Aandelenlease
Het verborgen Bedrog achter de schermen
 
 
 

Lenen in plaats van kopen van de feitelijk verworven aandelen

Zeer goedkope opties, verkopen als hele dure aandelen

Aandelen-opties, gecombineerd met lenen van aandelenCrimineel arglistig wisselen, van het woordje 'kopen / aangekocht', naar het woordje 'verwerven / verworven':


Artikel van de Vereniging Consument & Geldzaken: Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog, en staatsdoofpotten .pdf


Verwerven / verkrijgen van aandelen, dat is iets anders dan KOPEN van aandelen, want INGELEENDE aandelen worden ook verworven en verkregen; woordspelletjes van advocaat Jacob C., in opdracht van Dexia Bank Nederland.pdf


Woordspelletjes van 'magistraat' Wouter C. en kornuiten, 'verworven (de levering) en behouden' en 'feitelijke verwerving' (de levering),  dat is niet het zelfde als 'aangekocht (de titel) en behouden'; Corruptie binnen de rechterlijke macht? Of weten die domoren echt het verschil niet tussen LEVERING en TITEL van levering? Ik denk het eerste, helaas!.pdf

'aangekocht' wordt subtiel gewijzigd in 'verworven'.

'aankopen' wordt subtiel gewijzigd in 'de feitelijke verwerving'.


Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren .pdf


De 'feitelijk verworven aandelen' kunnen worden ingeleend van pensioenfondsen, en ze kunnen worden gekocht aan de beurs.

De AFM stelt de levering en bijschrijving van aandelen vast. De AFM kan de aankoop van geleverde aandelen niet vaststellen, en wil de vraag of de geleverde aandelen zijn ingeleend niet beantwoorden. Het gerechtshof 'Cortenraad' doet alsof er in juridische zin geen verschil is tussen levering (verworven en de feitelijke verwerving) en titel van levering (koop of lenen).

Bij aankoop aandelen vinden twee transacties plaatst: 1. er wordt een koopsom van koper naar verkoper verplaatst, en 2. er wordt een aandeel van verkoper naar koper verplaats. Er wordt dus bij aankopen aandelen, met de lening een koopsom betaald.

Bij inlenen aandelen vindt slechts een transactie plaatst: er wordt een aandeel van uitlener naar in-lener verplaats, die het aandeel later zal teruggeven. Er wordt geen koopsom verplaatst van koper naar verkoper, want er is geen koop.

Indien de aandelen zijn ingeleend, kan dus geen restschuld bestaan op de lening, want de lening is helemaal niet gebruikt en verplaatst. De (vooruitbetaalde) 'rente' en 'aflossingen', waren dan ook onterecht.

8.000.000.000 a 9.000.000.000 gulden (minus opbrengsten wegens 'dividenden' en winsten op de OTC-opties) + gemiddeld 15 jaar wettelijke rente, met verwijderen en verwijderd houden BKR-registraties.

Dat is de collectieve vordering die de bevolking heeft op de Aegon-groep en de Fortis-groep, thans ABN AMRO Bank N.V..


Het overzicht van Euroclear van 17 november 2005

Zoek de koersen op 31 december 2001 eens op, van de aandelen die je net in het overzicht van Euroclear van 17 november 2005 hebt zien staan. Op dat overzicht staat de aandelenpositie van DSS op 31 december 2001 genoemd.

Vermenigvuldig die aandelenkoersen, met het aantal aandelen, vermeld op dat overzicht van Euroclear. Tel alle verkregen geldbedragen bij elkaar op. Vergelijk het verkregen totaal (miljarden), met de cijfers (miljarden) ingeleend en uitgeleend voor het jaar 2001, vermeld op pagina 43 van de jaarrekening Dexia Bank Nederland 2002. Verhelderend, niet?


Derivaten-circus met acrobaat Jos S. met de mooiste hazenlip van NL

Jaarverslag (Bank) Labouchere 1997 p. 15:

'De aan Legio Lease producten gekoppelde derivatenconstructies worden een-op-een gehedged met gespecialiseerde investment instellingen.'

Jaarrekening 2001 p. 54 jaarrekening:

'De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenleaseproducten' is op termijn  verkocht aan de leasecliënten.

De post 'hedgeportefeuille opties inzake effectenleaseproducten' dient deels ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten.'

Opmerkelijk: 'op termijn verkocht' en 'toekomstige leveringsverplichtingen'. Dat wijst allemaal op gedekt short selling, ge-hedged met derivaten.

Ingeleende hedge-aandelen en hedge-opties.

