon / contracteren in weerwil van een wettelijke verbod?

Deus ex machina?

---||---


De systemische fraude gaat onverminderd door; AFM doe iets!

Parlement, bent u er nog voor het volk? Of enkel voor de eigen positie?

Daders: https://www.nedsipa.nl/wie-zijn-wij/leden


ING:

Beloofd: https://youtu.be/9ANXU7fezbA?t=25

Daadwerkelijk achter de schermen: https://www.ingsprinters.nl/informatie/downloads

BNP Paribas:

Beloofd: https://www.youtube.com/watch?v=0XPStnBDdi4&t=53s

Daadwerkelijk:  https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx

Société Générale:

Beloofd: https://youtu.be/HzGVGUW9m1c?t=35

Achter de schermen weggemoffeld in documenten:  https://beurs.societegenerale.nl/product-details/B2V0Z


Beloofd: (merendeel van) aankoop onderliggende waarden betalen met rentedragende lening van bank

Daadwerkelijk: derivaten/opties met cash-settlement; zonder gebruik lening toch rente betalen


==========


Historische context Labouchere

Labouchère Oyens & Co. (Bank)

Abraham van Ketwich werd geboren in Amsterdam op 19 april 1743. Met zijn neven Gerrit Ketwich en Dirk Jan Voombergh stichte hij in 1790 het handelshuis 'Firma Ketwich en Voombergh' te Amsterdam. In 1881 werd de naam gewijzigd in 'Firma Labouchère Oyens & Co.'. In 1902 werd het woord 'Bank' toegevoegd. In 1905 werd Labouchère Oyens & Co. Bank een Naamloze Vennootschap. In 1913 werd Labouchere Oyens & Co. Bank N.V. gekocht door de Rotterdamse Bankvereeniging, de RoBaVer.

Bank Labouchere N.V.

De onderneming Labouchere werd opgericht op 1 mei 1917, en op 9 december 1930 omgezet naar de naamloze vennootschap Bank Labouchere N.V. KvK-nr. 33009641.

Sinds 15 april 1992 is Labouchere N.V. KvK-nr. 33223566 enig aandeelhouder van Bank Labouchere N.V. KvK-nr. 33009641. Sinds 13 september 1990 is Aegon N.V. eigenaar van de groep waartoe Labouchere N.V. behoort. Op 20 december 2001 is Bank Labouchere N.V. verdwijnend gefuseerd met verkrijger Labouchere N.V. Op 21 december 2001 is Labouchere N.V. verdwijnend gefuseerd met verkrijgende Kempen & Co. N.V. KvK-nr. 33194626. De handelsnaam van Kempen & Co. N.V. werd al op 1 januari 2001 gewijzigd in Legio.

Rotterdamsche Bank Vereeniging

De naam RoBaVer werd in 1947 gewijzigd naar de Rotterdamsche Bank, later opgegaan in AM-RO Bank, op zijn beurt opgegaan in ABN AMRO. Alle fraudes en rottigheden uit de periode 1911 - 1947 zitten als natuurlijke verbintenissen in de boedel en op de balans van ABN AMRO.

De RoBaVer met Willem W. aan het roer zou in de periode 1920-1925 voor de eerste inmiddels vergeten bankencrisis in ons land zorgen, met toen al miljarden aan maatschappelijke schade als resultaat van fraude door georganiseerde criminaliteit van wittenboorden criminele organisaties. De illegale geldpers was als panacee in 1924 al de reactie van de minister van financiën Hendrik Colijn: 

de door de wittenboorden-boeven veroorzaakte puinhopen opruimen met via de illegale geldpers en middels het mechanisme van de onzichtbare communicerende vaten 'van het volk gestolen' koopkracht.

Samengevat: Al meer dan honderd jaar wordt - ieder jaar weer - de grootste maatschappelijke schade veroorzaakt door georganiseerde criminaliteit van wittenboorden-criminele-organisaties in de financiële sector.

En meest tragisch: de Nederlandse institutionele structuren zijn er inmiddels volledig op ingericht en (politiek) bemand om dat te faciliteren en af te dekken, met verspreiden van het valse en misleidende verhaal onder de bevolking, dat men "zich sterk [maakt] voor eerlijke en transparante financiële markten" en men "als onafhankelijk gedragstoezichthouder bijdraagt aan duurzaam financieel welzijn in Nederland", en "wij ons [sterk maken] voor financiële stabiliteit en bijdragen aan duurzame welvaart in Nederland".

Eerlijk, transparant, duurzaam en financiële stabiel, in de zin van bijna 10.000 miljard Euro, Dollar, Pond en Yen die sinds 1 december 2019 illegaal giraal zijn bijgedrukt door DNB (publiek), ECB (publiek), Federal Reserve (privaat), Bank of England (privaat) en Bank of Japan (?), met tegelijkertijd, via het mechanisme van communicerende vaten, van de tot 1 december 2019 al bestaande totale geldhoeveelheid Westerse-wereld-wijd, roven van bijna 10.000 miljard aan koopkracht van de Westerse wereldbevolking.

Een illegale maar extreme belasting als prijs voor het (overigens zeer lovenswaardige) humanistisch streven naar 'redden van de economieën' tot doel van nooit meer wereldoorlogen, nooit meer genocides, eeuwige wereldvrede en welvaart met daarmee voorkomen van de uiteindelijke totale ondergang en uitsterven van de menselijke soort?


==========


Criminele Oplichting 'uitleggen' en goedpraten als 'transactiekostenreductie'

"Transactiekostenreductie

Maar het is in essentie geen kostenbesparing, maar gewoon boerenbedrog.

Immers, de aandelen worden niet goedkoper gekocht; ze worden helemaal niet gekocht met de lening. Dat is gewoon boerenbedrog (en oplichting)."


Girale valsmunterij:


https://youtu.be/iFDe5kUUyT0?t=80


Terzijde: Girale valsmunterij door particuliere banken

Het illegaal Giraal Geldstelsel: Alchemie 3.0

Giraal Lood wordt giraal Goud

Particuliere banken verdienen illegaal grof geld aan Publieke geldschepping

Aangaande het legaliteitsbeginsel en afwezigheid van een wettelijke grondslag en regeling voor het Nederlandse giraal geldstelsel.

Een wet als bedoeld in artikel 106 van de Nederlandse Grondwet - 'De wet regelt het geldstelsel' - bestaat niet in Nederland, ook niet voor het giraal geldstelsel. Publieke Girale geldschepping door particuliere banken met jaarlijkse geldscheppingwinsten van zo'n 20 - 35 miljard EURO per jaar in de zakken van die banken, dat gebeurt illegaal, is wederrechtelijk en is dus grootschalige roof. 

DNB Klaasje Knot en AFM Laura van Geestig weten dit ook, en kijken weg. Fijn hé. Elite, echt!

Binnen het giraal geldstelsel wordt alle giraal geld feitelijk aangemaakt door particuliere banken, die daar vervolgens 'rente' op vangen. Iedere keer dat een nieuwe lening wordt verstrekt door girale betaling op de bankrekening van de debiteur van de lening, wordt door de leninggevende Particuliere Bank nieuw giraal geld gemaakt.

Voor deze praktijken kan geen wettelijke grondslag worden aangewezen, en gebeurt dus illegaal: girale valsmunterij met wederrechtelijke geldscheppingswinsten.

Die 'rente' die uit uw zak moet komen, op dit moment zo'n 20 - 35 miljard per jaar, dat is de criminele buit.


Geldende Nederlandse wetten en EU-verordeningen:

1. De Bankwet 1998

Bankwet 1998 https://wetten.overheid.nl/BWBR0009508/2019-01-01  -  Memorie van Toelichting Bankwet 1998.pdf

Artikel 6:

'De bank is bevoegd tot het uitgeven van bankbiljetten.'.

Artikel 8 lid 1:

'De Bank is bevoegd tot het verrichten van transacties in de financiële markten, daaronder het ontvangen van gelden in rekening-courant van rekeninghouders, het in bewaring nemen van effecten en andere voorwerpen van waarde en het verrichten van krediettransacties voorzover deze gedekt zijn door toereikend onderpand.'.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

2. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 1957

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001506/2013-07-01

Artikel 128 lid 1:

'De Europese Centrale Bank heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten in euro binnen de Unie. De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Unie de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.'

Artikel 128 lid 2:

'De lidstaten kunnen munten in euro uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Centrale Bank met betrekking tot de omvang van de uitgifte. De Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank, maatregelen nemen om de nominale waarden en technische specificaties van alle voor circulatie bestemde munten te harmoniseren voorzover dit nodig is voor een goede circulatie van munten binnen de Unie.'.

Artikel 282 lid 3:

 'De Europese Centrale Bank bezit rechtspersoonlijkheid. Zij heeft het alleenrecht machtiging te geven tot uitgifte van de euro. Zij is onafhankelijk, zowel bij de uitoefening van haar bevoegdheden als met betrekking tot het beheer van haar financiële middelen. De instellingen, organen en instanties van de Unie en de regeringen van de lidstaten eerbiedigen deze onafhankelijkheid.'.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

3. Het Verdrag betreffende de Europese Unie van 1992

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0001507&z=2013-07-01&g=2013-07-01

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen. 

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

4. Statuten van het ESCB en de ECB

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001507/2013-07-01#Verdrag_Verdragtekst_5

Artikel 16. Bankbiljetten:

'Overeenkomstig artikel 128, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Raad van bestuur het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten binnen de Unie. De ECB en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de ECB en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Unie de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.

De ECB eerbiedigt zoveel mogelijk de bestaande gebruiken inzake de uitgifte en het ontwerp van bankbiljetten.".

Artikel 18.1 Open markt- en krediettransacties

'Om de doelstellingen van het ESCB te kunnen verwezenlijken en de taken ervan te kunnen vervullen, mogen de ECB en de nationale centrale banken:

in de financiële markten opereren door aan- en verkoop, hetzij onvoorwaardelijk (contant en op termijn) hetzij onder beding van wederverkoop, respectievelijk wederaankoop, door het in lening geven of nemen van vorderingen en verhandelbaar papier, luidende in euro of andere valuta’s, evenals van edele metalen;

krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand.'.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

---||---

Girale valsmunterij door particuliere banken binnen het Publieke Geldstelsel, met illegale, wederrechtelijke balansverruimingen, met illegale, wederrechtelijke en extreme geldscheppingswinsten

Door aanmaken van (extreem veel) meer nieuw giraal geld wordt, via het mechanisme van communicerende vaten, koopkracht ontfutseld aan de tot dat moment bestaande totale geldhoeveelheid, om die koopkracht wederrechtelijk over te dragen aan dat zojuist aangemaakte nieuwe girale geld.

De ontvanger van het zojuist giraal bijgedrukte nieuwe geld ontvangt met dat nieuwe geld, de zojuist van uw bestaande geld afgenomen koopkracht.

In gewone mensentaal: jatten, stelen, rover, diefstal van koopkracht. Erg abstract, maar denk er eens goed over na.

Jatten, stelen, roven en diefstal van uw eigendom 'koopkracht' op een manier van een abstractiegehalte, dat de meeste van u het niet doorzien en niet herkennen, en niet merken dat ze worden beroofd. U wilt het ook niet geloven als het u wordt verteld, in de heilige overtuiging dat uw overheid wordt bemand door enkel nette en fatsoenlijke mensen van karakter. Dat is al zo'n 5782 jaar een hardnekkige misvatting.

Dat u het niet ziet en niet wilt geloven, dat komt mede door ons zeer gebrekkig onderwijs, en - ernstiger - door het opzettelijk vals en misleidende verhaal waarmee de Vereniging van Banken ons doet geloven dat iedere door een particuliere bank tegen rente UIT-geleende (girale) EURO, eerst door die particuliere bank tegen betaling van rente wordt IN-geleend van een spaarder of een speler op de kapitaalmarkt.

BS! Particuliere banken maken bij ieder nieuwe lening nieuw giraal geld aan: girale geldschepping door Particuliere Banken zonder wettelijke grondslag.