Voor de volledigheid: opties zijn geen termijncontracten. Bij de laatste verplicht kopen, bij de eerste niet verplicht kopen.

De HEDGE effectenlease / aandelenlease.pdf

Ge-effecticeerde vorderingen? Wat zijn dat eigenlijk? Zijn dat de certificaten, uitgegeven door Labouchere N.V., slechts tot vergroten van het eigen kapitaal? 'Leningen' rondpompen en bij prospectussen beloofde indexopties kopen, met van de klant ontvangen 'rente'.

Labouchere N.V. geeft certificaat (met prospectus) uit. Labouchere N.V. leent geld uit aan dochter Bank Labouchere N.V.. Bank Labouchere N.V. stort van Labouchere N.V. geleende geld op certificaat, waardoor de lening terug is bij Labouchere N.V.. Labouchere N.V. geeft tweede certificaat uit en leent geld opnieuw uit aan Bank Labouchere N.V.. Bank Labouchere N.V. stort geld voor tweede maal op tweede certificaat. QE als perpetuem...

Corruptie

“Corruptie is het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.”

Deze ruime definitie is bewust gekozen, omdat corruptie vele gedaanten aan kan nemen en in verschillende culturen en landen voor uiteenlopende problemen kan zorgen. Maar steeds komt het erop neer dat een grote hoeveelheid mensen lijdt omdat één persoon of een (relatief) kleine groep personen zichzelf wil verrijken ten koste van de maatschappij en dus de medemens. (Transparency International NL).


AANDELENLEASE

Welk bedrog vond plaats achter de schermen ?

In jargon: Gedekt ('inlenen') 'short selling' van aandelen, gecombineerd met 'hedgen' van koerswijzigingen d.m.v. derivaten, meer in het bijzonder het derivaat 'opties', meer in het bijzonder putopties en/of callopties.

Terzijde: Dat is vanuit het perspectief van de aanbieders van 'aandelenlease' de goedkoopste methode, vanuit het perspectief van de consument en maatschappij simpelweg bedrog/oplichting, en nogal duur en maatschappelijk schadelijk, voor micro- en macro-economie.

U dacht met geleend geld te beleggen, door directe aankoop aan de beurs, van aandelen. Die aankoop zou worden betaald met de lening, waarover u rente moest betalen.

Zo was het door Aegon's Legio Lease, Bank Labouchere, door Dexia Bank Nederland en door Fortis' Groeivermogen in de reclames en contracten aan u beloofd.

Terzijde: Het rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: Intrinsieke waardestijging van het aandeel en het uitgekeerde deel van de winst, beter bekend als het dividend. Intrinsieke waardestijging ontstaat wanneer de winst worden ingehouden en toegevoegd aan het eigen vermogen. De beurskoers van een aandeel kan stijgen en dalen.

Achter de schermen deden de banken iets heel anders dan aan u beloofd. In gewoon Nederlands heet dat misleiden, strafrechtelijk heet dat oplichten.

In werkelijkheid belegde u met uw eigen geld in relatief goedkope aandelen-opties.

Hoe ging dat in zijn werk, zult u denken. Heel simpel.

Weet u nog? U betaalde ongeveer twee dagen voor de start van het lease-contract de eerste 'rente' en kosten. Of u betaalde alle 'rente' in een keer vooruit, met korting van 10%. En er was de eerste betaling als  'aflossing' op de 'lening'.

Het van u ontvangen geld aan 'rente', kosten en 'aflossing' - uw eigen geld  - gebruikten de banken om bij de start van het contract alleen een aandelen-koop-optie te kopen, niet de aandelen zelf. De aandelen werden vervolgens geleend, niet aangekocht; de lening werd dus niet gebruikt als koopsom. De aandelen werden later niet (met verlies) verkocht, maar teruggegeven aan de uitlener.

Een koop-optie op een aandeel: Het recht - dus niet de plicht ! - om het aandeel desgewenst gedurende een afgesproken periode - Triple Effect en WinstVerDriedubbelaar duurden 3 jaar - te mogen kopen voor de eerder afgesproken prijs.

Als de koersen dan stegen gedurende die afgesproken periode, kon de bank het aandeel voor de eerder afgesproken lagere koers kopen, en meteen voor de hogere koers verkopen: winst! Of de opties waren 'koerswinst contant afrekenen in geld' (in jargon: 'cash-settlement') zonder dat aandelen nog werden gekocht (dus de 'lening' niet gebruikt). Feitelijk bent u dan gewoon aan het gokken. U zet in (de optiepremie), en de bank keert uit bij winst; lees: als de koersen van de aandelen zijn gestegen.