U bent vanaf uw jeugd 'geconditioneerd' om het verhaal van 'inflatie' te aanvaarden als natuurlijk proces en gegeven, terwijl 'inflatie' een eufemisme is voor zeer arglistige roof van uw 'koopkracht' door steeds maar toenemen van de hoeveelheid giraal geld als direct gevolg van steeds maar toenemen van de hoeveelheid krediet.

Geld is krediet, en krediet is geld, zonder wettelijke grondslag en regeling, al zo'n 100 jaar.

Nu Particuliere girale geldschepping binnen het Publieke geldstelsel door onze Particuliere banken gebeurt zonder wettelijke grondslag en regeling, en aldus zonder instemming van het parlement / het Nederlandse / EU volk, is het wederrechtelijke en criminele roof, en een illegale belasting middels usurperen van koopkracht, om daarmee illegale subsidies te geven aan (een select groepje van aandeelhouders van) particuliere entiteiten / banken.

Materieel beoordeeld is het gewoon, met het oogmerk het zich wederrechtelijke toe te eigenen, door zeer arglistig misbruik van het financieel stelsel / giraal geldstelsel, via het mechanisme van communicerende vaten, roven van extreme hoeveelheid koopkracht, met illegaal en wederrechtelijk overdragen van die koopkracht aan derden. Daarmee is het tevens zeer geraffineerd opzet- en schuldwitwassen van goederen afkomstig uit misdrijf.

Voor de ver gevorderden onder U:  EU Verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen juni 2013.pdf


---||---


Aegon N.V. is vanaf 1990 bij Legio Lease BV betrokken als gerechtigde:

Pagina 13 van het Eindrapport van de Commissie Geschillen Aandelenlease juli 2004.pdf

"4.2 Aanbieders

4.2.1. Dexia

De eerste aandelenleaseproducten zijn in Nederland op de markt gebracht door het bedrijf Legio Lease BV in 1990. (...) Al sinds de oprichting van Legio Lease was Bank Labouchere NV in deze onderneming voor een klein deel gerechtigd. (...) Labouchere was sinds 1991 in handen van het verzekeringsconcern Aegon.".

Dat genoemde jaartal 1991 is onjuist. Dat moet zijn 13 september 1990 pdf, pagina 2, waaruit blijkt dat Aegon's Assumij Beheer B.V. kvk-nr. 27097930 sinds 13 september 1990 enig aandeelhouders is van Labouchere N.V. kvk-nr. 33223566.

Volledig rapport: Over lenen, leasen en verliezen Eindrapport van de Commissie Geschillen Aandelenlease juli 2004.pdf

---||---


Historische context beleggen op krediet sinds begin 20ste eeuw

Rond het jaar 1910 was de Amsterdamse effectenbank Labouchere, Oyens & Co. een zeer grote speler op de markt voor zogenaamde prolongatie-kredieten. Deze bank verstrekte op zeer grote schaal leningen, die in de meest gebruikelijke vorm een looptijd hadden van één maand en stilzwijgend met een maand werden verlengd - de prolongatie.

Met die kortlopende leningen werden door Bank Labouchere, Oyens & Co. voor de klanten aandelen en obligaties gekocht, welke aandelen en obligaties door de bank als zekerheid in onderpand werden gehouden.

Blijkens het 33223566_Jaarrekening_1992_P13017AA.PDF  jaarverslag van Labouchere 1992 p. 4 (pdf p. 5) rechtsboven, is een meneer G.H. de Marez Oyens per 1 januari 1993 toegetreden tot de raad van commissarissen van Labouchere N.V. Daarvoor was hij al adviseur bij Wallicht & Mattes. Een Oyens, familie van.

Oude wijn in nieuwe JP Morgan-Aegon-zakken: 'prolongatie-kredieten' --> 'beleggen met geleend geld'

De 'effectenlease' is dus niet bedacht / uitgevonden door Piet Bloemink - dat is een door Aegon bedrieglijk verzonnen marketingverhaal - maar oude wijn in nieuwe JP Morgan - Aegon-zakken, met de extra Knollen voor citroenen - aandelenopties i.p.v. aandelen - met bedrieglijke girale overkreditering door de heimelijke, bedrieglijke aanschaf van zelfbedruipende / kostenneutrale aandelenopties met fysieke levering of aandelenopties met cash-settlement, i.p.v. aankopen aandelen / obligaties met een dure 14% rente per jaar lening.

De (voorloper van de) Aegon-groep was sinds omstreeks 1965 de zaakgelastigde van de Amerikaanse Investmentbank JP Morgan in Nederland. In 1965 werd JP Morgan Nederland N.V. - kvk-nr. 33127327 - opgericht. In 1967 kocht JP Morgan 50% aandelen van Labouchere & Co. en wijzigde de naam in Bank Morgan Labouchere. In 1984 kocht JP Morgan de resterende 50% van Bank Morgan Labouchere.

Van 29 april 1970 t/m 4 oktober 1990 was Bank Labouchere N.V. directeur van J.P. Morgan Nederland N.V.

Tot 30 september 1990 was Bank Labouchere N.V. mede-aandeelhouder van J.P. Morgan Nederland N.V.

Zo'n 6 maanden na 4 oktober 1990, namelijk op 2 april 1991, wordt de eerste overeenkomst aandelenlease.pdf verkocht.

Blijkens het KvK-nr. 33.12.73.27 Bedrijfsprofiel 310721.pdf wordt de jaarrekening van JP Morgan Nederland N.V. over de jaren 1988, 1989 en 1998 t/m 2001 opgenomen / geconsolideerd, in de jaarrekening van 'moedermaatschappij' Bank Labouchere N.V.

De twee vennootschappen zijn vanaf 29 april 1970 steeds innig met elkaar verbonden geweest, totdat JP Morgan Nederland N.V. op 21 mei 2003 plots is opgehouden te bestaan. 2003 zal geen toeval zijn, zo kort na losbarsten van de storm rond effectenlease in 2002.

De whizzkids van JP Morgan wisten wel raad: knollen - zelfbedruipende opties met huren aandelen - voor citroenen - aandelen kopen met 14% rente per jaar geldlening.