Die winst werd dan contant aan u uitgekeerd.

Als de koersen daalden hoefde de bank het aandeel niet te kopen.

Daarom de naam 'optie'. Een recht om eventueel te kopen, en geen plicht te kopen. Bij een koopoptie op een huis, hoeft u het huis toch ook niet te kopen?

Bij dalende koersen hebben de banken de aandelen dus niet gekocht. Dan kunnen ze ook niet met verlies zijn verkocht.

Triple Effect / Winstverdriedubbelaar Termijn-constructies? Opties zul je bedoelen, Jacobus C.! .pdf

Waar in de jaarrekeningen staan die TERMIJNCONTRACTEN dan, die advocaat Jacob C. noemt bij nr. 38 van Productie 23 bij het Verzoekschrift tot algemeen verbindend verklaring van de WCAM - Duisenberg - fopspeen? Tot en met 2001 enkel OPTIES OP AANDELEN, terwijl de Winstverdriedubelaar / Tripple Effect is verkocht vanaf en inclusief februari 1998. Jaren 2002 - 2005 verwaarloosbare postjes Futures en (OTC) Forwards. .pdf

De optiepremie is door de Banken betaald met de van u ontvangen 'rente' en 'aflossingen'. De lening is (dus) helemaal niet gebruikt.

Restschulden op leningen zijn dus bedrieglijk verzonnen door de banken. Dat is buitengewoon kwaadaardig (en crimineel), vooral het innen van die bedrieglijk verzonnen restschulden, op de schaal waarop dat is gebeurd, en nog steeds gebeurt!

De aandelen die in de kast lagen bij de banken met uw naam erop, die aandelen hebben de banken slechts geleend, niet gekocht. Die aandelen werden in-geleend van grote beleggers met heel veel aandelen in eigendom, zoals de pensioenfondsen.

De banken hadden die aandelen eerder al voor die grote beleggers in bewaring genomen. Die grote beleggers hebben ongeveer 500 miljoen AEX-aandelen bij de Labouchere-Dexia-groep en de Fortis-groep in bewaring gegeven. Die 500 miljoen aandelen lagen bij de start van de aandelenlease - rond het jaar 1991 - al in de kelder bij de banken in de (girale) kluis.

Legio Lease, Bank Labouchere en Dexia Bank hebben deze ingeleende aandelen gebruikt voor de aandelenleasecontracten.

Ook bij de Fortis-groep (Groeivermogen N.V.) zijn in-geleende aandelen gebruikt. De Fortis-groep bewaarde aandelen voor pensioenfondsen, en had daarnaast een paar hele grote eigen beleggingsfondsen, die hun AEX-aandelen in de kluis hadden liggen bij de Fortis-groep.

De op uw naam gestelde, feitelijk geleverde, feitelijk verworven aandelen zijn dus nooit aangekocht, maar enkel geleend.

Terzijde: Weet u wie trouwens ook heel veel aandelen op de balans had (en heeft) staan? DSB Levensverzekering N.V.. Die levensverzekeringspolissen van DSB heetten vroeger Hollands Welvaren Leven. Weet u hoe het aandelenleaseproduct van DSB heette? Holland Welvaren 2/II. U mag 1 keer raden: DSB gebruikte aangekochte aandelen, of ... leende de aandelen van DSB Leven?


EUMEDION Position_paper_securities_lending .pdf

Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren .pdf

Aandelen ingeleend en uitgeleend .pdf


Voor die van de pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen in-geleende aandelen is in geen der gevallen een koopsom betaald. Enkel een zeer geringe inleen-vergoeding.

De pensioenfondsen bleven economisch eigenaar van alle aandelen. Koersverliezen kwamen dus voor rekening van de pensioenfondsen, niet voor rekening van de consumenten.

Toelichting in cijfers: de WinstVerdrieDubbelaar / Triple Effect, door Legio Lease en Bank Labouchere aangeboden vanaf februari 1998