Rond 1990 werden na zeer intensieve internationale neoliberale lobby, met wetswijzigingen de waterdichte schotten tussen verzekeringsbedrijf en bankbedrijf geslecht. In april 1991 begon dan bij de JP Morgan-Aegon-groep de extreme, systemische fraude 'effectenlease', met de verkoop op 2 april 1991 van de allereerste bedrieglijke overeenkomst aandelen-lease met aandelen-putoptie.pdf.

Rond 1990 werd ook het toezicht op de effectenhandel en -beurs, tot dat moment in handen van de minister van financiën op basis van de Beurswet 1914, overgeheveld naar de stichting Toezicht Effectenverkeer STE. Het bestuur van die STE bestond volledig uit personen uit dezelfde sector waarop de STE toezicht moest houden.

---||---

Consumenten betalen 14% 'rente' per jaar en aflossingen op een valse, volledig fictieve lening

Bank betaalt met die ontvangen rente en aflossingen zo'n 3,5% optiepremie zolang koersen gelijk aan- of hoger dan beginkoers genoemd in leasecontract.

Indien - en zolang - aandelenkoersen gedaald onder beginkoersen genoemd in leasecontract, hoeft bank geen optiepremies te betalen (optie is  voor bank verzekering tegen koersstijging, niet -daling), en aflossingen op fictieve leningen - inmiddels door ingetreden koersdalingen nu (fictief) 'koersverlies' - in zak bank.

Indien in periode (september) 2000 - 2005 aandelenkoersen wereldwijd door (samenwerkende, Amerikaanse) Investmentbanken naar beneden gemanipuleerd - zeer aannemelijk: hele wereldmarkt zat SHORT rond september 2000 - extreem en pervers misdrijf tegen wereldbevolking.

Een hele trits andere financiële instellingen - Fortis, Levob Bank, OHRA Bank, Delta Loyd, Nationale Nederlanden en DSB Bank -  volgde het voorbeeld van de Aegon-groep. Vraag is of zij allemaal werkten met het 'derivatentrucje'. Aannemelijk.

De leden -en daarmee het bestuur- van de "toezichthouder" Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en al hun advocaten van die chique grote kantoren, die moeten hiervan hebben geweten. Via de relevante 'tafels' van de Haagse Sociëteit De Witte zal zo goed als heel Den Haag ervan hebben geweten.

En toen het rond 2002 allemaal dreigde uit te komen, werden door foute lieden, nog foutere lieden van o.m. geheime diensten ingezet om de boel te doofpotten onder het tapijt.

Kijk maar:  https://www.youtube.com/watch?v=txrAOqK8vNA&t=960s

Leve het maatschappelijk democratiseringsproces!

Vroeger jatte de adel van de rest, en nu jat (bijna) iedereen van (bijna) iedereen die (psychisch) zwakker is, minder weerbaar, en makkelijk(er) te belazeren.

En de overheid laat het afweten, want is zelf geïnfecteerd met het (netwerk)corruptie-virus dat machtsbederf mede als symptoom heeft, en de besmetting breidt zich als invasief gezwel verder en verder uit naar alle of de meeste legale maatschappelijke structuren en instituties, doordat steeds meer (hoog)begaafde, hoog opgeleide, gewetenloze, zielloze psychopaten doordringen tot maatschappelijk relevante en belangrijke instituties en posities.

Tientallen jaren van benoemingen van ambtenaren - waaronder magistraten in hoven en HR - onder neoliberale VVD-vigeur veroorzaakt een hoop maatschappelijke schade.

Meerdere van de de laatste recente benoemingen in de civiele kamer van de Hoge Raad zijn gedaan door de koning op aangeven van een VVD-minister. Edgar du Perron per 1 april 2016 op aangeven van VVD-er Ard van der Steur, Frits Salomons per 1 mei 2021 op aangeven van VVD-er Sander Dekker.

Is dat gebeurd met het doel, dat kan worden gezegd dat de HR 'om' gaat, juist door deze nieuwe leden (die nu eenmaal andere opvattingen hebben dan eerdere leden (voorzitters etc.) van de civiele kamer van de HR, of met het doel (nog verder) af te dekken en weg te moffelen?

Prompt komen Edgar en Frits op 16 juli 2021 gezamenlijk met een HR arrest:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1167

De lijn in dat arrest geeft wel hoop voor versie 1 der mogelijke doelen voor benoemen per 1 april 2016 en 1 mei 2021.

HR 16 juli 2021:

"Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof heeft verzuimd om (kenbaar) het verweer van [eisers] te beoordelen dat Dexia onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij een effectenorder – het aanvraagformulier van [eisers] – van de tussenpersoon PFC heeft aanvaard.
(...)
Het onderdeel is terecht voorgesteld. Het oordeel van het hof bevat geen motivering voor de verwerping van de in de klacht weergegeven en in de conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal onder nr. 3.3 samengevatte, essentiële stellingen van [eisers].".

---||---

'Feitelijke verwerving'

Let goed op deze juridisch nietszeggende term 'feitelijk verworven' of 'feitelijke verwerving', die op enig moment in het jaar 2005 verschijnt in het door advocaat Jacob Cornegoor opgestelde en ondertekende verzoekschrift.pdf tot algemeen verbindend verklaring van de Duisenbergregeling, en vervolgens in rechterlijke uitspraken.pdf  effectenlease van het gerechtshof Amsterdam, in een samenstelling van rechters waarin steeds ook 'magistraat' Wouter Cortenraad zitting heeft.

(Bedrieglijke) Transactiekostenreductie

Rechter Gerechtshof Amsterdam Wouter Cortenraad was eerder advocaat bij het advocatenkantoor van de Aegon-groep Loeff Claeys Verbeke.

Zijn proefschrift uit 1999 pagina 378 Cortenraad Corporate Paradox en 'transactiekostenreductie'.pdf verraadt dat hij groot voorstander is van, vanuit de onderneming door hebzucht gedreven bedriegen van de consument, maar noemt dat eufemistisch 'transactiekostenreductie' als een onderneming iets goedkoper doet dan de markt:

"... waarbij de onderneming fungeert om de transactiekosten die zijn verbonden aan de werking van het marktmechanisme te vermijden indien (en zolang) de kosten van organiseren van economische activiteit in een onderneming, geringer zijn dan de kosten van het gebruik van de markt. De vennootschap draagt ertoe bij een dergelijke kostenbesparing mogelijk te maken."

Maar aankoop aandelen vervangen voor optieovereenkomsten/swaps van geldstromen is in essentie geen kostenbesparing of transactiekostenreductie, maar gewoon boerenbedrog.

Immers, de aandelen worden niet goedkoper gekocht; ze worden helemaal niet gekocht met de lening. Dat is gewoon boerenbedrog (en oplichting).

De bank behoorde die 'transactiekostenreductie' gewoon aan de consument 'door te geven' door deze transactiekostenreductie uitdrukkelijk aan de klant kenbaar te maken en te adviseren:


"Betreft: Opties in plaats van aandelen en obligaties

Amsterdam, februari 1991

Geachte klant,

Goed nieuws, en in uw belang!

Aankoop van aandelen is achterhaald. U moet aandelenopties aanschaffen!

Aandelenopties leveren een zelfde resultaat zonder risico van koersverlies, en maken dure kredietverlening voor aankoop aandelen geheel overbodig.

In het ergste geval bent u de optiepremie kwijt, en er is geen dividend.

Die optiepremie is zo'n 3 % van de koers van het aandeel per jaar.

Een stuk minder dan de 14% rente per jaar die u anders aan ons zou betalen over die koopprijs van het aandeel.

En de optiepremie kunt u gewoon betalen met een fractie van uw eigen geld, dat u anders aan ons zou hebben betaald als 'rente' op de veel te dure lening voor aankoop. U bespaart 14 - 3 = 11 % per jaar transactiekosten op speculeren op koersstijgingen.

Vriendelijke groet,

Uw adviseur Bank (JP Morgan) Labouchere"


---||---


Voor hen die dat niet meteen begrijpen: het normatieve aspect

Vooropgezet zeggen dat je iets gaat kopen met een dure 14% lening, om vervolgens vooropgezet enkel een optie tot eventuele latere aankoop te regelen die maar een fractie kost, dat is geen 'transactiekostenreductie', maar ordinaire oplichting.

U behoeft wel een grondige opvoeding en vorming, alsook goed functionerend karakter, fatsoen en geweten om dat te doorgronden. Indien u dit niet begrijpt / aanvoelt, bent u met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een psychopaat.

Een bankinstelling gelijk Bank (JP Morgan) Labouchere N.V., die behoorde als redelijk bekwaam en redelijk handelend professional, en in het kader van de precontractuele professionele zorgplichten, de klant ongevraagd en op eigen initiatief op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van deze 'transactiekostenreductie' door aanschaf van heel goedkope aandelenopties in plaats van aankoop aandelen met een 14% rente per jaar lening.

Aegon, Fortis en alle andere aanbieders hadden de 'transactiekostenreductie' gewoon moeten doorgeven aan de klanten, wellicht met een kleine (extra) commissie voor het pseudo-vernuft dat men had ingefluisterd gekregen van de boefjes van JP Morgan (NL).

Maar ja, wittenboordenplebs en door hebzucht gedreven criminalisering.

---||---

Overdracht van eigendom, dat is iets anders dan levering en feitelijke verwerving van aandelen

Aandelen kunnen juridisch worden 'geleverd', en die levering is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor de juridische 'overdracht' van de juridische en economische eigendom van die aandelen. Maar naast 'levering', zijn voor die juridische 'overdracht' van de eigendom, ook een 'titel' (b.v. kopen of huren) en 'beschikkingsbevoegdheid' noodzakelijk. Zie artikel 3:84 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en art. 17 van de Wet giraal effectenverkeer.

Alle aangekochte aandelen worden feitelijk verworven, maar niet alle feitelijk verworven aandelen zijn aangekocht. Immers, ook gehuurde aandelen worden feitelijk verworven.

Die term 'feitelijke verwerving' is door gecorrumpeerde wittenboorden en wittenbeffen enkel toegevoegd aan het verhaal, om onkundige mensen massaal in verwarring te brengen en te misleiden. Daar is over nagedacht. Een samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen; oud-Hollands voor het strafbare misdrijf 'oplichten'. Wittenboorden en wittenbeffen zijn daar heel goed in (en trots op zichzelf).

Hedgen van je verplichtingen bij een Investmentbank

Bank (JP Morgan) Labouchere N.V. heeft haar verplichtingen naar de consumenten / klanten / afnemers gebundeld afgedekt - 'gehedged' - met grote contracten met een veel grotere Investmentbank als tegenpartij, met een waarde van steeds rond 250 miljoen gulden.pdf nominale waarde aan gebundelde contracten effectenlease. Dat deed Bank (JP Morgan) Labouchere N.V. door - voor eigen rekening en risico - 1. het aangaan van swapovereenkomsten met uitruilen van kasstromen, 2. aanschaf van combinaties van verkoop van een aandelen-put-optie (ontvangst optiepremie), en aankoop van een aandelen-call-optie (betalen optiepremie), en/of 3. door enkel de aankoop van OTC of beursgenoteerde aandelen-call-opties.

Sigaar uit eigen doos

Wat Bank Labouchere N.V. moest betalen aan de Investmentbanks als a. optiepremies en b. huur-vergoeding voor de gehuurde aandelen, dat betaalde Bank Labouchere met: 1. de op een verkochte (jargon: geschreven) putoptie van de 'koper' van de putoptie ontvangen optiepremie, desnoods aangevuld met 2. het van de afnemers / consumenten bij vooruitbetaling ontvangen geld voor 'rente' en 'aflossing' op de valse, volledig fictieve lening.

Zo'n 20% van de afnemers betaalde de totaal te betalen 'rente' voor de gehele duur van het contract met een kleine korting in een keer vooruit. Een groot aantal consumenten is een tweede hypotheek aangesmeerd om die vooruitbetaling te kunnen doen.

Al die betalingen van de consumenten aan Labouchere later Dexia, die kwamen bij Bank Labouchere allemaal bij elkaar in een grote pot met geld / in de kas van de Bank (JP Morgan) Labouchere N.V.

Uit die hele grote pot vol met uw geld betaalde Bank Labouchere/Dexia de optiepremie en de huurvergoeding aandelen aan de Investmentbanken.