  • papieren lening 30.000 met 12% rente per jaar, looptijd 3 jaar

  • te betalen 'rente' 3.600 per jaar x 3 is 10.800; indien in een keer vooruit betaald met 10% korting = 9.720
  • door bank in een keer ontvangen 'rente' 9.720
  • kosten driejarige calloptie 2.700, te betalen met de van de klant vooruit ontvangen 9.720
  • na aankoop 3 jaars calloptie (9.720 minus 2.700) 7.380 netto winst, zonder gebruik van de lening
  • lening van 30.000 niet gebruikt voor aankoop, en vervolgens op papier opnieuw uitlenen aan volgende aandelenleaseklant
  • eindeloos herhalen van dit trucje, ongeveer 80% van verkochte overeenkomsten Aegon's Bank Labouchere was een WinstVerdrieDubbelaar / Triple Effect
  • Portefeuilles of Tranches: De banken hebben de effectenleasecontracten samengevoegd en gebundeld in portefeuilles of tranches van ongeveer 250 miljoen Gulden onderliggende aandelenwaarde. De banken hebben ook samengevoegd en gebundeld, de verplichtingen, om aan de klanten de winst uit te keren in geld bij stijgende aandelen-koersen. De verplichtingen om die winst te betalen aan de klanten over een pakket aandelen met een aanvangswaarde van die ongeveer 250 miljoen, hebben de banken VERZEKERD met een derivaat optie-overeenkomst. De tegenpartijen van die VERZEKERINGS-overeenkomsten waren enige zeer grote INVESTMENT BANKEN. In jargon heet dat in het heel groot verzekeren 'hedgen'. Voor dat VERZEKEREN betaalden de banken aanzienlijke bedragen aan VERZEKERINGS-premie. Die premie werd betaald, met een klein deel van de aanzienlijke bedragen, die de banken even daarvoor van alle klanten hadden ontvangen als 'rente' op de nimmer gebruikte 'leningen'.
  • U belegde dus met uw eigen geld in aandelen-opties, vanuit het perspectief van de banken genoemd: verzekering tegen risico van koersstijging. Chique mensen, die criminele bankiers en hun hulppersonen.


Leningen niet gebruikt, enkel uw eigen geld. Aandelen niet gekocht, dus niet met verlies verkocht. Restschuld op niet gebruikte lening zijn onbestaanbaar.


"Plato has not omitted to notice this distinction, for he has said, “that wars are made to punish not only
oppression or robbery, but also fraud and deception.”

Mondeling telefonisch op de persoon gericht advies van Legio Lease

 

'Er was in 2000 een duidelijke groei merkbaar in behoefte aan mondeling advies over beleggingsproducten. Er werden in 2000 door de klantenservice van Legio (Vero sales) in totaal ruim 180.000 telefoontjes en 64.000 brieven beantwoord. Het adviessysteem van de business unit is in 2000 verder geperfectioneerd, ZODAT KLANTEN EEN OP HUN FINANCIELE POSITIE AFGESTEMD ADVIES KUNNEN KRIJGEN'. pdf


Gewenst, alsook gepast en geboden: Herstelkader

Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' op grond van schenden professionele zorgplichten en niet-weigeren klant, bij van tussenpersoon en/of van (extern callcenter van) aanbieder overeenkomst  (schriftelijk en/of (telefonisch) mondeling) verkregen onbevoegd gegeven advies af te sluiten: zo veel als - met het oog op te toestand van de balansen van die banken - mogelijk, door de betrokken banken, aan alle afnemers vergoeden van 100% van de schade.

 Rechtspraak.nl - Arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016: 100% schadevergoeding


Volledig AFM rapport van 9 november 2006 hier:

AFM rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland november 2006. pdf

Concept AFM rapport van 28 september 2006 hier:

AFM concept rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank september 2006. pdf


Prof. Britta Bohler (Freiburg, 1960) in haar boekje 'De Goede advocaat':

"Anders geformuleerd: is de advocaat behalve belangenbehartiger van de client ook 'hoeder van het recht'?

Hiermee wordt in de eerste plaats bedoeld dat de advocaat ter bescherming van recht en rechtvaardigheid in uitzonderlijke gevallen wel degelijk het algemeen belang of het belang van een derde moet laten prevaleren boven het belang van zijn client. (...)

Het tweede aspect betreft de vraag of de advocaat zijn client niet alleen juridisch maar ook in moreel opzicht dient te 'leiden'.

En ten derde houdt 'hoeder van het recht' in dat de advocaat een morele verplichting heeft rechtsstatelijke beginselen te beschermen, vooral als deze door wetgever of de handelswijze van de staat in gevaar komen.".

Helder, toch?


State-Corporate Crime: Wrongdoing at the Intersection of Business and Government:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/29-01-2007/uitspraak-dexia/

https://www.amazon.com/State-Corporate-Crime-Wrongdoing-Intersection-Government/dp/0813538890

Hier vindt u de jaarverslagen met de jaarrekeningen.

Kijk gerust eens rond.


 

 
web counter
web counter