---||---

Goochelen / bedriegen met opties en swaps: klassieke misbruik van kennisachterstand bij het gepeupel / "muppets"

Harry M. Kat beschrijft deze constructies in zijn Paper OTC Derivatives For Retail Investors .pdf van november 2000:

Op pagina 2 onderaan pagina 3 bovenaan (pdf pagina's 4 en 5):

'They can enter into a swap contract with a product provider (typically a bank or insurance company) where over some period of time they pay the latter periodiccaly, say monthly, a prefixed amount and in return receive an index-linked payment at maturity. In this way they obtain equity exposure wilthout making an upfront payment.'.

Op pagina 24 (pdf 26):

'Not many retail investors know enough about derivatives to figure out that they could replicate the payoff bij buying calls and selling puts or by simply buying call options in the listed market.'.

De valse papieren rentedragende lening is niet gebruikt voor aankoop van aandelen (of voor onderliggende aankoop van obligaties bij certificaat-producten).

Op een ongebruikte lening kan geen restschuld bestaan.

Aandelen die niet zijn aangekocht, die kunnen later niet met koersverlies zijn verkocht.


---||---


Tot op de dag van vandaag: Innen van verzonnen restschulden op ongebruikte leningen

Toch zijn deze bedrieglijk gefabriceerde restschulden - zo'n 750-1.000 miljoen EURO - op grote schaal geïncasseerd, met instemming van leden van de Hoge Raad der Nederlanden waar Edgar du Perron onderdeel van uitmaakt sinds april 2016. 

Hetzelfde geldt voor delen van het gerechtshof Amsterdam, vol met ex-advocaten van enige grote advocatenkantoren.

Die UvA professor Edgar du Perron, mede-auteur van het boekje 'Effecten van de zorgplicht, klachten over effecten-dienstverlening in de praktijk' - Kluwer, Deventer, 2004, ISBN 90 13 01469 0-, die zat in juli 2004 samen met Marten Oosting en Winnie Sorgdrager in de Commissie geschillen aandelenlease: Rapport pagina IV (pdf p. 6).pdf.

De effectenleasezwendel is een extreem en pervers misdrijf tegen de Nederlandse bevolking en tegen de Nederlandse rechtsorde, en gaat sinds 2002 gewoon door: hefboomproducten

En de Daders zijn nog steeds onder ons, en gaan sinds 2002 gewoon door: gestructureerde producten waaronder hefboomproducten, de moderne variant van met geleend geld beleggen.

Kijk maar, en lees het zelf op de site van de 'brancheorganisatie' Vereniging Nedsipahttps://www.nedsipa.nl/producten/kenmerken

 "Het financieringsniveau voor een Hefboomproduct long is het deel dat de aanbieder bijlegt (lening, red.) voor het kopen van de onderliggende waarde. Over dit financieringsniveau brengt de aanbieder dagelijks financieringskosten (rente, red.) in rekening bij de belegger.".

BNP Paribas: hoe het zou moeten zijn en wordt aangeboden: daadwerkelijk kopen aandeel/onderliggende waarden:

 https://youtu.be/0XPStnBDdi4?t=53

BNP Paribas: hoe het werkelijk in elkaar steekt (met de illegale "certificaten" girale geldpers):

https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx

In de niet transparante productinformatie staat goed weggemoffeld, dat opnieuw wordt gewerkt met derivaten, en het de aanbieder vrij staat om - in strijd met de belangen van de klant - de aandelen en obligaties niet aan te kopen.

Opnieuw wordt doodleuk de contractuele rentedragende lening - "het financieringsniveau (...) is het deel dat de aanbieder bijlegt voor het kopen" - niet gebruikt, en opnieuw laten de betrokken banken de afnemers van deze producten rente - "financieringskosten" - betalen op een geheel fictieve lening.

Wat voor types lopen daar toch rond bij die Toezichthouders? Doofstommen die blind zijn? Of boeven?

ING: Wat zegt de opzettelijk voor gewone mensen volledig onbegrijpelijk gemaakte 'Final Terms Long Share Open Ended Sprinters onder letter D3 op pagina 16:

"The Issuer and/or its affiliates may enter into transactions or carry out other activities in relation to the Underlying which may affect the market price, liquidity or value of the Underlying and/or the Certificates in a way which could be adverse to the interest of the Certificateholders. ● The Certificates convey no interest in the Underlying to the investors. The Issuer may choose not to hold the Underlying or any derivative contracts linked to the Underlying. ● The Calculation Agent may make adjustments as a result of certain corporate actions affecting the Underlying. In making such adjustments, the Calculation Agent is entitled to exercise substantial discretion and may be subject to conflicts of interest.".

ING Sprinters Certificate Final Terms Long Shares.pdf

---||---

Stuitingsacties door de Vereniging Consument & Geldzaken

Collectieve stuiting der verjaring door de Vereniging Consument & Geldzaken voor alle afnemers met gelijksoortige belangen als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek:

1.Vereniging Consument & Geldzaken vs Dexia Nederland BV en Dexia Certificaten (Nederland) BV exploot deurwaarder Collectieve Stuiting Verjaring voor  alle afnemers effectenlease met gelijksoortige belangen zoals bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek van 16 maart 2016 .pdf

2. Idem (herhalen binnen vijf jaren) van 14 januari 2021 .pdf  3. Enveloppe aangetekende stuitingsbrief 14 januari 2021.pdf

4. Track & Trace Handtekening ontvangst op 18 januari 2021 van Brief van VCG aan Dexia.pdf

---||---

Nadere documenten:

Bij wie is en blijft de economische eigendom indien aandelen worden in-geleend / gehuurd ?.pdf

Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren-rapport 09/11/2006 extract: Aankoop feitelijk verworven aandelen niet vastgesteld; vraag IN-LENEN (=huren) aandelen niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch ingeleend/gehuurd.pdf 

Chantage door Dexia en/of Cornegoor? Financieel Dagblad 2004: 'Zonder ons was Aegon nu failliet'.pdf

Ingeleend en uitgeleend, en Dexia Securities Services (DSS) 2001 en 2002: EURO 5,3 miljard aan INGELEENDE / GEHUURDE aandelen.pdf

---||---

Deze zeer geraffineerde roofmachine is jarenlang voorbereid, opgebouwd en geperfectioneerd

JP Morgan / Bank Morgan Labouchere N.V.

JP Morgan Timeline Benelux.pdf

In 1965 richt J.P. Morgan Overseas Capital Corporation JP Morgan Nederland N.V. kvk-nr. 33127327 op.

In 1976 koopt JP Morgan 50% aandeel in Labouchere & Co. N.V., en wijzigt de naam in Bank Morgan Labouchere N.V.

In 1984 koopt JP Morgan de andere 50% van Labouchere & Co. N.V. / Bank Morgan Labouchere N.V.

Betrokkenheid van Aegon N.V. (en Erener B.V. kvk-nr. 33239648) bij opzetten van Legio-Lease B.V., Classic Investments N.V., Beleggingsmaatschappij ZeldenRust B.V. kvk-nr. 28041880, Deelnemingsmaatschappij "Hally" B.V. kvk-nr. 33107815

13 september 1990: Aegon N.V. richt Labouchere N.V. op

Labouchere N.V. (bij oprichting nog genaamd Friesch-Gronische Hypotheek N.V.) kvk-nr. 33223566 wordt op 13 september 1990 opgericht door Assurantiemaatschappij van 1896 B.V. kvk-nr. 27097930.

Op 13 september 1990 en tot en met 2 januari 1998 is Aegon N.V.'s  Assumij Beheer B.V. KvK-nr. 27097930 enig aandeelhouder van Labouchere N.V. KvK-nr. 33.22.35.66: KvK Historie Labouchere NV KvK-nr. 33223566.pdf

Op 13 september 1990 en t/m 31/12/1997 is Groninger Financieringen B.V. kvk-nr. 27114277 enig aandeelhouder van Assumij Beheer B.V. kvk-nr. 27097930. Op 13 september 1990 (van 13 februari 1987 t/m 29 mei 1998) is Aegon N.V. kvk-nr. 2707669 enig aandeelhouder van Groninger Financieringen kvk-nr. 27114277.

Op 13 september 1990 was Aegon N.V. dus - getrapt - enig aandeelhouder / eigenaar van Labouchere N.V. (en van Erener B.V., op haar beurt getrapt mede-eigenaar van de groep die enig aandeelhouder was van Classic Investments N.V., holding van Legio Lease B.V.).

Nogmaals:  Pagina 13 Rapport Commissie Geschillen Aandelenlease juli 2004.pdf

"De eerste aandelenleaseproducten zijn in Nederland op de markt gebracht door het bedrijf Legio Lease BV in 1990. (...) Al sinds de oprichting van Legio Lease was Bank Labouchere NV in deze onderneming voor een klein deel gerechtigd. (...) Labouchere was sinds 1991 in handen van het verzekeringsconcern Aegon.".

Dat '1991' moet dus zijn 13 september 1990.

---||---

Een bank kan en mag haar klanten niet verkeerd voorlichten over de hoogte van de schadevergoeding waarop men volgens de rechter recht heeft:

NJ 1998, 81.pdf:

'4.3. (...) Een ander oordeel is echter in de hier te berechten zaak op zijn plaats, indien de stellingen van Hendriks juist zijn, indien derhalve zou komen vast te staan dat Hendriks recht zou hebben gehad op een aanmerkelijk hogere schadevergoeding dan is overeengekomen. In dat geval verhindert immers de maatschappelijke rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar client onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'.

---||---

Meer documenten:

Aegon Bank p. 3: 'Derivaten: Zij vergen weinig of geen oorspronkelijke investering', dus geen of weinig rentedragende lening nodig.pdf

Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere / Dexia Bank: HEDGE aandelenlease: gehuurde aandelen en (combinaties van) opties op aandelen.pdf 

AFM-rapport 9 november 2006: Aankoop van de Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen niet vastgesteld, Vraag IN-lenen (=huren) van die Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen ontweken en niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch gehuurd.pdf

Ja, enkel gehuurd die aandelen, niet gekocht: AFM 2006 kijkt wonderlijk genoeg niet goed en laat zich met (door politieke achterkamertjes gedreven) institutionele blinde vlek kansopzettelijk praatjes op de stichtelijke mauw spelden.pdf

Aankopen, leveren, verkrijgen / verkregen, en verwerven / verworven aandelen; arglistig geformuleerde misleidende Woordspelletjes i.v.m. met goederenrechtelijke overdracht van aandelen (van de hand van advocaat mr Jacob Cornegoor)..pdf

Termijn-constructies ? Opties ! .pdf

Advocaat Jacob C. zegt het toch echt: 'onderhandse (otc) termijntransacties' .pdf

DERIVATENOVERZICHT: (Bank) Labouchere en Dexia Bank NL Jaarverslagen / Jaarrekeningen Derivaten waaronder jaren 1998 t/m 2001 (verkoop WV3D/Triple Effect begint in februari 1998) heel veel opties en t/m 2001 GEEN termijncontracten .pdf

'Automatic lending system aandelen' van de bank al in 1992 .pdf

Jaaroverzicht van WV3D 1998: Waarde CALL-optie .pdf

Portefeuilles / tranches synthetische aandelenlease: Inschrijving sluit bij 250 miljoen.pdf

Ingelegde QE vermogen portefeuille effectenlease ultimo 2001 EUR 4,1miljard.pdf

Joseph Bonifacius Maria S.pdf

WinstVertienDubbelaar Certificaat - Illegale geldpers.pdf

Certificaat WinstVer10Dubbelaar Waarborg p. 3 Opties! Verkopen put-kopen call zelfbedruipend, dus wat gebeurt met storting op Certificaat? Eindeloos opnieuw uitlenen via deze rondpompende Illegale geldpers.pdf

Nota Integriteit Financieel Stelsen 1997.pdf 

---||---

Sprintplan en Aegon / Spaarbeleg Garantiefonds

De achilleshiel van Aegon's extreme en systemische met-geleend-geld-beleggen-fraude, gezien door de ogen van de jaarrekeningen van Aegonbank N.V. en van het Aegon Garantiefonds, die gezamenlijk de fraude vrij gemakkelijk inzichtelijk maken.

Relevante documenten van de Certificaten verkocht van 12/1997 t/m 09/2002 van het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds

Het Sprintplan van Spaarbeleg / Aegon, gekoppeld aan het beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds:

Met 8% rente per jaar lening van Aegon Bank N.V. worden voor de consument Certificaten aangekocht, uitgegeven door het beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds. Hierdoor wordt de lening gestort in het beleggingsfonds.

Eerst dus...

De klant-beleggingen: aanschaf certificaten, beheerd door Aegon Bank N.V. (nu genaamd: KNAB).

De klant werd geen eigenaar van het Certificaat, dus het was géén effectenlease / huurkoop / koop op afbetaling!

Maar dan...

De beleggingsfonds-beleggingen: Indexopties (3% of 20%) en Obligaties 97% of 80%)

Beloofde belegging van dat beleggingsfonds: Indexopties (3%) en Obligaties (97%): een gestructureerd product.

Volgens de Prospectus Sprintplan / Garantiefonds zal het beleggingsfonds onder meer gaan beleggen in een Indexoptie voor maken van koerswinst op de aandelen in die beursindex.

Om de op de Indexoptie betaalde optiepremie van rond 3% per jaar terug te verdienen, wordt de resterende 97% van het geld van het beleggingsfonds belegd in Obligaties die 4% rente per jaar opleveren.

Ratio: De op de obligatie ontvangen rente vult jaarlijks de betaalde optiepremie weer aan: De Garantie van het Garantiefonds.

Je koopt met een rentedragende lening (waarop je dus rente betaalt) een Obligatie die rente oplevert.

Of nog korter: je investeert in te betalen rente, om rente te verdienen.... denk hier even heel goed over na!

Garantiebeleggingen te financieren met een rentedragende lening zijn absurd en irrationeel.

8% rente per jaar betalen op een lening waarmee (via een beleggingsfonds) obligatie wordt gekocht die per jaar 4% rente opleveren...

8,2% per jaar (effectief) rente betalen en 4% per jaar rente ontvangen, dat is toch een verlies van 4,2... denkt u daar even over na...

Zolang de op de lening te betalen rente 8% hoger is dan de op de indexoptie te betalen 4% optiepremie, behoeft de papieren lening niet te worden gebruikt, en de optiepremie 4 wordt betaald met de van u ontvangen 8.

De 'sigaar uit eigen doos' in de kern!

Maar het kan nog erger.

Zodra en zolang de actuele koersen van de indexen waarop werd gespeculeerd, lager zijn dan de beginkoersen zoals vermeld in de overeenkomsten, behoeven (tijdelijk) geen indexoptie-premies te worden betaald. Immers, er wordt enkel gespeculeerd op koersstijgingen, niet op koersdalingen.

Van september 2000 t/m maart 2003 zijn de aandelenkoersen en daarmee de koersen van de aandelenindexen wereldwijd sterk gedaald, zo'n 70%, en zijn op dat lagere niveau gebleven tot midden 2005. In deze periode zijn dus geen indexoptiepremies betaald door het Aegon Garantiefonds, maar heeft Aegon Bank N.V. wel gewoon de 8% rente per jaar over een fictieve lening ontvangen. Zonder ook maar iets te zeggen tegen de consumenten.

"Briljant", maar het is wel criminele oplichting.

Dat was vanzelfsprekend allemaal van tevoren bekend bij de bestuurders van de Aegon-groep, en de leden en bestuurders van de 'toezichthouder' STE, en bij de neoliberale clique in Den Haag. Maar die was inmiddels zo'n beetje volledig gedemocratiseerd, met als resultaat wittenboordenboeven aan de knoppen.


Nadere documenten:

Zo werkt een Garantie c.q. Klikfonds.pdf

Aegon rapport dr. Braam RA 29 maart 2012.pdf

Prof. dr. Ton Derksen Rapport Aegon Sprintplan / Garantiefonds 2018.pdf

Aanbod aan Sprintplan - consumenten volgens Prospectus en Financiele Bijsluiter: beleggen in Certificaten uitgegeven door het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds, terwijl Garantiefonds met de inleg zal beleggen in onderliggende beleggingen in 1. Indexopties en 2. Nul coupon obligaties.pdf

Pag 6 van de pdf, pag 2 van de Financiele Bijsluiter: 'Het fonds is zo gestructureerd dat op de einddatum de vastrentende waarden zorgen voor een garantie van de inleg.', maar de Aegon Garantiefonds Jaarrekeningen.pdf  laten zien dat ze niet zijn aangekocht.

Totaal overzicht beleggingen genoemd in de jaarrekeningen van het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds.pdf

Zo had het eruit moeten zien: Aegon Garantie Click 90 Fonds met verhoudingen der beleggingen: 97,5 % vastrentende waarden / obligaties / onderhandseleningen voor de garantie, en 2,5% Index call opties voor de koerswinst op de index.pdf

Zo zag het er daadwerkelijk uit: Jaarverslagen met jaarrekeningen Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds noemen enkel Indexopties; GEEN OBLIGATIES! Waar zijn de obligaties, waar is het daarmee corresponderende geld van de beleggers? In de securitisaties van de Bank Labouchere-"leningen"?.pdf 

Memorie van Antwoord Allen & Overy, advocaten van Aegon Bank N.V. Sprintplan Aegon Garantiefonds: vermogen van het beleggingsfonds is belegd in indexopties (20%) en in obligaties (80%).pdf

Guerrilla-accounting: pagina 7 van de pdf:  Aha, de 'garantie' Sprintplan Aegon Garantiefonds is een geschreven/verkochte putoptie op obligaties, als 'afgesplitste beleggingsproducten' verborgen in de Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008, en die kosten het Garantiefonds geen geld/lening, maar betalen aan het Garantiefonds een optiepremie.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 1998-2001.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2002-2004.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2005-2008.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2009-2010.pdf

Fortis Bank Nederland (Holding) prospectussen certificaten: opties en (geen) vastrentende waarden en vreemde jaarrekeningen; balansfraude!.pdf